2 marca 2024

Rozpoczynamy kolejną edycję Pucharu Starostów

Oddział Lubelskiego Związku Piłki Nożnej w Zamościu rozpoczyna kolejną edycję Pucharu Starostów i zaprasza do udziału w rozgrywkach.

Reklamy

Zgłoszenie drużyn należy przesłać mailem na adres: zozpn@wp.pl do 30 czerwca 2021 r. Losowanie par odbędzie się 1 lipca 2021 r. o godz. 10:00, w siedzibie Oddziału LZPN w Zamościu.

***

Reklamy

REGULAMIN rozgrywek o Puchar Starosty na szczeblu powiatu będącego jednocześnie eliminacjami do Pucharu Polski na szczeblu działania Oddziału LZPN w Zamościu.

1. Udział biorą wszystkie zgłaszające się drużyny (zgłoszenie drużyn w Oddziale LZPN w Zamościu do 30 czerwca 2021 r.). Losowanie par odbędzie się dnia 1 lipca 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w siedzibie O/Zamość. Terminy rozgrywek w poszczególnych powiatach zostaną ustalone po zgłoszeniu zespołów. Wstępny termin rozpoczęcia rozgrywek to 10/11 lipca lub 17/18 lipca 2021 r.

2. Rozgrywki w powiatach rozpoczną się 10/11 lipca lub 17/18 lipca 2021 r. z udziałem wszystkich zgłoszonych drużyn bez występu na tym etapie drużyn IV ligi (po spadkach i awansach za sezon 2020/2021).

3. Mecze rozgrywane będę systemem pucharowym.

4. Rolę gospodarza pełnić będzie drużyna z niższej klasy rozgrywkowej (jeżeli zespół jest beniaminkiem danej klasy to wtedy też jest gospodarzem), przy równej klasie rozgrywkowej – zadecyduje losowanie.

5. Uprawnionymi do rozgrywek pucharowych są zawodnicy uprawnieni do rozgrywek ligowych na sezon 2020/2021.

6. W meczu pucharowym w całej kadrze zespołu może być czterech zawodników tzw. „testowanych”, którzy jednocześnie mogą znajdować się na boisku.

a) obowiązują zmiany powrotne zgodnie z Przepisami Gry w Piłkę Nożną.

b) zawodnicy testowani mogą być zgłoszeni tylko w jednej drużynie (jeżeli zagra w jednym klubie nie ma prawa uczestniczyć w rozgrywkach innej drużyny pod rygorem walkowera)

c) w drużynach niezrzeszonych nie mają prawa uczestniczyć zawodnicy uprawnieni na sezon 2020/2021 do jakiegokolwiek klubu pod rygorem walkowera.

d) w meczach z drużyną niezrzeszoną, a także taką, która zacznie rozgrywki od sezonu 2021/2022 będzie obowiązywała zasada sprawdzenia tożsamości dokumentów obu drużyn przez sędziego głównego zawodów.

e) w drużynach, które zaczną rozgrywki od sezonu 2021/2022, a są zrzeszone w PZPN, LZPN i O/Zamość występują na listę podpisaną przez Prezesa Klubu.

f) z uwagi na panujące warunki atmosferyczne podczas zawodów (wysokie upały, ewentualnie ciemności, drugi mecz na tym obiekcie), sędzia zmienia na wniosek obu kapitanów drużyn czas gry jednakże nie krótszy niż 2×35 minut.

g) w przypadku remisu po regulaminowym czasie gry sędzia zarządza serię rzutów karnych: (analogicznie jak w Przepisach Gry).

7. Orzecznictwo dyscyplinarne do wszystkich uczestników meczów pucharowych należy do KD O/Zamość.

8. Mecz finałowy o puchar starosty może być rozegrany w ramach powiatowej imprezy (np. dożynki) w terminie do 01 sierpnia 2021 r. Wyznaczenie miejsca i terminu należy do danego Starosty.

9. Termin meczu finałowego musi być znany na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nowego sezonu rozgrywkowego w O/Zamość.

10. Koszty organizacji meczów przez gospodarzy i gości jak w rozgrywkach ligowych.

11. Rozgrywki o puchar starosty odbywać się będą w oparciu o:

a) Regulamin klas Okręgowych, klasy A i klasy B na terenie LZPN.

b) Regulamin Rozgrywek o Puchar Polski LZPN i na szczeblu O/Zamość

c) Przepisy Gry w Piłki Nożną wyd. 2020/2021 r. ze zmianami od 1 lipca 2020 r.

12. 4 drużyny (zdobywcy pucharu starosty) oraz drużyny IV i III ligi wezmą udział w dalszych rozgrywkach Pucharu Polski wg zasad ustalonych przez Komisję Gier.

13. Wpisowe w wysokości 200 zł (dwieście złotych) od drużyn nie zgłoszonych w Oddziale LZPN w Zamościu.

14. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Komisji Gier O/Zamość.

(info: LZPN w Zamościu)


Zobacz też:

Kolejny dobry start lekkoatletów Unii Hrubieszów – ZDJĘCIA

Kolejny dobry start lekkoatletów Unii Hrubieszów – ZDJĘCIA


LubieHrubie na Instagramie