22 kwietnia 2024

Sukces funkcjonariuszy hrubieszowskiego Zakładu Karnego w marszobiegu terenowym

W dniu 15 września 2017 r. odbyły się IV Mistrzostwa Służby Więziennej Okręgu Lubelskiego w marszobiegu terenowym.

 

Na terenach kompleksu leśnego w Puławach oraz strzelnicy PZŁ w Puławach , kilkudziesięciu funkcjonariuszy SW stanęło do wielkiego sprawdzianu własnych umiejętności i sprawności fizycznej podczas „IV Mistrzostw Służby Więziennej Okręgu Lubelskiego w Marszobiegu Terenowym ” Do zawodów przystąpiły wszystkie jednostki okręgu lubelskiego oraz funkcjonariusze GISW z Lublina.

Zawody odbywają się raz w roku, a ich celem, oprócz oceny własnego wyszkolenia, jest wyłonienie zwycięskiej drużyny na zawody ogólnopolskie.

W tej trudnej, wymagającej doskonałej kondycji fizycznej i „celnego oka” konkurencji sportowej Zakład Karny w Hrubieszowie reprezentowali:

1) ppor. Grzegorz Jaworski;

2) kpr. Kamil Hrynek;

3) kpr. Jan Borek;

4) kpr. Ernest Wołos;

5) kpr. Piotr Kasprzyk.

Zawodnicy w konkurencji indywidualnej mieli do pokonania dystans 2 km, w trakcie którego musieli zmierzyć się z wejściem po linie, rzutem granatem ćwiczebnym oraz strzelaniem z 9mm pistoletu Walther do tarcz TS10 z odległości 25 metrów. Podporucznik Grzegorz Jaworski podobnie jak w trzech poprzednich edycjach mistrzostw zajął I miejsce w tej konkurencji. Na trzecim miejscu w klasyfikacji indywidualnej zawody ukończył kapral Kamil Hrynek.

W konkurencji zespołowej – sztafecie, zawodnicy mieli do pokonania dystans 1200 m. Na 1150 metrze trasy, każdy startujący zawodnik zobowiązany był do wykonania zadania – strzelania ze strzelby powtarzalnej Mossberg do tarczy TS3 pięcioma nabojami, z odległości 15 metrów. Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Hrubieszowie w składzie kpr. Ernest Wołos, kpr. Jan Borek, kpr. Kamil Hrynek oraz ppor. Grzegorz Jaworski okazali się najlepsi również w tej konkurencji.

Zdobycie czołowych lokat w tego rodzaju zawodach świadczy o wysokim poziomie wyszkolenia funkcjonariuszy z naszej jednostki.

 

źródło: ZK Hrubieszów

opracowanie: ppor. Adrian Małecki

zdjęcia: mjr Grzegorz Muzyczuk, mł. chor. Łukasz Sadlej