3 marca 2024

Tropem Wilczym – zapraszamy na Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Hrubieszowie

Trasa biegu Tropem Wilczym liczy 1963 m i symbolizuje śmierć ostatniego żołnierza wyklętego. Start biegu o godzinie 12:00 w niedzielę 15 VIII 2021 r. Deptak Miejski w Hrubieszowie przy ul Rynek. Dystans biegu i Nordic Walking wynosi 1963 metry. Meta w hali Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Limit czasu wynosi 40 minut. Więc nie musisz być mistrzem, aby uczestniczyć w tym biegu, bo i nie tylko o to chodzi!

Reklamy

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Hrubieszowie

Program szczegółowy:

Reklamy

• godzina 9:30 – otwarcie Biura Zawodów – Deptak Miejski

• godzina 11:50 – zamknięcie biura zawodów

• godzina 11:50 – powitanie zawodników na linii startu przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa

• godzina 12:00 – start biegu

• godzina 12:45 – wręczenie nagród zwycięzcom biegu – hala HOSiR

Prawo do samodzielnego startu mają osoby, które najpóźniej do dnia 15.08.2021 r. ukończyły 16 rok życia. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie internetowej lub po wyczerpaniu się limitu zapisów internetowych w Biurze Zawodów w dniu biegu,

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie – www.frslublin.pl

Osoby, które zarejestrują się i opłacą wpisowe na bieg otrzyma pakiet startowy: pamiątkowy medal oraz koszulkę.

Odbiór pakietów w sobotę oraz w Biurze Zawodów w dniu startu do godz. 11:50. Wpisowe na bieg wynosi oraz Nordic Walking 10,00 zł przy zapisach internetowych oraz 20,00 zł w dniu biegu w Biurze Zawodów, w przypadku niewyczerpania limitu zapisów internetowych.

Każdy zapisany uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę oraz medal.

­

***

­

Szczegółowy regulamin

­

NIEDZIELA, 15 SIERPNIA 2021

REGULAMIN

TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

 1. Cel zawodów :
  – Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.
  – Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.
  – Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Organizator :
  – Organizator i koordynator ogólnopolski: Fundacja Wolność i Demokracja
  – Organizator/Partner lokalny: Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 3. Patronat Honorowy
  – Burmistrz Miasta Hrubieszowa – Marta Majewska
 4. Termin i miejsce zawodów :
  – 15 sierpnia 2021 roku
  – Start biegu o godzinie 12:00 – Deptak Miejski w Hrubieszowie przy ul Rynek.
  – Dystans biegu i Nordic Walking wynosi 1963 metry.
  – Trasa przebiegać będzie ulicami: Rynek – Plac Wolności – Partyzantów – Żeromskiego – Wesoła – alejki HOSiR.
  – Meta biegu w hali Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
  – Limit czasu biegu oraz Nordic Walking wynosi 40 minut. Zawodnicy którzy uzyskają czas biegu powyżej limitu nie będą klasyfikowani.
  – Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu i Nordic Walking zobowiązani są do opuszczenia trasy. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz wszelkich przepisów prawa, obowiązujących na terenie kraju.
 5. Kategorie :
  – Kobiety OPEN
  – Mężczyźni OPEN
  – Organizator zastrzega sobie prawo do zmian kategorii po zamknięciu listy zgłoszeń.
 6. Program szczegółowy:
  • godzina 9:30 – otwarcie Biura Zawodów – Deptak Miejski
  • godzina 11:50 – zamknięcie biura zawodów
  • godzina 11:50 – powitanie zawodników na linii startu przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa
  • godzina 12:00 – start biegu
  • godzina 12:45 – wręczenie nagród zwycięzcom biegu – hala HOSiR
 7. Warunki uczestnictwa :
  – Prawo do samodzielnego startu mają osoby, które najpóźniej do dnia 15.08.2021 r. ukończyły 16 rok życia. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie internetowej lub po wyczerpaniu się limitu zapisów internetowych w Biurze Zawodów w dniu biegu,
  – Osoby poniżej 16 roku mogą zgłosić się i uczestniczyć biegu wyłącznie po przedstawieniu pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego w dniu biegu w Biurze Zawodów. Osoby poniżej 10 roku życia mogą wystartować w biegu tylko w towarzystwie rodzica/opiekuna prawnego.
  – Wszyscy zawodnicy startujący w biegu zobowiązani są poddać się weryfikacji w biurze zawodów w sobotę 14 sierpnia lub w dniu startu w godz. od 9:30 do 11:50. Podczas weryfikacji zawodnicy pełno-letni muszą posiadać dowód tożsamości, a niepełnoletni legitymację szkolną. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu podpisanego własnoręcznie (w przypadku osób pełnoletnich) lub podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych.
  – Decyzje służb medycznych dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne
  i nieodwołalne.
  – Każdy uczestnik biegu musi bezwzględnie podporządkować się poleceniom organizatorów i służb porządkowych.
  – Wszystkich uczestników biegu obowiązują przepisy ruchu drogowego.
  – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nie przestrzegającego regulaminu biegu.
  – Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony mogą zostać zdyskwalifikowani przez organizatora.
  – Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania zawodów.
  – Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych środków odurzających oraz alkoholu.
  – Organizator ubezpiecza uczestników biegu.
  – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone lub zniszczone.
  – Każdy zawodnik przed przystąpieniem do zawodów ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu, oraz jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 8. Zgłoszenia :
  – Zgłoszenia przyjmowane poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.frslublin.pl
  – Osoby, które zarejestrują się i opłacą wpisowe na bieg otrzyma pakiet startowy: pamiątkowy medal oraz koszulkę. Odbiór pakietów w sobotę oraz w Biurze Zawodów w dniu startu do godz. 11:50.
  – W przypadku wyczerpaniu limitu miejsc przy zapisach internetowych będzie możliwy start w biegu po uprzednim zapisaniu się w Biurze Zawodów w dniu startu, jednakże bez możliwości otrzymania pamiątkowych gadżetów.
  – W przypadku Niewyczerpania limitu miejsc przy zapisach internetowych, będzie można zapisać się
  i opłacić pakiet w dniu biegu.
  – Ustala się limit uczestników w biegu na 170 osób.
 9. Sposób przeprowadzenia zawodów :
  – Uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Organizatora oraz służb stosowania się do zasad ruchu drogowego oraz do obowiązujących przepisów sanitarnych.
  – Bieg odbywa się prawą stroną ulicy bez przekraczania środkowej części jezdni.
  – Rywalizacja odbywać się będzie na podstawie listy startowej; każdy z zawodników przed przystąpieniem do rywalizacji zobowiązany jest do zgłoszenia się do biura zawodów.
  – Trasa biegu będzie zabezpieczona przez zmotoryzowane patrole policji, oraz strażników miejskich do których obowiązków należeć będzie pilotaż biegu oraz zamknięcie ruchu kołowego na wyznaczonych skrzyżowaniach oraz kierowanie ręczne ruchem. Nad bezpieczeństwem będą też czuwać oznakowane służby porządkowe organizatora.
 10. Nagrody :
  – w biegu kategorii OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca 1-3 – puchary oraz dyplomy,
  – w Nordic Walking puchary dla zwycięzców w kategorii kobiet i mężczyzn,
  – organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród.
 11. Zasady finansowania :
  – wpisowe na bieg wynosi oraz Nordic Walking 10,00 zł przy zapisach internetowych oraz 20,00 zł
  w dniu biegu w Biurze Zawodów, w przypadku niewyczerpania limitu zapisów internetowych.
  – W przypadku odwołania biegu z powodu obostrzeń wprowadzonych przez rząd RP zawodnikom przysługuje pełny zwrot wpisowego.
 12. Postanowienia końcowe
  – Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
  – Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora.

***

Z historii biegu w Hrubieszowie

Biegi w Hrubieszowie

4.03.2018 r. – Hrubieszów drugi rok z rzędu uczestniczył w akcji tropemwilczym.pl Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W mroźne ale słoneczne południe ponad 120 osób przebiegło dystans 1963 metrów spod pomnika Żołnierza Polskiego Państwa Podziemnego Ziemi Hrubieszowskiej 1939 – 1945 do hali HOSiR. Pierwsze 3 miejsca wśród panów zajęli: 1. Grzegorz Jaworski, 2. Marcin Szwiec, 3. Piotr Soniak. Natomiast wśród pań najszybsze okazały się: 1. Olga Śmietanka, 2. Łucja Skorupa, 3. Karolina Gajewska. Cała szóstka otrzymała okolicznościowe puchary, które wręczał Burmistrz Miasta Hrubieszowa Tomasz Zając.

***

2019.03.03. Hrubieszów – Kolejna edycja Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Hrubieszów za nami. Uczestnicy biegu wystartowali z Deptaku Miejskiego i pokonali dystans 1963 metrów, kończąc bieg na terenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Z numerem 1 wystartowała Marta Majewska – Burmistrz Miasta Hrubieszowa, z numerem 2 Zastępca Burmistrza Paweł Wojciechowski. Bieg ukończyło 150 zawodników. Wśród kobiet dobiegły jako pierwsze: Olga Śmietanka, 2.Sandra Bęsiuk, 3. Karolina Gajewska Pamiątkowe puchary dla zwyciężczyń wręczyła Marta Majewska – Burmistrz Miasta Hrubieszowa, Wśród mężczyzna najlepsze wyniki osiągnęli: 1. Grzegorz Jaworski, 2. Marcin Szwiec, 3. Kamil Żydek. Puchary dla zwycięzców wręczył Wicestarosta Powiatu Hrubieszowskiego Wojciech Sołtysiak.  Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale.

­

Wyszukał i opracował – mak, grafika: strona HOSiR


Zobacz też:

Artur Kern i hrubieszowscy notariusze udanie startowali w biegowym City Trail w Lublinie

Artur Kern i hrubieszowscy notariusze udanie startowali w biegowym City Trail w Lublinie


LubieHrubie na Instagramie