Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków MKS Unia

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Zarząd MKS „UNIA” w Hrubieszowie informuje, że w dniu 04.12.2008r. (czwartek) o godz. 17.45 (I termin) lub o godz. 18.00 (II termin) w Sali Hrubieszowskiego Domu Kultury odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków MKS „Unia”.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MKS „UNIA”.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
3. Powołanie protokolanta zebrania.
4. Zatwierdzenie porządku i regulaminu zebrania.
5. Wybór komisji roboczych:
• mandatowej
• uchwał i wniosków
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej – stwierdzenie prawomocności obrad.
7. Sprawozdanie za ostatni okres kadencji ustępującego Zarządu.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
10. Dyskusja.
11. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej.
12. Wybór komisji skrutacyjnej.
13. Głosowanie.
14. Dyskusja.
15. Ogłoszenie wyników wyborów.
16. Przyjęcie uchwał Walnego Zebrania.
17. Zakończenie obrad.

Prosimy o niezawodne i punktualne przybycie.

***

PREZESOWIE lub PRZEWODNICZĄCY Unii Hrubieszów i HRUBIESZOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH, które łączyły się z Unią, lub były przed nią:

1. Madejski Stefan – AKS 1945 – 1947

2/3. Berman Edward/Madejski Stefan – „Grom” 1948 – 1949

4/5. Remarczyk Józef / Madejski Stefan– „Związkowiec” 1950

6/7. Korczak Jan / Krzyżewski Leopold (do 1953) – „Ogniwo” 1951 – 1954

8. Walczuk Czesław – „Budowlani” 1951 – 1957

9/10. Kubala Stefan/Czerkas Zdzisław – „Spójnia” 1951 – 1954

11. Szadowski Jerzy – „Start” 1954 – 1957

12. Korczak Jan – „Sparta” 1954 – 1957

13/14. Nowak Bolesław,/Skierski Franciszek -LZS „Grom” –LZS „Hrubieszowianka” – LZS „Zieloni” Hrubieszów, LZS Hrubieszów 1955 – 1967

15. Zaburda Antoni – SRAKS „Unia” 1957 – 1958

16. Korczak Jan – SRAKS „Unia” 1959 – 1960

17. Zaburda Antoni – SRAKS „Unia” 1960 – 1965

18. ? – LZS „Olimpia” Strzyżów 1965 – 1967

19. Papuga Władysław – SRKS „Unia” 1966 – 1972

20. Wilczyński Stanisław – LKS „Świt” 1968 – 1973

21/22. Skowronek Henryk/Michalczewski Roman – LKS „Unia” 1973 – 1977

23. Kitliński Marek Ambroży – MKS „Grześ” 1977

24. Paluch Zygmunt – LKS „Unia 1978 – 1980

25. Łukiewicz Kazimierz – „Unia” 1981 – 1982

26. Szachno Ryszard – „Unia” 1983 – 1985

27. Hołubik Bogusław – „Unia” 1985 – 1987

28/29/30.Pudkowski Krzysztof /Pyc Czesław/ Starykiewicz Michał – „Unia” 1988 – 1989

31. Marek Watras – LKS „Unia”/ OSiR/ – jednostka budżetowa 1989 – urzędujący

32. Hołubik Bogusław – „Unia”/OSiR/ 1990 – 1992 – urzędujący

33. Lachowicz Bogusław – „Unia”/OSiR/ 1992 – 1994 – urzędujący

34. Szuper Mirosław – zakład budżetowy MKS „Unia”/OSiR/ –

03 02 1994 do sierpień 1994 – urzędujący

35. Lachowicz Bogusław – MKS „Unia”/OSiR/ – sierpień 1994 do

marca 1999 – urzędujący

36. Watras Marek – MKS „Unia”/HOSiR/– 01 04 1999 r. do wiosny

2003 urzędujący + prezes stowarzyszenia MKS „Unia” do 2002 r.

37. Woźniak Jarosław – „Unia” – stowarzyszenie 2002 – 2004

38. Dolecki Zbigniew – „Unia” – stowarzyszenie 2004 – 2006

39. Wołowski Andrzej – „Unia” – stowarzyszenie od 20 IV 2006 do j. 2006

40. Romaszko Tadeusz – jesień 2006 – do 30 VI 2008

41. Kryszczuk Leszek – od 1 VII 2008

42. ???

***

Ostatni zarząd

27 września 2007 r. odbyło się Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków Miejskiego Klubu Sportowego „UNIA” Hrubieszów. Powołano nowy Zarząd Klubu.

W jego skład weszli:

1. Tadeusz Romaszko – prezes,
2. Jan Buczak – v-ce prezes,
3. Leszek Kryszczuk – v-ce prezes, od 1 VI 2008 prezes
4. Bogusław Lachowicz – sekretarz
5. Tomasz Magdziak – skarbnik,
6. J. Laskowski,
7. Jan Pastuszek,
8. Tomasz Pańko,
9. Robert Łukasiewicz,
10. Marek Watras.

Starostwo Powiatowe zrezygnowało ze swego prawa desygnowania do Zarządu jednej osoby, w związku z czym Zarząd Klubu składał się z 10 osób.

Komisja Rewizyjna:

Mirosław Szuper,
Marcin Nowak,
Bolek

Opracował – Marek Ambroży Kitliński (mak)

Hrubieszow 2008-11-27