Walne Zebranie Statutowe Członków MKS UNIA

We wtorek 28.10.2008 r. o godz. 17.45 w Sali Hrubieszowskiego Domu Kultury odbyło się Walne Zebranie Statutowe Członków MKS „UNIA”. Jakie zmiany zostały przeprowadzone jak przebiegało zebranie?

Reklamy

Na zebraniu obecni byli: władze miasta Hrubieszowa, trenerzy, zawodnicy, rodzice młodych piłkarzy, kibice, jaki również członkowie klubu MKS „Unia”. Frekwencja dość zadowalająca, cała sala Hrubieszowskiego Domu Kultury była zapełniona.

Vice prezes klubu pan Leszek Kryszczuk zanim oficjalnie otworzył zebranie pogratulował w imieniu wszystkich zebranych wspaniałych sukcesów na ostatnich zawodach sztangistów Unii Hrubieszów, głos zabrał trener Tarnawski Leszek krótko omawiając przebieg zawodów w Warszawie, po czym następnie przystąpiono do obrad.

Wybrano Przewodniczącego obrad i protokolanta a następnie powołano dwie komisje Walnego Zebrania:

I. Mandatowa, w skład tej komisji weszli:

1. Tranawski Leszek – przewodniczący
2. Szuper Mirosław – sekretarz
3. Unkiewicz Marta – członek.

II. Statutowa, w skład tej komisji weszli:

1. Marek Watras – przewodniczący
2. Tomasz Magdziak – sekretarz
3. Andrzej Kulczyński – członek
4. Tadeusz Romaszko – członek
5. Andrzej Lizun – członek.

Po przedstawieniu sprawozdania komisji mandatowej i stwierdzenia prawomocności Zebrania przystąpiono do przedstawienia i prezentacji propozycji zmian w statucie MKS „Unia” Hrubieszów. Główną propozycją była zmiana liczby członków w zarządzie. Proponowano zmniejszenie liczby z 11 do 5 członków. Pojawiły się wnioski, zapytania i co najważniejsze dyskusja na temat nowego projektu zmian. Przytoczono zalety takiego projektu, ale również pojawiły się obawy czy takie zmiany będą korzystne dla przyszłego funkcjonowania hrubieszowskiego klubu. Gdy wszystko już zostało omówione i wątpliwości zostały rozwiane, przyjęto finalną wersję nowego projektu zmian w statucie klubu, brzmi ono następująco:

1. Zarząd składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
2. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu wybierając władze w tym: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka zarządu.

Propozycja zmiany została przyjęta większością głosów, jedna osoba była przeciw, dwie wstrzymały się od głosu.

Przyjęto Uchwałę zmian w Statucie klubu, następnie przystąpiono do rozmów w sprawie obecnej sytuacji w klubie i powstałych problemów. Wywiązała się ciekawa dyskusja na temat związany z sekcją piłki nożnej, przytaczano wiele uwag, propozycji i zmian, jakie należałoby przeprowadzić w klubie. Przedstawiono również propozycję utworzenia autonomicznej sekcji piłki nożnej, na razie były to tylko wstępne zagadnienia i wyjaśnienia, które zapewne będą kontynuowane, jeżeli znajdą się osoby które będą chciały realizować przedstawiony projekt.

tekst:
Józek
www.mksunia.futbolowo.pl

zdjęcia >>