Warsztaty bilardowe zakończyli turniejem

W piątek 29 lipca 2016 roku odbył się Turniej Bilardowy, który był podsumowaniem warsztatów bilardowych prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury w Mirczu.

Reklamy


Spotkania prowadził ks. Tomasz Giergiel – Proboszcz Parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Mirczu. W turniejowych rozgrywkach udział wzięło ogółem 13 uczestników.


Wyniki końcowe przedstawiają się następująco:

I miejsce i nagrodę pieniężną ufundowaną przez ks. Tomasza Giergiela otrzymał Michał Ząbkowski,

II miejsce zdobył Szymon Małyszek,

III miejsce – Jakub Mielniczuk.


Dla zwycięzców, puchary oraz nagrody rzeczowe ufundował GOK Mircze.

Najlepszym zawodnikiem z Gminnego Ludowego Klubu Rekreacyjno-Sportowego „OLIMP” z Mircza został ks. Tomasz Giergiel, który otrzymał nagrodę od Sekretarza Klubu – Józefa Czerniaka.

Upominki dla wszystkich uczestników ufundowała Wójt Gminy Mircze – Marta Małyszek. 

Wszystkim gratulujemy, zaś fundatorom nagród jak i ks. Tomaszowi Giergielowi serdecznie dziękujemy za owocną współpracę. 

Głównym organizatorem warsztatów i turnieju był Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu, a współorganizatorami – Parafia pw. Zmarwtychwstania Pańskiego w Mirczu oraz Gminny Ludowy Klub Rekreacyjno-Sportowy „OLIMP” w Mirczu.


Zdjęcia:

http://mircze.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=2&dzialy=2&akcja=artykul&artykul=2191fot. UG Mircze