23 maja 2024

Werbkowice: 108 tys. zł dotacji z gminnego budżetu dla Kryształu

W czwartek, 29 marca wójt Gminy Werbkowice podpisał umowę z Klubem Sportowym Kryształ Werbkowice. Na prowadzenie zajęć sekcji piłki nożnej w różnych kategoriach wiekowych oraz udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego w roku 2018 Klub otrzyma 108 tys. zł dotacji z gminnego budżetu.

 

Gmina Werbkowice od wielu już lat inwestuje, nie tylko w tak ważną dla mieszkańców infrastrukturę związaną z poprawą stanu dróg czy wodociągami, ale stara się również wspierać lokalny sport.

Warto w tym miejscu wspomnieć o najważniejszych inwestycjach w bazę sportową, takich jak stadion sportowy, boiska Orlik czy siłownie sportowe. Gmina wspiera też funkcjonujące na terenie gminy kluby sportowe.

W czwartek, 29 marca br., została podpisana umowa w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego z Klubem Sportowym „Kryształ Werbkowice”. Na „Prowadzenie zajęć sekcji piłki nożnej w różnych kategoriach wiekowych, udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego w roku 2018” Klub otrzyma 108 tys. zł dotacji z gminnego budżetu. Realizacja zadania została ustalona na okres od dnia 1 kwietnia do 31 grudnia 2018 r.

W ramach zadania prowadzone będzie m.in. szkolenie w ramach sekcji piłki nożnej w 4 grupach wiekowych: trampkarze, juniorzy młodsi, juniorzy i seniorzy.

W przypadku zainteresowania ofertą informujemy, że dane kontaktowe Klubu Kryształ można znaleźć na stronie internetowej Gminy Werbkowice, w zakładce 

Mieszkaniec / Sport i rekreacja / Kluby Sportowe działające na terenie Gminy.

 

(źródło i fot. UG Werbkowice)