15 kwietnia 2024

Wojewódzki kalendarz imprez Szkolnego Związku Sportowego na rok szkolny 2017/2018

Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy na swojej stronie internetowej przedstawił kalendarz zawodów międzyszkolnych na szczeblu wojewódzkim, który nadal będzie rozgrywany w trzech ciągach, ale nieco inaczej. Życzymy satysfakcjonującego udziału reprezentantów naszego miasta i powiatu w roku szkolnym 2017/2018.

 

WOJEWÓDZKI  KALENDARZ  IMPREZ  2017/2018

Regulaminy i Kalendarz Szkolnych Imprez Sportowychn na rok 2017/2018

IGRZYSKA DZIECI (rocz. 2005 i młodsi)

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (rocz. 2002 – 2004)

LICEALIADA (rocz. 1998 i młodsi)

 

Wykaz obiektów, na których będą odbywały się zawody, jak również zapisy do nich – tylko przez System Rejestracji Szkół.


***


Zarząd – Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy

 

PREZES

WICEPREZES  URZĘDUJĄCY

Dariusz Winiarczyk

WICEPREZESI

Maciej Kosik

Marian Sikorski

Jerzy Prokop

 

CZŁONKOWIE  PREZYDIUM

Andrzej Hulajko

Józef Łysakowski

Stanisław Polaczuk

Ireneusz Rapa

Zbigniew Sajda

 

CZŁONKOWIE  ZARZĄDU

Krzysztof Blicharz

Adam Leszczyński

Zbigniew Krawczuk

Marta Grzywna

Jerzy Bartosiewicz

Marcin Grzeczyński

Robert Kania

Małgorzata Kulpińska

Sławomir Michna

Marek Frączek

Artur Pacholski

Zdzisław Stypiński

Andrzej Gdański

Andrzej Wysokiński

Janusz Głębocki

 

WOJEWÓDZKA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący – Dariusz Zimmerman

Wiceprzewodniczący – Sławomir Adach

Sekretarz – Marta Sadowska

Członkowie

Henryk Pęk

Andrzej RutkowskiOpracował – mak