Wybory w Lubelskim Związku Piłki Nożnej

Zbigniew Bartnik został nowym prezesem Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Wybory władz Lubelskiego Związku Piłki Nożnej odbyły się w piątkowy wieczór (24 sierpnia) podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

Reklamy

W tajnym głosowaniu na Zbigniewa Bartnika (Lublin) oddało głos 100 delegatów, natomiast jego konkurent – Andrzej Burek z Puław uzyskał 17 głosów.

Z terenu działania Zamojskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej do Zarządu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej zostały wybrane trzy osoby: Jerzy Bojko, Jarosław Piskorski i Stanisław Pryciuk, natomiast do Komisji Rewizyjnej dwie: Jan Madyński i Andrzej Swacha.

Kadencja władz LZPN trwa 4 lata.