13 kwietnia 2024

Wybrano zarząd MLKS Kryształ

22 maja odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze MLKS Kryształ Werbkowice. Został powołany zarząd na nową kadencję.


Prezesem klubu został Edmund Kawka

Vice-prezes Piotr Kot

Vice-prezes Artur Wąsik

Sekretarz Jarosław Kaczoruk

 

i członkowie zarządu:

Adrian Brzozowski

Stanisław Reszczyński

Lucjan Byra

Tomasz Magdziak

 

Powołano Komisję rewizyjną w składzie:

Danuta Muzyczka – Przewodnicząca

Janusz Wójcicki – członek

Hubert Borys – członek