19 lipca 2024

XIX Międzynarodowy Bieg Uliczny

HrubieszówHorodło – Hrubieszów

Reklamy

4 października na trasie Horodło – Hrubieszów odbędzie się XIX Międzynarodowy Bieg Uliczny „Unii Horodelskiej”. Będą to jednocześnie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Półmaratonie. W ramach imprezy, w centrum Horodła, odbędą się również biegi młodzieżowe.

***

Reklamy

REGULAMIN
XIX Międzynarodowego Biegu Ulicznego „Unii Horodelskiej”
organizowanego na trasie HORODŁO – HRUBIESZÓW

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego
w Półmaratonie/trasa posiada atest PZLA
Bieg zaliczany jest do Grand Prix Polski Środkowo -Wschodniej

Reklamy

Organizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
Rada i Burmistrz Miasta Hrubieszów
Rada i Wójt Gminy Horodło
Rada i Wójt Gminy Hrubieszów
Miejski Klub Sportowy „Unia” w Hrubieszowie
Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Lubelski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki

Termin i miejsce:
04.10.2009 roku, trasa Horodło – Hrubieszów
biegi młodzieżowe – centrum Horodła – godz. 10.00
start do biegu głównego – Horodło ul. J. Piłsudskiego – godz. 12.00
meta w Hrubieszowie – ul. 3-go Maja około godz. 13.10

Uczestnictwo:
W biegach prawo startu mają wszyscy zawodnicy posiadający ważne badania lekarskie. Młodzież szkolna startuje pod opieka nauczycieli bądź prawnych opiekunów. W biegu głównym udział biorą zawodnicy i zawodniczki urodzeni w roku 1992 i starsi.

Zgłoszenia:
Przyjmowane będą pisemnie, telefonicznie, indywidualnie i pocztą elektroniczną do dnia 02.10.2009 roku do godz.15.00 na adres:
MKS UNIA
ul. Ciesielczuka 2
22-500 Hrubieszów
tel/fax. 084- 696 2381
email: mks_unia_hrubieszow@op.pl

W dniu zawodów zgłoszenia przyjmowane będą osobiście w biurze zawodów mieszczącym się w budynku HDK przy ul. 3-go Maja, ewentualnie na miejscu startu w Horodle u sędziego
głównego zawodów.

Wpisowe:
Bieg główny – 8 zł. płatne w sekretariacie zawodów. W biegach młodzieżowych wpisowe nie będzie pobierane.

Nagrody:

KOBIETY
I miejsce puchar + nagroda pieniężna + dyplom
II miejsce puchar + nagroda pieniężna + dyplom
III miejsce puchar + nagroda pieniężna + dyplom
IV miejsce nagroda pieniężna + dyplom
V miejsce nagroda pieniężna + dyplom
VI miejsce nagroda pieniężna + dyplom

PONADTO
Mistrzyni województwa lubelskiego puchar

MĘŻCZYŹNI
I miejsce puchar + nagroda pieniężna + dyplom
II miejsce puchar + nagroda pieniężna + dyplom
III miejsce puchar + nagroda pieniężna + dyplom
IV miejsce nagroda pieniężna + dyplom
V miejsce nagroda pieniężna + dyplom
VI miejsce nagroda pieniężna + dyplom

Klasyfikacja wśród mężczyzn prowadzona będzie w kategorii open
oraz w przedziałach wiekowych:
17 – 19 lat I miejsce puchar + dyplom+ nagroda pieniężna
20 – 29 lat I miejsce puchar + dyplom+ nagroda pieniężna
30 – 39 lat I miejsce puchar + dyplom+ nagroda pieniężna
40 – 49 lat I miejsce puchar + dyplom+ nagroda pieniężna
50 – 59 lat I miejsce puchar + dyplom+ nagroda pieniężna
60 lat i starsi I miejsce puchar + dyplom+ nagroda pieniężna

Uwaga: nagrody nie będą dublowane.
Kobiety klasyfikowane będą wspólnie bez podziału na kategorie wiekowe.

Nagrody w biegach młodzieżowych:
miejsca od I – VI dyplomy
miejsca od I – III upominki

Uwagi końcowe: bieg główny odbędzie się przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym dlatego wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego (organizator nie odpowiada za spowodowane wypadki).

a) Biuro zawodów w dniu imprezy czynne będzie w godz.8.00 – 10.00 w HDK przy ul.3-go Mają.

b) Wyniki zwodów wliczane są do punktacji Grand Prix Polski Środkowo – Wschodniej.

c) Za ubezpieczenie zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków odpowiedzialne są kluby i instytucje zgłaszające zawodników do imprezy /Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 roku art.52.pkt 2 Dz. U. Nr 226 poz.1675 z 200 roku tekst jednolity/.

d)W sprawach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie decydują sędzia główny oraz bezpośredni organizator.

e)Zawodnik zgłaszający się do Biegu Głównego obowiązany jest podać w biurze zawodów do protokołu swój numer startowy, a w przypadku jego braku pobrać numer od organizatora i zwrócić go po zakończonych zawodach.

f)Na trasie biegu głównego organizatorzy przewidują dwa punkty odświeżania, zlokalizowane w miejscowościach Strzyżów i Husynne.

g)Każdemu uczestnikowi biegu głównego przysługuje gorący posiłek, który wydawany będzie przy mecie w budynku Hrubieszowskiego Domu Kultury.

***

PROGRAM IMPREZY- HORODŁO
9.45 otwarcie imprezy
10.00 800m Dz. 99 i młodsze
10.15 800m Ch. 99 i młodsi
10.25 800m Dz. 1998 – 1997
10.35 800m Ch. 1998 – 1997
10.45 800m Dz. 1996 – 1995
10.55 1000m Ch. 1996 – 1995
11.05 1000m Dz. 1994 -1993
11.15 1000m Ch. 1994 -1993
11.25 1000m Dz. 1992 -1991
11.35 1000m Ch. 1992 -1991
12.00 START do biegu głównego w Horodle przy ulicy J. Piłsudskiego,
12.15 – 12.30 Hrebenne,
12.30 – 13.00 Strzyżów,
12.45 – 13.25 Husynne,
13.05 – 14.05 META – Hrubieszów HDK ul. 3-go Maja

***

UWAGA!
Zawodnicy startujący w biegu głównym gromadzą się na zbiórce o godz. 9.50 obok Hrubieszowskiego Domu Kultury, przy autokarze z napisem BIEG, skąd zostaną przewiezieni na start do Horodła. Zawodnicy mogą także dojechać na miejsce startu w Horodle własnym środkiem transportu.

ORGANIZATORZY

_________________________________________________

Na zdjęciu – Logo biegu namalowane zostało na prośbę pomysłodawcy biegu – Marka A. Kitlińskiego przez wspaniałego, hrubieszowskiego malarza – batalistę Stanisława Bodesa.
_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009