XVIII Ogólnopolski Cukrowniczy Bieg Uliczny w Werbkowicach 2012

W niedzielę, 29.04.2012 r. przy Gminnym Domu Kultury w Werbkowicach znowu zaroi się od osób ubranych w stroje sportowe i kibiców, ponieważ po rocznej przerwie wraca Ogólnopolski Cukrowniczy Bieg Uliczny, itd. Organizatorzy zapraszają do licznego uczestnictwa, a oferta jest bardzo bogata, a i nagrody całkiem, całkiem … Ciekawe, czy w biegu parlamentarzystów wystartuje nasz poseł Marek Poznański lub ktoś z samorządowców, itd.? Poniżej , również trochę z historii dotychczasowych biegów głównych.

Reklamy

REGULAMIN

XVIII OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO
XVII BIEGU PARLAMENTARZYSTÓW, STAROSTÓW, BURMISTRZÓW, WÓJTÓW, PREZESÓW, DYREKTORÓW FIRM

WERBKOWICE 29.04. 2012r.

 

Pod patronatem

1.      Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

2.      Prezesa Krajowej Spółki Cukrowej S. A. w Toruniu.

3.      Marszałka Województwa Lubelskiego.

4.      Wojewody Lubelskiego.

5.      Starosty Powiatu Hrubieszowskiego.

 

Patronat medialny

1.      TVP Lublin.

2.      Radio Lublin.

3.      Kronika Tygodnia.

4.      Tygodnik Zamojski.

5.      Dziennik Wschodni.

6.      Gazeta Cukrownicza.

7.      Radio ESKA Zamość.

8.      LubieHrubie.pl

 

I. CEL IMPREZY

–      popularyzacja biegania, jako najbardziej dostępnej formy ruchu i rekreacji,

–      upowszechnienie biegania wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,

–      podniesienie poziomu biegania i poszerzenie oferty sportowej rywalizacji,

–      popularyzacja walorów krajoznawczo – przyrodniczych Werbkowic,

–      propagowanie idei olimpijskich.

 

II. ORGANIZATOR

1.      Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „KRYSZTAŁ” Werbkowice.

2.      Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu.

3.      Rada i Wójt Gminy Werbkowice.

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

1.      Rada Wojewódzka Zrzeszenia LZS w Lublinie.

2.      Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie.

3.      Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Cukrowniczego.

4.      Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach.


III. TERMIN I MIEJSCE

1.      XVIII OGÓLNOPOLSKI Cukrowniczy Bieg Uliczny odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2012 roku (niedziela) w Werbkowicach, Powiat Hrubieszowski, Województwo Lubelskie.

2.      Otwarcie o godzinie 1030 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach.

3.      Poszczególne biegi według będą przebiegały zgodnie z programem minutowym od godziny 1050.

4.      Start i meta przy Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach.

5.      Bieg główny kobiet i mężczyzn rozpocznie się o godzinie 1300.

6.      Trasa biegów przebiegała będzie ulicami osiedla w Werbkowicach (nawierzchnia asfaltowa).

 

IV. UCZESTNICTWO

1.      W biegach startować mogą wszyscy chętni: dzieci, młodzież szkół podstawowych, gimnazjów, średnich, zawodnicy zrzeszeni i nie zrzeszeni oraz pracownicy cukrowni i plantatorzy.

2.      Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie.

3.      Dzieci i młodzież – listy zbiorowe z podpisem lekarza. Dopuszcza się także indywidualne zgłoszenia za pozwoleniem rodziców.

4.      W biegu głównym startują zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat.

 

V. KATEGORIE WIEKOWE – DYSTANS

–     800 m Dziewcząt                rocznik 2001 i młodszych

–     800 m Chłopców                  rocznik 2001 i młodszych

–     800 m Dziewcząt                rocznik 2000 – 1999

–     1200 m Chłopców               rocznik 2000 – 1999

–     1200 m Dziewcząt              rocznik 1998 – 1997

–     1200 m Dziewcząt              rocznik 1996 – 1995

–     1200 m Kobiet                     pracowników cukrowni

–     1500 m Dziewcząt              rocznik 1994 – 1993

–     1500 m Chłopców                rocznik 1998 – 1997

–     1500 m Chłopców                rocznik 1996 – 1995

–     1500 m Mężczyzn                pracowników cukrowni i plantatorów buraka cukrowego

–     1500 m Parlamentarzystów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Prezesów, Dyrektorów Firm

–     2000 m Chłopców                rocznik 1994 – 1993

–     8000 m Bieg Główny          kobiet i mężczyzn i osób niepełnosprawnych

 

VI. ZGŁOSZENIA

1.      Zgłoszenia imienne z podaniem daty urodzenia, nazwy klubu, szkoły należy przesłać do dnia 27 kwietnia 2012 na adres: KSC S.A. Oddział „Cukrownia Werbkowice” 22-550 Werbkowice, ul. Przemysłowa 2, osoba odpowiedzialna Pan Marek Pietruk, tel. 604059725.

2.      Ponadto organizatorzy będą przyjmowali zgłoszenia do biegów oraz startowe w dniu zawodów w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach do godziny 1015.

3.      Każdy zawodnik musi posiadać kartę startową, która powinna zawierać:

 

Nazwisko i imię…………………………..………….

Data urodzenia ………………………………………

Klub, szkoła, miejscowość ………..……………

Kategoria wiekowa ……………………..…………

Dystans ………………………………………………….

 

VII. KLASYFIKACJA I KATEGORIE WIEKOWE W BIEGU GŁÓWNYM

1.      Klasyfikacja kobiet bez podziału na kategorie wiekowe.

2.      Klasyfikacja generalna mężczyzn.

3.      Klasyfikacja wiekowa mężczyzn w biegu głównym:

16 – 19 lat; 20 – 29 lat; 30 – 39 lat; 40 – 49 lat; 50 – 59 lat; 60 lat i starsi.

 

VIII. PUNKTACJA

Punktacja prowadzona będzie zgodnie z Regulaminem Biegów Grand – Prix Polski Środkowo-Wschodniej w Biegach Ulicznych i Przełajowych na 2012 rok.

Do punktacji nie wliczani są zawodnicy zagraniczni i nie przydzielamy im punktów.

 

IX. NAGRODY

1. Za miejsce I -VI w klasyfikacji kobiet w biegu głównym nagrody pieniężne w wysokości: 1.000, 800, 600, 400, 200, 100 zł, ufundowane przez Radę i Wójta Gminy Werbkowice, ponadto medale, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

2. Za miejsce I – VI w klasyfikacji mężczyzn w biegu głównym nagrody pieniężne w wysokości: 1.000, 800, 600, 400, 200, 100, zł, ufundowane przez Prezesa Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu, ponadto medale, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

3. Za I miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych w biegu głównym mężczyzn nagroda pieniężna w wysokości 100 zł, puchar oraz pamiątkowy dyplom.

4. Za miejsce I – na każdym dystansie puchar , medal oraz pamiątkowy dyplom.

5. Za miejsce II – III na każdym dystansie medal oraz pamiątkowy dyplom.

6. Za miejsce I – VI na każdym dystansie nagrody rzeczowe – upominki.

7. Każdy startujący otrzyma gorący posiłek.

 

X. BIURO ZAWODÓW – SEKRETARIAT

Biuro zawodów będzie czynne w dniu zawodów 29 kwietnia 2012 roku (niedziela) od godziny 730 w lokalu GOK Werbkowice, ul. Piłsudskiego 2.

 

XI. UWAGI KOŃCOWE

1.      W sprawach spornych nieujętych w regulaminie decyduje sędzia zawodów oraz organizator.

2.      Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZLA.

3.      W biegu głównym oraz w biegu dla pracowników cukrowni, parlamentarzystów, starostów, burmistrzów, wójtów, dyrektorów i prezesów firm pobierana będzie opłata startowa w wysokości 5 zł.

4.      W bigach dla dzieci i młodzieży nie pobieramy opłaty startowej.

5.      Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany wysokości nagród pieniężnych.

6.      Dekoracja zwycięzców biegu dla dzieci i młodzieży nastąpi bezpośrednio po zakończonym biegu przed GOK Werbkowice.

7.      Dekoracja w biegu głównym, pracowników cukrowni oraz parlamentarzystów, starostów, burmistrzów, wójtów, dyrektorów i prezesów firm nastąpi po zakończeniu wszystkich biegów w amfiteatrze.

8.      Obsługę sędziowską zabezpiecza Okręgowe Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki w Zamościu.

 

PROGRAM MINUTOWY

Do godziny 1015       Przyjazd uczestników, przyjmowanie zgłoszeń.

Godzina 1030                          Uroczyste otwarcie, Ceremoniał Olimpijski.

Godzina 1050             800 m             dziewcząt       rocznik 2001 i młodszych.

Godzina 1100             800 m             chłopców                   rocznik 2001 i młodszych.

Godzina 1110             800 m             dziewcząt                   rocznik 2000 – 1999.

Godzina 1120             1200 m chłopców                rocznik 2000 – 1999.

Godzina 1130             1200 m dziewcząt                rocznik 1998– 1997.

Godzina 1140             1200 m dziewcząt                rocznik 1996 – 1995.

Godzina 1150             1500 m dziewcząt                rocznik 1994 – 1993.

Godzina 1210             1500 m chłopców                rocznik 1998 – 1997.

Godzina 1220             1500 m chłopców                rocznik 1996 – 1995.

Godzina 1230             1500 m mężczyzn – pracowników cukrowni i plantatorów

Godzina 1240             1500m Parlamentarzystów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Prezesów, Dyrektorów Firm.

Godzina 1250             2000 m chłopców                rocznik 1994 – 1993.

Godzina 1300              8000 m Bieg Główny           Kobiet, Mężczyzn i osób niepełnosprawnych     

Godzina 1345             Część artystyczna – amfiteatr.

Godzina 1415             Uroczyste zakończenie imprezy – amfiteatr.

 

 

Międzynarodowy Bieg Uliczny „Cukrownika” w Werbkowicach – Zwycięzcy biegów głównych i najlepsza osoba z powiatu hrubieszowskiego

 

I – 01.05.1994 r.,  

Kobiety:

1. Dorota Gruca Agros Zamość 24:51 min,

4. Maria Głowacz Unia Hrubieszów 28:25 min.

Mężczyźni:

1.Włodzimierz Rudiuk Awangard Łuck/Ukraina 22:12 min,

4. Mirosław Kamień Unia Hrubieszów 22:52 min.

 

II – 1995 r.

Kobiety:

1. Gruca Dorota Agros Zamość 25:45,10 min,

5. Grażyna Chrzanowska Unia Hrubieszów.

Mężczyźni:

1. Włodzimierz Rudiuk Łuck/Ukraina 22:10,4 min,

2. Andrzej Ulidowski Unia Hrubieszów 22:21,4 min.

 

III – 1996 r.

Kobiety:

1. Justyna Bąk Znicz Biłgoraj 26:11,40 min,

2. Grażyna Chrzanowska Unia Hrubieszów.

Mężczyźni:

1.Stanisław Marzec Materny Cisy Nałęczów 21:29,9 min,

4. Mirosław Kamień Unia Hrubieszów.

 

IV –  1997 r.

Kobiety:

1. Bąk Justyna Znicz Biłgoraj 26:51 min.,

brak zawodniczek z powiatu hrubieszowskiego

Mężczyźni:

1. Mirosław Dzienisik Dąbrowa Białostocka 21:16 min.,

6. Piotr Kitliński Unia Hrubieszów 22:20 min.

 

V – 1998 r.

Kobiety:

1. Małgorzata Klik Unia Hrubieszów 27:11,11 min.

Mężczyźni:

1. Daniel Bzowski Lubycza Królewska 22:24,06 min.,

4. Mirosław Kamień Unia Hrubieszów 23:02,25 min.

 

VI – 25.04.1999 r.

Kobiety:

1. Justyna Bąk Znicz Biłgoraj 24:33,23 min.,

9. Małgorzata Muzyczuk Unia Hrubieszów 30:41,33 min.

Mężczyźni:

1. Bogdan Dziuba AZS Krosno 20:59,92 min.,

7. Piotr Kitliński Unia Hrubieszów 22:15,14 min.

 

VII – 30.04.2000 r.

Kobiety:

1. Marzanna Helbik KKS Expres Katowice 25:07:30 min.,

3. Małgorzata Muzyczuk Unia Hrubieszów.

Mężczyźni:

1. Dariusz Kuzdra Nefryt Lubartów 22:11,00 min.,

3. Andrzej Węcławik ZSR Hrubieszów.

 

VIII – 2001 r.

Kobiety:

1. Justyna Bąk Skra Warszawa 24:02,5 min.,

10. Agnieszka Jureczko Werbkowice.

 Mężczyźni:

1. Dariusz Kuzdra Agros Zamość 21:55,00 min.,

4. Artur Kern Unia Hrubieszów 23:49,9 min.

 

IX – 28.04.2002 r.

Kobiety:

1. Izabela Zatorska LKS Krośnianka 23:55,0 min.,

6. Małgorzata Muzyczuk Unia Hrubieszów 31:52,0 min.

Mężczyźni: 1. Dariusz Kuzdra Agros Zamość 21:02,5 min.,

8. Artur Kern Unia Hrubieszów 21:59,1 min.

 

X – 27.04.2003 r.

Kobiety:

1. Dorota Gruca – Giezek Agros Zamość 23:28,4 min.,

5. Katarzyna Habit ZS Turkowice 30:25,8 min.

Mężczyźni: 1. Artur Błasiński Radom 21:20,7 min.,

21. Krzysztof Podlewski Gozdów 26:57,1 min.

 

XI – 2004 r.

Kobiety:

1. Izabela Zatorska Izabela Wrocanka 23:54,4 min.

brak zawodniczek z powiatu hrubieszowskiego

Mężczyźni:

1. Witalij Szafar Łuck/Ukraina 20:57,1 min.

brak zawodników z powiatu hrubieszowskiego

 

X II – 2005 r.

Kobiety:

1. Justyna Bąk Namysłów 25:07 min.,

3. Patrycja Stadnicka Unia Hrubieszów 28:05 min.

Mężczyźni:

1. Dariusz Kuzdra Agros Zamość 21:17 min.,

3. Artur Jabłoński Unia Hrubieszów 21:35 min.

 

XIII – 2006 r.

Kobiety:

1. Małgorzata Jamroz Warszawianka 25:53,7 min.

brak zawodniczek z powiatu hrubieszowskiego

Mężczyźni:

1. Dariusz Kuzdra Agros Zamość 21:15,5 min.,

5. Artur Jabłoński Unia Hrubieszów.

 

XIV – 2007 r.

Kobiety:

1. Justyna Bąk NKS Namysłów,

9. Małgorzata Muzyczuk ZS nr 4 Hrubieszów.

Mężczyźni:

1. Dariusz Kuzdra Agros Zamość,

2. Artrur Jabłoński Unia Hrubieszów.

 

XV – 2008 r.

Kobiety:

1. Justyna Bąk Piętka Katowice 26,17,8 min,

7. Małgorzata Muzyczuk ZS nr 4 Hrubieszów 33:23,5 min.

Mężczyźni:

1. Jury Giczun Ukraina 21:28,3 min.,

5. Artur Jabłoński Unia Hrubieszów 22:10,5 min.

 

XVI – 2009 r.

Kobiety:

1.Tatiana Bielowol Ukraina 26:56,2 min.

brak zawodniczek z powiatu hrubieszowskiego

Mężczyźni:

1. Bogdan Dziuba Victoria Stalowa Wola 21:51,9 min,

4. Artur Jabłoński Unia Hrubieszów 22:31,9 min.

 

XVII – 2010 r.

Kobiety:

1. Angelika Mach Znicz Biłgoraj 27:07,2 min.

brak zawodniczek z powiatu hrubieszowskiego

Mężczyźni:

1. Artur Kern Unia Hrubieszów 22:12,7 min.

 

Pomysłodawca biegu – Krzysztof Pszenniak, działacz LZS, były zawodnik Unii Hrubieszów, po rozmowach z prezesem Kryształu Werbkowice Piotrem Strycharzem, jednocześnie, wówczas dyrektorem miejscowej Cukrowni.

 

Opracował – Marek Ambroży Kitliński (mak)

Na zdjęciu – Marzanna Helbik z d. Ulidowska, reprezentantka Polski i wychowanka Unii Hrubieszów zwyciężyła w Biegu Cukrownika w roku 2000, reprezentując KKS Express Katowice.