18 czerwca 2024

Za nami jubileuszowy XX Mini Turniej „Kto lepszy”

W piątek 6 grudnia, w hali Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozegrano jubileuszowy XX Mini Turniej „Kto lepszy”, w którym zmierzyły się reprezentacje hrubieszowskich szkół miejskich.

Reklamy

 

Emocje XX– Jubileuszowego Halowego Miniturnieju Piłki Nożnej „Kto lepszy?” szkół podstawowych za nami

Miniturniej Halowej Piłki Nożnej „Kto lepszy?” dla szkół podstawowych za nami. 6 grudnia 2019 r. rozegrany został po raz 20.

Reklamy

Patronat Honorowy nad turniejem objęła Burmistrz Miasta Hrubieszowa Pani Marta Majewska.

Jest to trafiona impreza sportowa, która przez tak długi czas potrafi przyciągnąć i skłonić do rywalizacji młodzież szkolną. Jest to zasługą wielu ludzi zaangażowanych w to dzieło: władz miasta, nauczycieli, rodziców, pracowników i przyjaciół szkoły.

Reklamy

W tegorocznej jubileuszowej edycji turnieju wzięło udział 150 chłopców z klas IV- VIII z hrubieszowskich szkół podstawowych – Nr 1, Nr 2 i Nr 3. Gościem specjalnym był zespół „BUG” ze Szkoły w Sokalu.

Bardzo wysoki poziom turnieju, zacięte, sportowe zmagania wszystkich drużyn, walka o każdy punkt spowodowały, iż rywalizacja o złoto trwała od godz. 8.30 aż do ostatniego gwizdka o godz. 13.00.

Następnie przyszedł moment oficjalnego podsumowania.

Głos zabrała dyrektor szkoły Marzanna Bednarczuk, która serdecznie powitała wszystkich obecnych na turnieju:

– Anetę Bartoszczyk – Trochimiuk wizytatora Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu.

– Romana Pletinkę – dyrektora Szkoły z Sokala na Ukrainie.

– Naumczuka Igora trenera zespołu BUG z Sokala.

– Mikołaja Michaluka i Wiktora Szewczuka przedstawicieli rodziców uczniów z Sokala.

– Mariana Cisło – radnego – przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji, pomysłodawcę i wieloletniego organizatora turnieju, pasjonata piłki nożnej, byłego dyr. SP-3

– Danutę Krawczuk – byłą dyr. SP-3, organizatora poprzednich edycji turnieju.

– Marka Watrasa – dyrektora HOSiR.

– Zawodników biorących udział w turnieju:

 -uczniów zespołu „BUG ” z Sokala,

– uczniów ze SP Nr 1 z opiekunem Tomaszem Magdziakiem,

– uczniów ze SP Nr 2 z opiekunem Robertem Jóźwiakiem,

– uczniów ze SP Nr 3 z opiekunami: Tomaszem Lenardem, Tomaszem Szlonakiem, Kamilem Wojciechowskim,

– sędziów prowadzących turniej: Mariusza Zająca, Marka Wierzbickiego, Tomasza Lenarda,

– rodziców, opiekunów i dziadków,

– nauczycieli, uczniów na trybunach,

– wszystkich kibiców, sympatyków sportu

 

Dyrektor szkoły podziękowała zawodnikom za aktywny udział i zdrową rywalizację. Reprezentacji z Sokala wyraziła wdzięczność, że już po raz drugi uczestniczą w rozgrywkach i życzyła udanego pobytu w naszym mieście.

Następnie podziękowała wszystkim, dzięki, którym turniej mógł się odbyć:

– Burmistrz Miasta Marcie Majewskiej za honorowy patronat nad turniejem i ufundowanie pucharów i medali.

– Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 3 za wsparcie finansowe.

– Dyrektorowi Markowi Watrasowi za umożliwienie zorganizowania w hali turnieju i za okazaną pomoc w jego organizacji.

– Pracownikom HOSiR-u, którzy niestrudzenie każdego roku wspierają szkołę w przeprowadzeniu turnieju.

– Sędziom: Mariuszowi Zającowi, Markowi Wierzbickiemu, Tomaszowi Lenardowi za sprawne i sprawiedliwe sędziowanie meczów

– Poprzednim dyrektorom SP Nr 3: Marianowi Cisło i Danucie Krawczuk za propagowanie sportu i integrację środowisk hrubieszowskich szkół podstawowych.

– Arturowi Kernowi za dokumentowanie imprezy zdjęciami.

– Dyrektorom SP-1 Edycie Kucharskiej oraz SP-2 AndrzejowiJurczyńskiemu za przychylność i udział uczniów w dzisiejszej rywalizacji turniejowej.

– Wicedyrektor SP- 3 Marcie Słupnej, nauczycielom wychowania fizycznego: Joannie Różańskiej, Tomaszowi Lenardowi, Kamilowi Wojciechowskiemu, Tomaszowi Szlonzakowi , Dominikowi Stajszczykowi Danielowi Lipskiemu.

– Pracownikom obsługi SP-3 za zaangażowanie i pracę włożoną w organizację turnieju.

 

Pani dyrektor podziękowała także wspaniałym kibicom, zagrzewającym zawodników do rywalizacji sportowej na boisku. Wszystkich obecnych zaprosiła do kibicowania dorosłym zawodnikom podczas XXXII Halowego Turnieju Piki Nożnej „kto Lepszy?”, który rozegrany zostanie 14 grudnia br. również na hali HOSiR.

Następnie głos zabrała Pani Aneta Bartoszczyk – Trochimiuk- wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu, która pogratulowała wszystkim uczestnikom turnieju sportowego zapału. Wyraziła jednocześnie uznanie za organizację imprezy, a nauczycielom podziękowała za propagowanie sportu i zachęcanie uczniów do aktywności fizycznej i sportowej.

Pan Marek Watras odczytał wyniki. Zawodnicy otrzymali medale. Wyróżnienia w postaci pucharów trafiły do rąk kapitanów najlepszych drużyn w każdej kategorii wiekowej. Króla strzelców w każdej kategorii wiekowej nagrodzono statuetką.

 

Po zawodach wszyscy udali się na zasłużony odpoczynek, a uczniowie z Sokala z opiekunami spotkali się w Szkole Podstawowej Nr 3 na obiedzie i rozmowach przy ciastku. W spotkaniu uczestniczył Pan Paweł Wojciechowski – Wiceburmistrz Miasta. Spotkanie zaowocowało decyzją zorganizowania spotkania uczniów obu szkół w styczniu 2020 r. w Sokalu, a w czerwcu 2020 r. znów u nas w szkole. Warto dodać w tym miejscu, że Sokal jest miastem partnerskim Hrubieszowa i systematycznie miasta ze sobą współpracują.

 

***

 

Wyniki XX Jubileuszowego Halowego Miniturnieju Piłki Nożnej „ Kto lepszy”

 

Kategoria – klasy IV

Wyniki spotkań

SP1 – SP2            0:6

SP2 – SP3           4:1

SP1 – SP3           1:1

 

Kolejność końcowa

I miejsce – SP 2 Hrubieszów

II miejsce – SP 3 Hrubieszów

III miejsce – SP 1 Hrubieszów

Król strzelców – Bartosz Turzyński

 

Kategoria – klasy V

Wyniki spotkań

SP1 – SP2                              0:4

SP2 – SP3                              0:4

SP1 – SP3                              0:3

 

 Kolejność końcowa

I miejsce – SP 3 Hrubieszów

II miejsce – SP 2 Hrubieszów

III miejsce – SP 1 Hrubieszów

Król strzelców – Alan Duma

 

Kategoria – klasy VI

Wyniki spotkań

SP1 – SP2                      2:1

SP2 – SP3                      1:0

SP1 – SP3                      5:0

 

Kolejność końcowa

I miejsce – SP 1 Hrubieszów

II miejsce – SP 2 Hrubieszów

III miejsce – SP 3 Hrubieszów

Król strzelców – Erwin Stadnicki

 

Kategoria – klasy VII

Wyniki spotkań

SP1 – SP2                    8:0

SP2 – SP3                    1:5

SP1 – SP3                    1:3

 

Kolejność końcowa

I miejsce – SP 3 Hrubieszów

II miejsce – SP 1 Hrubieszów

III miejsce – SP 2 Hrubieszów

Król strzelców – Hubert Boczkowski

 

 Kategoria – klasy VIII

Wyniki spotkań

SP1 – SP2                2:0

SP2 – SP3                1:3

SP1– SP3                  1:0

 

Kolejność końcowa

I miejsce – SP 1 Hrubieszów

II miejsce – SP 3 Hrubieszów

III miejsce – SP 2 Hrubieszów

Król strzelców – Piotr Kiełbasa

 

Klasyfikacja końcowa szkół (suma wszystkich punktów i bramek)

I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hrubieszowie – 16pkt. (20:14)

II miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Hrubieszowie – 16pkt. (20:18)

III miejsce Szkoła Podstawowa Nr 2 w Hrubieszowie – 15pkt.

 

Mecze towarzyskie

REPREZENTACJA SP1 – BUG SOKAL (UKRAINA)               1:1

REPREZENTACJA SP2 – BUG SOKAL (UKRAINA)               2:8

REPREZENTACJA SP3 – BUG SOKAL (UKRAINA)               0:1

 

Szkołę Podstawową Nr 1 reprezentowali:

Klasy IV

Maciej Ulanicki, Szymon Serba, Mateusz Buczek, Mikołaj Czerkawski, Michał Grzeszczuk, Piotr Fulara, Kacper Misiuk, Mateusz Bodna, Franciszek Kogut, Jakub Prokop

Klasy V

Jan Rozumpolski, Kacper Antoniuk, Patryk Bień, Jakub Cieśla, Julian Macheta, Jakub Kaspruk, Bartłomiej Ważny, Kacper Kaniosz, Olaf Lewandowski, Kewin Piasecki

Klasy VI

Erwin Stadnicki, Maciej Janiszek, Maciej Zając, Paweł Karkuszewski, Maksymilian Wąsak, Szymon Jasic, Wiktor Dąbrowski, Karol Kudelski, Jacek Panasiewicz

Klasy VII

Olivier Stadnicki, Jakub Szymaszek, Dawid Serba, Szymon Świstowski, Adam Zubko, Jakub Koszałka

Klasy VIII

Karol Kuczyński, Piotr Kiełbasa, Mateusz Filipczuk, Mateusz Zając, Kacper Semeńczuk, Jakub Sanek, Igor Nowosad, Michał Rudkowski, Szymon Woś

Opiekunem na zawodach był: Tomasz Magdziak

 

Szkołę Podstawową Nr 2 reprezentowali:

Klasy IV

Mikołaj Pudłowski, Bartłomiej Gontarz, Bartosz Turzyński, Wiktor Lecko, Krzysztof Kępa, Dawid Florek, Michał Winiarski

Klasy V

Filip Turzyński, Piotr Uszko, Filip Kokoć, Leon Dąbrowski, Cyprian Piłat, Olaf Tymecki

Klasy VI

Bartosz Skrok, Alan Sieńczyk, Mateusz Poniat, Kacper Gaweł, Bartłomiej Grela, Jakub Wilkos, Macij Borek, Igor Buzian, Bartosz Baj, Kacper Skiba

Klasy VII

Adrian Wysocki, Kacper Laskowski, Maciej Jóźwiak, Kacper Winiarski, Adam Plaszczewski, Maciej Hukowski

Klasy VIII

Mateusz Czerkawski, Igor Skrok, Kacper Chomik, Miłosz Hraciuk, Michał Suchecki, Szymon Michalczewski, Marcel Stelmach

Opiekunem na zawodach był: Robert Jóźwiak

 

Szkołę Podstawową Nr 3 reprezentowali:

Klasy IV

Karol Pieczykolan, Jakub Opała, Oskar Lenard, Tymoteusz Knap, Filip Hojda, Hubert Bednarczuk, Rafał Dobrowolski, Jakub Kulczyński, Michał Martyniuk, Maksymilian Kański

Klasy V

Victor Grzeszczyk, Alan Duma, Michał Szabat, Bartosz Chmarzyński, Maciej Świstowski, Mikołaj Pierwoła, Miłosz Kurpatwa, Jakub Mojsym

Klasy VI

Kacper Romzabat, Bartosz Czerwiński, Emilia Oczyńska, Mateusz Gajewski, Szymon Lenard, Burdzań Jakub, Kaniewski Piotr

Klasy VII

Boczkowski Hubert, Filip Padkowski, Szymon Kiryczuk, Karol Grzeszczuk, Kacper Pirogowicz, Jakub Gąsior, Jakub Blicharz, Bartosz Pawelec, Dawid Walencik, Jakub Stefaniak, Bartosz Brzóska, Mikołaj Patkowski

Klasy VIII

Damian Grądzki, Derlak Karol, Błażej Ciucki, Patryk Roch, Jan Śmietanka, Jakub Soboń, Igor Świeca, Borys Nowak

Opiekunami na zawodach byli: Tomasz Szlonzak, Tomasz Lenard, Kamil Wojciechowski

 

Wszystkim zaangażowanym w organizację XX– Jubileuszowego Halowego Miniturnieju Piłki Nożnej „Kto lepszy?” szkół podstawowych jeszcze raz serdecznie DZIĘKUJEMY!

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Szkoła Podstawowa Nr 3

 

fot. HOSiR

 


 

Zobacz też:

SPORT – Halowy Mini Turniej Piłki Nożnej „Kto lepszy” – podsumowanie

SPORT – Młodzi piłkarze z hrubieszowskich podstawówek zagrali w turnieju Mini „Kto lepszy” 2018

SPORT – Oldboye z Włodzimierza Wołyńskiego wygrali XXXI Otwarty Turniej Piłki Nożnej „Kto lepszy” 2018