25 maja 2024

Zapraszamy do uczestnictwa w VII Powiatowym Spływie Kajakowym Huczwą i Bugiem

Zapraszamy do uczestnictwa w VII Powiatowym Spływie kajakowym Bugiem i Huczwą. W tym roku płyniemy pod hasłem „Gródek – Wały Jagielońskie?. Wstępny termin: 9 – 10 sierpnia.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży
Zespołu Szkół Nr 3 W Hrubieszowie „Dla Szkoły”
22 – 500 Hrubieszów ul. Żeromskiego 11,
tel., fax. 0 84 696 2524, tel. kom 511 271 552, e-mail: dlaszkolyhrub@o2.pl


Zapraszamy do uczestnictwa w VII Powiatowym Spływie kajakowym Bugiem i Huczwą. W tym roku płyniemy pod hasłem „Gródek – Wały Jagielońskie”.

 

Trasa spływu:

Trasa spływu: od Hrubieszowa do Strzyżowa i od Strzyżowa do Horodła.

 

Termin spływu:

Wstępny termin 9 – 10 sierpnia 2014 r.

 

Termin zgłoszeń:

do 5 sierpnia 2014 r. na e-mail dlaszkolyhrub@o2.pl

 

Warunki uczestnictwa:

wpłata wpisowego w wysokości jeszcze nie znanej wstępnie 80 – 120 zł (uzależniona od ilości chętnych, i warunków noclegu) (do p. K. Brudnowskiego) do 6 sierpnia 2014 r.

 

Zapewniamy:

przewozy uczestników w ramach spływu, 3 posiłki (obiadokolacja, śniadanie, obiad lub grill), kajaki z osprzętem, prowadzenie spływu pod pełną opieką, koszulka t-shirt z logiem powiatu i spływu, nocleg (ustalamy sposób nocowania: szkoła, w Gospodarstwo Agroturystyczne lub namioty.


Gorąco zapraszamy wszystkich chętnych trasa spływu jest po rekonesansie.

Projekt współfinansowany przez Starostwo Powiatowe.

 

REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA:

Spływ jest imprezą otwartą, mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni, którzy zgłosili swój udział do organizatora oraz dopełnili formalności. Spływ jest imprezą o średnim stopniu trudności (wg. skali PZKaj: trudności – ZW B, uciążliwości – U 2 momentami U 3).

Aktualnie po opadach wysoki poziom wody – mamy na trasie nieliczne połamane drzewa, konary ścięte przez bobry a także zwężenia i konary i kamienie przeszkody pod lustrem wody, małe progi wodne, oraz tamy naturalne. Przeszkody te będą częściowo pod wodą. Niekiedy głównie na Huczwie przeszkody te wymagają manewrowania pomiędzy zwisającymi konarami. Przenoszenie kajaków z (bez wychodzenia z wody lub wychodzeniem z wody).

Od uczestników wymagany jest dobry stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki kajakowej (w przypadku młodzieży zezwolenie rodziców z zaznaczeniem, iż jest im wiadome, w jakim rodzaju imprezy uczestniczy ich dziecko). Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymację szkolną) oraz ewentualnie kartę pływacką.

Osoby nie umiejące pływać mogą płynąć tylko w osadzie z osobą posiadającą te umiejętności. Uczestnik obowiązkowo powinien posiadać odpowiednie do pogody ubranie (przeciwdeszczowe), a także okulary przeciwsłoneczne i kremy z filtrem UV (co najmniej „16”).

Turyści mogą (nie muszą gdyż na spływie będzie apteczka) posiadać własne apteczki medyczne wyposażone w proste środki opatrunkowe i środki przeciwbólowe, powinni zaś zabrać leki osobiste, jeśli takich potrzebują. W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzyma:
– podstawowe ubezpieczenie;
– sprzęt: kajak (na dwie osoby), wiosło, kapok;
– posiłki: (pierwszy dzień – obiadokolację, oraz śniadanie i obiad lub grill w drugim dniu spływu);
– bezpłatny nocleg w Gospodarstwie Agroturystycznym (natryski, pokoje, TV, huśtawki itp.);
– transport na miejsce spływu (Kryłów);
– gadżety reklamowe (koszulka z logiem powiatu);
– wzajemną pomoc na trasie spływu, opiekę ratownika;
– transport do Hrubieszowa po zakończeniu spływu

Dokonanie wpłaty składki i dostarczenie oświadczenia uczestnika lub zezwolenia rodziców jest zarazem traktowane, jako akceptacja postanowień regulaminu spływu. Uczestnicy zobowiązani są do zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie oraz ogólnych zasad kulturalnego zachowania się.

Na Bugu obowiązuje zakaz przekraczania środka koryta (pływanie prawą stroną koryta) gdyż jest to rzeka graniczna. Istnieje możliwość dołączenia się do spływu z własnym sprzętem należy jednak dokonać wpłaty wpisowego, transport sprzętu własnego uczestników za dodatkową odpłatnością. Uczestnicy są zobowiązani do dbania za powierzony im sprzęt tzn. nie pozostawianie bez opieki kajaka i osprzętu, przenoszenie sprzętu na wskazane miejsca (przed noclegiem). Za zgubienie lub zniszczenie sprzętu finansowo odpowiada osoba, której został on powierzony. (wiosła lubią sobie odpłynąć samowolnie, podobnie jak kapoki).

 

WPISOWE:

80 – 120 zł/osobę ( w zależności od ilości chętnych) (transport na miejsce spływu, ubezpieczenie, sprzęt pływający organizatora, obiadokolacja, obiad)

40 – 80 zł/osobę ( opłata uzależniona od oczekiwań z naszej strony: podłączenie się do spływu własny sprzęt, pozostałe świadczenia z wyżywieniem, nocleg udział w imprezach w ramach spływu – obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie i PESEL ( rzeka graniczna))

Wpłatę wpisowego należy dokonać w terminie do 6 sierpnia 2014 roku w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie w budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Żeromskiego 11, do Krzysztofa Brudnowskiego (pokój nauczycieli wychowania fizycznego, lub w Sekretariacie) (dowód wpłaty należy zachować i okazać przed rozpoczęciem spływu. W razie rezygnacji z uczestnictwa bez zapewnienia zastępstwa, wpisowe nie będzie zwracane.

 

Zasady bezpieczeństwa:

Bezwzględne podporządkowanie się i zastosowanie do uwag prowadzących spływ. Stały kontakt wzrokowy z co najmniej jednym kajakiem nas poprzedzającym. Przekraczanie środka koryta rzeki na Bugu. Samowolne wychodzenie z kajaka (np. na załatwienie potrzeby fizjologicznej) – wychodzenie powinno być w odpowiednim miejscu i z asekuracją innej osady kajakowej. Przez cały czas przebywania w wodzie uczestnik powinien posiadać założony na sobie kapok i zapięty (bez względu na pogodę) a nie podłożony pod siedzenie lub plecy. Kapok służy do podtrzymania na powierzchni wody, ale nie jest to koło ratunkowe zdjęty nie wypiera człowieka tylko się zanurza pod wpływem nacisku rękami. Wsiadanie i wysiadanie z kajaka jest czynnością, która należy wykonywać bardzo ostrożnie w żadnym wypadku nie należy stawać w kajaku, lecz wchodzimy w głębokim przysiadzie stając nogą na środku kajaka.

Najczęstszą przyczyna wywrotek – a co za tym idzie niebezpieczeństw – są:
– wstawanie w kajaku;
– podpływanie do konarów, szuwarów, gałęzi, czy brzegu i odpychanie się od nich rękami lub wiosłem, co powoduje przechył kajakarza i kajaka;
– napłyniecie bokiem kajaku na konar, kamień czy inną wystającą lub będącą bezpośrednio pod lustrem wody przeszkodę, co może spowodować wywrotkę,
– wygłupy w kajaku, huśtanie się, napływanie na drugi kajak itp.

Należy stosować filtry przeciwsłoneczne, posiadać kapelusz lub czapkę na głowie. Wszelkie niedogodności i dolegliwości bezwzględnie zgłaszać przewodnikom spływu.

 

CO BIERZEMY NA SPŁYW:

Dowód Osobisty – Rzeka Graniczna.
Do kajaka zapakowane tak aby nie zamokło (pamiętajmy, że to wszystko możemy stracić w wodzie):
Filtr UV co najmniej 16 UV – ma być bardzo słonecznie, więc filtr im większy tym lepszy. Czapka lub kapelusz od słońca. Środki przeciw komarom. Co najmniej1,5l wody najlepiej niegazowanej na osobę. Coś od deszczu np. płaszcz foliowy, sztormiak, ortalion a nawet duży worek na śmieci. Jeśli pogoda będzie niepewna potrzebna będzie też koszula flanelowa ewentualnie dres oraz ortalion na nogi lub dres słabo wchłaniający wodę. Leki osobiste. Drobne pieniądze. Buty – tenisówki, buty kajakarskie, klapki lub sandały (zapinane i nienamakające) – założone na nogi.

Obsługa spływu bierze ponadto:
Siekierka, piłka, sekator. Apteczka. Liny do noszenia kajaków. Ubezpieczenie z lista uczestników.
Ponadto zabieramy ze sobą rzeczy, które będą nam potrzebne po wyjściu z wody w Werbkowicach – torba lub plecak (pojedzie samochodem, ale niech będzie w miarę niewielki):
Ręcznik, przybory toaletowe (szczoteczka do zębów, pasta, mydełko itp.). Ubranie – jakieś spodnie, koszulka lub koszula ewentualnie kurtka ortalionowa do przebrania po wyjściu z wody. Strój do spania. Ubiór na drugi dzień spływu. Buty.


HARMONOGRAM SPŁYWU KAJAKOWEGO

Harmonogram jest w trakcie opracowania


POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie imprezy związanych z nieprzewidywalnymi okolicznościami, warunkami pogodowymi itp. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość podniesienia kwoty wpisowego w przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników. W przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu, zachowania się na etapach spływu lub miejscach zakwaterowania kierownictwo spływu zastrzega sobie prawo usunięcia ze spływu – turysty kajakarza, bez zwrotu kosztów wpisowego. Wszelkie regulacje finansowe za spowodowane przez uczestnika spływu szkody materialne ponosi powodujący je uczestnik bądź opiekun sprawcy niepełnoletniego uczestnika. Uczestnicy spływu obowiązani są płynąć w założonym i zapiętym sprzęcie asekuracyjnym wydanym przez organizatora. Spływ odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne – wyjątek stanowią warunki powodziowe lub zagrożenie burzowe. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu pozostaje w kompetencjach organizatora spływu.

 

APTECZKA NA SPŁYW KAJAKOWY (zabiera organizator spływu do kajaka)
Apteczka pierwszej pomocy powinna zawierać podstawowe materiałów opatrunkowe i niezbędne leki do przeprowadzenia akcji ratunkowej w zdarzeniach, które nagle w czasie wędrówki wystąpiły.
Skład jakościowy i ilościowy apteczki uzależniony jest od planowanego czasu spływu oraz ilości uczestników.
Apteczkę należy umieścić w nieprzemakalnym pojemniku i właściwie zabezpieczyć przed rozbiciem, wilgocią lub innymi uszkodzeniami.

Pamiętaj!

1. Apteczka jest niezbędnym elementem wyposażenia podczas każdego spływu
2. Wszystkie środki w apteczce muszą być z aktualną datą przydatności
3. Apteczka powinna zawierać tylko przybory, środki opatrunkowe i farmaceutyczne o znanym nam przeznaczeniu i efektach działania
4. Środki zużyte należy systematycznie uzupełniać

Wyjeżdżając na krótko (1 – 3 dni) z grupą 30 osobową powinniśmy zabrać:
1. Materiały opatrunkowe
gaza wyjałowiona – do osłony otarć, skaleczeń – co najmniej 3-4 opakowania różnej wielkości bandaż z gazy – 3 sztuki różnej szerokości bandaż elastyczny – do wzmacniania stawów przy skręceniu i robienia opatrunków unieruchamiających 3 sztuki (pamiętaj o zapinkach)chusta trójkątna – do wykonania temblaka plastry z gazą – po 1 opakowaniu różnych rozmiarów plaster bez gazy – 2 rolki lignina – do opatrunków uciskowych przy obfitych krwawieniach
2. środki odkażające – do przemywania ran
mydło, woda utleniona, Jodyna, Rivanol, spirytus – (wybierz jeden z preparatów)
3. Środki przeciwbólowe
Pyralginum – 1 listekApap, Gardan P – (po jednym listku)
4. leki przeciwgorączkowe
Polopiryna C – 1 listek
Jeżeli wypoczynek będzie trwał dłużej ilość wyżej wymienionych środków odpowiednio zwiększamy.
Pomocne w leczeniu skaleczeń, otarć i oparzeń są leki odkażające, osłaniające i regenerujące zmiany skórne: Panthenol w sprayu – na oparzenia i otarcia, Neomycinum maść antybiotykowa lub spray, którą stosujemy pod opatrunek na trudno gojące się rany Acutol, Decubitol.
Na wszelkie niewielkie reakcje alergiczne np.: przy ukąszeniach łagodnym i skutecznym lekiem są różne preparaty wapniowe. Jeżeli planujemy wycieczki autokarowe lub dłuższe przejazdy przydatnym się może okazać Aviomarin stosowany przy chorobie lokomocyjnej.
Wśród podręcznych przyborów, które umożliwiają nam sprawne udzielenie pomocy i które powinny znaleźć się w apteczce, należy wymienić:
jednorazowe rękawiczki – 4 pary scyzoryk nożyczki agrafki – 5 szt. igły jednorazowe (do wyjmowania drzazg) koc termoizolacyjny (aluminiowy)