12 kwietnia 2024

Zapraszamy do udziału w II Turnieju Warcabowym dla osób niepełnosprawnych

11 lutego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Hrubieszowie odbędzie się II Turniej Warcabowy dla osób niepełnosprawnych z Hrubieszowa i okolic.

 

Regulamin II Turnieju Warcabowego

dla osób niepełnosprawnych z Hrubieszowa i okolic

pod patronatem Burmistrza Miasta w Hrubieszowie

 

Data: 11 lutego 2016 roku w godzinach.9,00 – 12,00.

 

Miejsce: Środowiskowy Dom Samopomocy w Hrubieszowie J.Piłsudskiego 1.

 

Organizator: Środowiskowy Domu Samopomocy w Hrubieszowie ul.J.Piłsudskiego 1,22-500 Hrubieszów.tel.84-696-2219 lub 663779543.

Współorganizator:Burmistrz Miasta w Hrubieszowie ul.mjr H.Dobrzańskiego Hubala 1, 22-500 Hrubieszów.

 

Termin zgłoszeń:5 lutego 2016 roku.

 

Uczestnictwo: 4 osobowe drużyny (mogą być mieszane),składające się zuczestników zajęć z ośrodków wsparcia w Hrubieszowie i okolicach.

 

Przepisy gry:

1.Turniej odbywa się systemem pucharowym,gdzie zawodnicy losują dowolny numer swojego udziału,który wpisywany jest przy danych uczestnika.

2.Zawodnicy wpisywani są na planszę gier po dwóch rozgrywających.

3.Zawodnicy rozgrywają pomiędzy sobą po 3 partie w dowolnym czasie,a wygrywa ten,

który ma 2 wygrane partie warcab.

4.Z każdej pary zawodników do dalszych rozgrywek wyłaniany jest jeden zawodnik,

który awansuje do dalszych rozgrywek.

5.Pionek dotknięty uważa się za pionek,który jest przeznaczony do przesunięcia o jedno pole

na wybrane pole gry.

6.Po dokonaniu przesunięcia pionka wykluczone jest jego cofnięcie na pole z którego wykonano ruch.

7.Pionek,który pomyślnie dotarł na przeciwny koniec planszy gry staje się damką i może wykonywać ruchy od jednego do drugiego końca planszy.

 

Punktacja:Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje 2 punkty,za remis 1 punkt,za porażkę 0 punktów.

 

O kolejności miejsc decyduje:

1.Większa ilość zdobytych punktów.

2.Przy jednakowej ilości zgromadzonych punktów o kolejności decyduje wynik partii dodatkowej

lub losowanie.

 

Nagrody:

Finaliści turnieju otrzymują upominki,dyplomy indywidualnie i drużynowo,a zwycięzcy puchary.

Każdy uczestnik otrzymuje podziękowanie za udział.

 

Sprawy finansowe:

Zgłoszenie do turnieju i udział jest nieodpłatny.

 

Uwagi końcowe:

Zawodnicy zobowiązani są do udziału w turnieju w dowolnych strojach i w obuwiu zastępczym.

 

Sprawy organizacyjne:

W tych sprawach należy kontaktować się z Tomaszem Wojciechem Antoniukiem.

ORGANIZATORZY.