Zapraszamy do udziału w Turnieju Piłki Nożnej Oldbojów

W sobotę 9 lipca na boisku treningowym HOSiR w Hrubieszowie przy ul. Ciesielczuka odbędzie się Turniej Piłki Nożnej Oldbojów. Zapraszamy do udziału w zawodach

Reklamy

 

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ OLDBOJÓW

 

Cel imprezy: popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Hrubieszowa i regionu, promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia poprzez sport.

Organizator: Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie ul.Ciesielczuka 2 tel\fax 84 6962381

e-mail hosir2@op.pl

Termin: 9 LIPCA 2016 godz. 10:00

Miejsce: Boisko treningowe HOSiR w Hrubieszowie ul. Ciesielczuka 2

 

ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK

1. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 7 lipca 2016r.

2. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek wymaga wypełnienia karty drużyny i przekazania jej organizatorowi.

3. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry.

4. Zgłoszenie do rozgrywek powinno zawierać:

imiona i nazwiska zawodników

imię i nazwisko kapitana drużyny

kontakt telefoniczny

5. Drużyna składa się maksymalnie z 8 zawodników w tym bramkarz

6. W meczach mogą brać udział tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy zostali zgłoszeni do rozgrywek zgodnie z regulaminem rozgrywek i ukończyli 35 rok życia /dopuszcza się 2 zawodników w drużynie poniżej 35 lat/

7. Zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny. Zgłoszenie obowiązuje do końca rozgrywek.

8. Zgłoszeń można dokonywać osobiście u organizatora lub poprzez email.

 – zgłoszenia przyjmuje Tadeusz Romaszko 505735101 w biurze HOSiR

9. W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni, zawodnicy amatorzy i zgłoszeni w lidze ZOZPN .

 

ORGANIZACJA ROZGRYWEK

1. System rozgrywek odbędzie się w zależności od ilości zgłoszonych drużyn

2. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do wydawania oficjalnych oświadczeń i komunikatów.

 

IV. MECZ I BOISKO

1. Boisko ma wymiary dł. 45 x szer. 30.

2. Bramki mają wysokość 2 m i szerokość 5 m.

3. Pole karne ma wymiary 6 metrów od linii bramkowej i po 5 m. od słupka.

4. Rzut karny wykonuje się z odległości 7 metrów od linii bramkowej.

5. Drużyna ma obowiązek posiadać jednolite koszulki z numerami na plecach.

6. W sytuacji, gdy stroje obu zespołów mają podobne barwy sędzia nakazuje zmianę poprzez nałożenie kamizelek jednej z drużyn.

7. Drużyna może rozpocząć mecz w minimalnej ilości 7 zawodników. W przypadku mniejszej ilości graczy sędzia ma obowiązek przyznać walkower drużynie przeciwnej, jeśli rywal nie stawi się na boisku w składzie co najmniej 7 osobowym 5 minut po upływie godziny spotkania ustalonej w terminarzu rozgrywek.

8.Ilość zmian jest nieograniczona. Dopuszcza się zmiany powrotne.

9.Do rozmowy z arbitrem upoważniony jest jeden przedstawiciel zespołu.

10.Sędzia ma prawo nie dopuścić do gry zawodnika pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

11.Mecz trwa 2×15 min z przerwą 5 minutową.

 

V. KARY W GRZE

1. Wymiar kary zależny jest od uznania sędziego.

2. Kara obowiązuje przez cały okres jej trwania (po zdobyciu bramki przez drużynę nie ukaraną, kara obowiązuje do końca czasu trwania)

3. Obowiązują kary: 1 min, 2min i wykluczenie z gry.

4. Tylko sędzia prowadzący mecz może zezwolić na wejście zawodnika po upływie czasu kary.

5. Czerwona karta powoduje automatyczne odsunięcie zawodnika od udziału w co najmniej jednym (następnym) spotkaniu. Każda czerwona kartka jest rozpatrywana indywidualnie przez organizatora, który w zależności od okoliczności może zastosować karę odsunięcia od więcej niż 1 meczu, aż do całkowitej dyskwalifikacji zawodnika.

6. W przypadku czynnego znieważenia sędziego (uderzenie, oplucie itp.), sędzia natychmiast kończy mecz. Wynik meczu zostanie zweryfikowany jako walkower przeciwko drużynie, której zawodnik zawinił

 

VI. KARY ORGANIZACYJNE

1. Udział w meczu nieuprawnionego do gry zawodnika skutkuje automatycznie przyznaniem walkowera dla drużyny przeciwnej (konsekwencje regulaminowe takie jak w przypadku walkowera technicznego).

2. Na terenie wokół boiska zabrania się spożywania alkoholu zarówno przez zawodników jak i kibiców.

3. Wszystkie drużyny zobowiązane są do zachowania czystości i porządku na terenie obiektu, na którym rozgrywane są mecze.

 

VII. SĘDZIOWANIE

1. Obsadę sędziowską na mecze wyznacza organizator

 

VIII. PUNKTACJA

1. Wprowadza się następującą punktację: 3 punkty za zwycięstwo, 1 punkt za remis, 0 punktów za przegraną oraz minus 3 punkty w przypadku walkowera.

2. Walkower oznacza przyznanie wyniku 0:3.

3. Walkower techniczny oznacza przyznanie wyniku 0:3, chyba, że wynik meczu w momencie przerwania spotkania był bardziej korzystny dla drużyny wygrywającej. W tym wypadku zostaje zachowany wynik z chwili przerwania spotkania.

4. O miejscu drużyny w tabeli końcowej decydują w kolejności:

liczba zdobytych punktów

bezpośrednie wyniki meczów lub tabela sporządzona dla drużyn o takiej samej ilości punktów

różnica między bramkami strzelonymi, a straconymi

liczba strzelonych bramek

dodatkowe spotkanie

5.O miejscu drużyny w tabeli w trakcie sezonu decydują w kolejności:

liczba zdobytych punktów

różnica między bramkami strzelonymi, a straconymi

liczba strzelonych bramek

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator zastrzega, że w sytuacjach nietypowych bądź nieuwzględnionych w regulaminie zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą regulaminu Amatorskiej Ligi.

2.Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki, oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników. Każda drużyna jest odpowiedzialna za własne ubezpieczenie NW, OC. W przypadku konieczności wezwania karetki pogotowia, służb medycznych, wszelkie koszty pokrywa drużyna uczestnicząca w rozgrywkach.

4. Ze względu na bezpieczeństwo osób (np. przeciwnika) zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach itp. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność prawna spada na w/w osoby.

5.W przypadku obecności w drużynie nieletnich, kierownik powinien posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział ich podopiecznych w rozgrywkach Amatorskiej Ligi. Ponadto zobowiązany jest poinformować rodziców nieletnich, że organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia ich podopiecznych.

6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione podczas trwania ligi.

7. Regulamin obowiązuje od 28.06.2016 r.