15 lipca 2024

Zapraszamy na Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Mircze

W niedzielę 28 lipca na Orliku w Mirczu odbędzie się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Mircze.

Reklamy

 

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY MIRCZE

 

CEL:

Reklamy

– popularyzacja wśród społeczeństwa piłki nożnej

– aktywne spędzanie czasu wolnego

Reklamy

– promocja kompleksu boisk „Orlik 2012” w Mirczu

– wdrażanie do kulturalnego dopingu podczas meczu

 

ORGANIZATOR

Organizatorem turnieju jest Wójt Gminy Mircze przy współpracy z Gminnym Ludowym Klubem Rekreacyjno – Sportowym „Olimp” w Mirczu oraz Lokalnym Animatorem Sportu.

 

UCZESTNICTWO

Termin i miejsce: 28-07-2019r. r. rozpoczęcie godzina 15.00 Moje boisko „Orlik 2012” w Mirczu.

Podstawą uczestnictwa w mistrzostwach jest zgłoszenie drużyny z oznaczonym składem, miejscem zamieszkania i kapitanem wg. zgłoszenia uczestnictwa będą przyjmowane u Animatora do dnia mistrzostw do godziny 14.45.

Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania Regulaminu i przepisów gry w turnieju.

Drużyna musi posiadać kapitana, który będzie reprezentował drużynę oraz wyjaśniał wszelkie sprawy sporne.

Podczas mistrzostw zabrania się używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców, butów na twardej podeszwie.

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w turnieju.

 

DRUŻYNY

Kategoria wiekowa od 15 roku życia.

Drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodników.

Na boisku grają 6 – osobowe drużyny (5 w polu + bramkarz)  ilość zmian nieograniczona.

Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z turnieju lub walkower. Karę orzeka organizator.

 

SYSTEM ROZGRYWEK

1. Drużyny rywalizują systemem grupowym (w zależności od ilości zgłoszonych drużyn)

2. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 pkt, za remis 1 pkt, za przegraną 0 pkt.

O kolejności miejsc decyduje:

Większa ilość zdobytych punktów,

Wynik bezpośredniego spotkania,

Lepsza różnica bramek między zainteresowanymi,

Lepsza różnica bramek z całego turnieju,

Przy dalszym braku rozstrzygnięcia rzuty karne między zainteresowanymi drużynami.

3. Półfinały rozgrywają zwycięzcy grup aż do rozstrzygnięcia (dogrywka, rzuty karne). Wygrane drużyny z tych meczy grają o 1 miejsce, przegrane o 3.

4. Mecz o 3 miejsce oraz o 1 również gra się aż do rozstrzygnięcia.

 

PRZEPISY GRY

– czas gry: 2 x 10 minut, 5 minut przerwy. Dopuszcza się możliwość zmiany po ustaleniu z kapitanami drużyn przed rozpoczęciem zawodów

– w fazie pucharowej w przypadku remisu dogrywka 2 x 5 minut bez przerwy. Jeśli dogrywka nie wyłoni zwycięzcy następuje seria rzutów karnych (5 strzałów)

– bramkarz po aucie bramkowym wybija piłkę na własnej połowie boiska

– turniej zostanie rozegrany piłką nr 5

– nie obowiązuje przepis o spalonym

Obowiązują aktualne przepisy PZPN z wyjątkami:

– Zawodników nie obowiązuje limit zmian w danym meczu.

– Po dostaniu przez zawodnika drugiej kary 2 minut lub czerwonej kartki, ten że zawodnik zmuszony jest do pauzowania w kolejnym meczu.

– Zawodnik pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będzie dopuszczony do meczu. W takim wypadku drużyna może grać w osłabieniu lub grać z zawodnikiem rezerwowym.

– Za zachowanie niegodne sportowca (przekleństwa, bójki, aroganckie zachowanie itp… ) sędzia zawodów ma prawo usunąć zawodnika z boiska.

 

NAGRODY

– Każda drużyna otrzymuje dyplom

– Pierwsze 3 drużyny otrzymują medale.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Za nieprzestrzeganie Regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z turnieju lub walkower. Karę orzeka organizator.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikających z tego powodu wypadków, oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie gry.

Każda drużyna jest odpowiedzialna za ubezpieczenie swojego zawodnika od następstw NW (nieszczęśliwych wypadków) i OC (odpowiedzialności cywilnej). Każdy zawodnik powinien ubezpieczyć się indywidualnie. Zawodnik bez ubezpieczenia zostanie dopuszczony do gry, ale wówczas organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione lub wyrządzone przez zawodnika.

Podczas gry zabrania się noszenia zegarków, zawodnik grający w okularach, łańcuszkach i innych ozdobach uczestniczy w meczach na własną odpowiedzialność. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność prawna spada na osoby uczestniczące w zdarzeniu.

Po zakończeniu spotkania wszelkie wnioski i protesty drużyn nie będą weryfikowane. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zapisie, organizator ma prawo nałożenia kary określonej w § 4.

O wszelkich sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów oraz organizator.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek w razie zmiany ilości drużyn.

Organizator zastrzega, że w sytuacji ekstremalnej MA PRAWO do własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia, włącznie za zmianą regulaminu (za „sytuacje ekstremalną” uważa się sytuację sporną, której regulamin nie uwzględnił).

Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator turnieju.

 

Do pobrania Regulamin Turnieju oraz Formularz Zgłoszeniowy >>


(info i fot. UG Mircze)