25 czerwca 2024

Zapraszamy na VI Międzynarodowy Turniej Szachowy

Zapraszamy szachistów z Hrubieszowa i okolic na kolejny, VI Międzynarodowy Turniej Szachowy, który odbędzie się w Rachaniach 15 lutego. Dla najlepszych zawodników przewidziane są nagrody pieniężne, puchary, medale oraz nagrody rzeczowe.

Reklamy


VI Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Rachanie II Memoriał Szymona Łuczki dla dzieci, młodzieży i dorosłych

 

15.02.2020 r. (sobota) godz. 10.00

Reklamy

Hala Sportowa Szkoły Podstawowej w Rachaniach


Organizator:

Reklamy

Gminny Ośrodek Kultury w Rachaniach

 

Cele turnieju:

– upamiętnienie wybitnego szachisty śp. Szymona Łuczki (1997-2018), medalistę mistrzostw woj. lubelskiego, mistrzostw Polski Amatorów, mistrzostw Polski Rolników, zwycięzcę turniejów międzynarodowych m.in.: Międzynarodowych Mistrzostw Krakowa, Przemyskiego Niedźwiadka w Przemyślu, o Puchar Burmistrza w Leżajsku, Podkarpacka Szachownica Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w Łańcucie, Puchar Roztocza w Tomaszowie Lubelskim, oraz zajęcie 2 miejsca w Międzynarodowym Festiwalu Szachowym „Cracovia”,

– popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży jako efektywnej formy rozwoju umysłowego,

– włączenie umiejętności gry w szachy w system promujący wychowanie młodzieży w trzeźwości,

– stworzenie możliwości rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży z różnych ośrodków Polski oraz sąsiedniej Ukrainy,

– promocja Gminy Rachanie,  Powiatu Tomaszowskiego oraz sponsorów turnieju.

 

Warunki uczestnictwa:

zgłoszenie udziału w zawodach do dnia 13.02.2020r.

– na stronie www.chessarbiter.com/turnieje

– e-mailem: rzadlo@wp.pl

– telefonicznie, nr tel. 791632325 (Tadeusz Łuczka)

 

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, datę ur., klub lub miejscowość, kategorię szachową. Wpisowe: 10 zł – dla dzieci i młodzieży, 20 zł – seniorzy. Wpisowe zostanie przeznaczone na nagrody pieniężne i rzeczowe.

 

System rozgrywek:

Zawody zostaną rozegrane w dwóch grupach:

– młodzicy (grupa A i B, rocznik 2010 i młodsi)

– open (rocznik 2009, starsi i dorośli)

systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie IX rund,  10 minut na partię + 5 sekund na posunięcie dla zawodnika. Klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:

grupa „A”- dziewczęta ur. w roku 2010 i młodsze

grupa „B” – chłopcy ur. 2010 i młodsi

grupa „C” – dziewczęta ur. 2007 – 2009– klasy IV – VI szkoły podst.

grupa „D” – chłopcy ur. 2007 – 2009 – klasy IV – VI szkoły podst.

grupa „E” – dziewczęta  ur. 2001 – 2006

grupa „F” – chłopcy ur. 2001 – 2006

grupa „G” – seniorzy od roku ur. 2000 i dorośli

O kolejności miejsc decydują:

–     suma punktów,

–     Buchholz średni,

–     Buchholz pełny,

–     liczba zwycięstw

–     Progress,

–     wynik bezpośredniej partii.

 

Nagrody:

– Puchar Wójta Gminy Rachanie dla najlepszego zawodnika turnieju

– open:

–     1 miejsce – 300 zł,

–     2 miejsce – 200 zł,

–     3 miejsce – 150 zł,

–     4 miejsce – 100 zł,

–     5 miejsce – 80 zł,

–     6 miejsce – 70 zł,

–     7 miejsce – 50 zł,

–     dla najlepszej kobiety – 50 zł,

–   Puchary ufundowane przez Starostę Tomaszowskiego Henryka Karwana dla najlepszych z powiatu tomaszowskiego – 3 szt.

–     Puchary dla najlepszej zawodniczki i zawodnika z powiatu zamojskiego – 2 szt.

–    Puchary Memoriałowe im. Szymona Łuczki dla najlepszej zawodniczki i zawodnika  z Gminy Rachanie,

–    nagrody rzeczowe ufundowane przez „FUNDACJĘ FALKÓW”  dla najlepszej zawodniczki i zawodnika z Gminy Rachanie

–     Puchary dla zwycięzców grup  (grupy A – F) – 6 sztuk

–     Medale za miejsca 1-3 (grupy A – F) – 18 sztuk,

–     nagrody rzeczowe za miejsca 1-6 (grupy A – F) – 36 sztuk,

–     nagrody rzeczowe dla najmłodszej i najmłodszego zawodnika turnieju

–     dyplomy dla uczestników turnieju, którzy zgłosili się w terminie (do 13.02.2020 r.).

–     organizatorzy zapewniają uczestnikom gorący posiłek oraz napoje.

 

Program turnieju:

 9.00 – 9.50 – potwierdzenie zgłoszeń do turnieju

 9.55 – otwarcie turnieju przez Wójta Gminy Rachanie

10.00 – 15.30 rundy I – IX

16.30 – zakończenie turnieju, wręczenie nagród.

 

Uwagi organizacyjne:

– za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub delegujący swoją reprezentację oraz rodzice dzieci lub opiekunowie

– w turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich oraz kodeks szachowy PZSzach z 2007 r. z późniejszymi zmianami. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne.

 

Ochrona danych osobowych

Zgłoszenie do turnieju oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych podanych w zgłoszeniu. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osób, których dane dotyczą (art.6 ust.1 pkt. A RODO). Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji wydarzenia oraz jego prezentacji w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizowanym turniejem.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie turnieju.