Zostań Królową i Królem strzelców! – piłkarski turniej dla dzieci i młodzieży

MKS Unia Hrubieszów i Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji organizują w dniu 22 czerwca 2014 r. na stadionie miejskim w Hrubieszowie imprezę piłkarską pt. „Zostań królową lub królem strzelców”.

Reklamy


MKS „Unia” Hrubieszów wraz z partnerem wspierającym tj. Hrubieszowskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, rozpoczął przygotowania do realizacji projektu pt. „Otwarty Hrubieszowski Festiwal  Imprez Sportowych dla Dzieci i Młodzieży – wydarzeniem integracyjnym oraz promującym sport i rekreację w podregionie Gotania”, współfinansowanego środkami z konkursu Nr 2/SPPW/NGO/2013 „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami   członkowskimi Unii Europejskiej.

Całkowita wartość projektu wynosi 54.310,00 zł. i składa się na nią; dotacja z funduszy szwajcarskich – 48.879,00 zł., środki własne klubu –5.431,00 zł.

Projekt pt. „ Otwarty Hrubieszowski Festiwal  Imprez Sportowych dla Dzieci i Młodzieży – wydarzeniem integracyjnym oraz promującym sport i rekreację w podregionie Gotania” zakłada realizację następujących przedsięwzięć:

1/ zorganizowanie w dniu 22 czerwca 2014 r. na stadionie miejskim w Hrubieszowie imprezy piłkarskiej pt. „Zostań królową lub królem strzelców”. Będzie to otwarty turniej piłkarski popularyzujący uprawianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży. W ramach imprezy rozegrany zostanie mecz piłki nożnej 2 x 30 min. pomiędzy zespołami trampkarzy i juniorów (łącznie 32 zawodników) ku pamięci Antoniego Weremki, nauczyciela, wychowawcy i trenera piłki nożnej. Za udział w meczu obie drużyny zostaną wyróżnione pucharami i dyplomami. Po meczu przeprowadzony zostanie turniej o Puchar Królowej i Puchar Króla strzelców piłki nożnej w klasyfikacji open dla 100 dziewcząt i chłopców w wieku do 18 lat, w tym także osób niepełnosprawnych. Konkurencja będzie polegała na oddaniu piłką Nr 5, 4 strzałów do bramki – 2 z odległości 11 m i 2 z odległości 20 m przez każdą uczestniczkę i każdego uczestnika, którzy zgłoszą swój udział w turnieju. W bramce strzałów bronić będą bramkarze zespołów wnioskodawcy, uczestniczących w rozgrywkach ligowych. Najlepsi strzelcy zostaną wyróżnieni pucharami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

2/ zorganizowanie zadania pt. „Z wizytą u sąsiadów” – piłkarski obóz sportowy dla chłopców w wieku 13 – 18 lat na Roztoczu. Przedsięwzięcie zaplanowane na m-c sierpień 2014 r. Obóz prowadzony będzie przez okres 10 dni tj. od 03 do 12 sierpnia 2014 r. w Ośrodku Roztoczanka w Suścu (Ośrodek wyłoniony w drodze postępowania zapytania o cenę, umowa podpisana) jako przedsięwzięcie o charakterze sportowo-rekreacyjnym i poznawczym. Młodzież zakwalifikowana na obóz w ilości 25 osób będzie uczestniczyła w codziennych zajęciach sportowych oraz w spotkaniu  warsztatowym w Ulowie, którego tematyka będzie dotyczyła obecności Herulów na terenie Gminy Tomaszów Lub. i Roztocza oraz pierwszego w Polsce archeologicznego stanowiska herulskiego. W programie zajęć obozowych znajdą się także wędrówki po Roztoczu o charakterze krajoznawczym i rekreacyjnym,

3/. zorganizowanie zadania „Lubię biegać” – otwarta impreza popularyzująca biegi wśród dzieci i młodzieży. W ramach imprezy „Lubię biegać” zorganizowany zostanie w m-cu wrześniu 2014 r. (dokładna data zostanie ustalona w okresie późniejszym) na stadionie miejskim w Hrubieszowie, festyn sportowy popularyzujący biegi na bieżni stadionu oraz biegi na terenie otwartym – przełajowe. W tym celu na bieżni stadionu zostaną przeprowadzone konkurencje biegowe na dystansach 100 m, 200 m, 400 m, 800 m i 1500 m oraz bieg w terenie otwartym na dystansie 2500 m o Puchar „Gotanii”. Biegi zostaną przeprowadzone w klasyfikacji dziewcząt i chłopców, w tym także osób niepełnosprawnych, w kategoriach wiekowych określonych rocznikami: 100 m – dzieci z rocznika 2007 i młodsze, 200 m – dzieci z roczników 2004 – 2006, 400 m – dzieci z roczników 2001 – 2003, 800 m – młodzież z roczników 1998 – 2000, 1500 m – młodzież z roczników 1996 – 2000, bieg w terenie otwartym na dystansie 2500 m – młodzież w wieku pow. 18 lat, klasyfikacja open. W biegach weźmie udział 200 dziewcząt i chłopców ze szkół hrubieszowskich.

 

Nabór uczestników imprez festiwalowych rozpocznie się w m-cu maju 2014 r. od momentu zamieszczenia niniejszego ogłoszeniai na stronie internetowej klubu www.mksuniahrubieszow.pl za pośrednictwem druków zgłoszeń do pobrania na stronie internetowej klubu www.mksuniahrubieszow.pl opublikowanych wraz z niniejszym ogłoszeniem, na adres wnioskodawcy mks_unia_hrubieszow@op.pl  O zakwalifikowaniu się do danej imprezy zadecyduje kolejność i data zgłoszenia.

Uczestnicy imprez festiwalowych muszą posiadać ubezpieczenie od NNW, a w przypadku uczestników niepełnoletnich także zgodę prawnego opiekuna. Uczestnikami meczu trampkarzy z juniorami mogą być zespoły uczestniczące w rozgrywkach ligowych oraz posiadający aktualne badania lekarskie. Aktualne badania lekarskie muszą posiadać także uczestnicy obozu sportowego.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w obozie sportowym zawiera regulamin stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dla potrzeb realizacji projektu zostaną zatrudnieni pracownicy merytoryczni, posiadający stosowne przygotowanie formalne (wykształcenie, kursy specjalistyczne, itp.), doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć z młodzieżą oraz doświadczenie przy organizacji imprez sportowych, licencje trenerskie lub sędziowskie. Przy zatrudnianiu pracowników przestrzegana będzie zasada równości płci i szans oraz transparentność procedur.

Przy realizacji zamówień na dostawę towarów i usług stosowane będą „Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego” w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych”.


Do pobrania:

druk zgłoszenia udziału w meczu trampkarze – juniorzy, organizowanego w dniu 22 czerwca 2014 r. na stadionie miejskim w Hrubieszowie dla uczczenia pamięci Antoniego Weremki – trampkarze

druk zgłoszenia udziału w meczu trampkarze – juniorzy, organizowanego w dniu 22 czerwca 2014 r. na stadionie miejskim w Hrubieszowie dla uczczenia pamięci Antoniego Weremki – juniorzy

druk zgłoszenia udziału w imprezie piłkarskiej pt. „Zostań królową lub królem strzelców”

druk zgłoszenia uczestnictwa w imprezie „Z wizytą u sąsiadów” – sportowy obóz piłkarski na Roztoczu w Suścu” w dniach od 03 do 12 sierpnia 2014 r

druk karty kwalifikacyjnej uczestnika imprezy „Z wizytą u sąsiadów” – sportowy obóz piłkarski na Roztoczu w Suścu” w dniach od 03 do 12 sierpnia 2014 r w ramach projektu Otwarty Hrubieszowski Festiwal  Imprez Sportowych dla Dzieci i Młodzieży – wydarzeniem integracyjnym oraz promującym sport i rekreację w podregionie Gotania

regulamin imprezy „Z wizytą u sąsiadów” – sportowy obóz piłkarski na Roztoczu w Suścu” w dniach od 03 do 12 sierpnia 2014 r w ramach projektu  „Otwarty Hrubieszowski Festiwal  Imprez Sportowych dla Dzieci i Młodzieży – wydarzeniem integracyjnym oraz promującym sport i rekreację w podregionie Gotania

druk ZGŁOSZENIA – DEKLARACJI   ZGODY udziału w biegu dzieci z rocznika 2007 i młodsze na dystansie 100 m

druk ZGŁOSZENIA – DEKLARACJI   ZGODY udziału w biegu dzieci z roczników 2004 – 2006 na dystansie 200 m

druk ZGŁOSZENIA – DEKLARACJI   ZGODY udziału w biegu dzieci i młodzieży z roczników 2001 – 2003 na dystansie 400 m

druk ZGŁOSZENIA – DEKLARACJI   ZGODY udziału w biegu młodzieży z roczników 1998 – 2000 na dystansie 800 m

druk ZGŁOSZENIA – DEKLARACJI  ZGODY udziału w biegu młodzieży z roczników 1996 – 2000 na dystansie 1500 m

druk ZGŁOSZENIA udziału w biegu terenowym młodzieży w wieku powyżej 18 lat na dystansie 2500 mźródło: mksuniahrubieszow.pl