114 wydanie audycji Radia RTM-Staszic

Teatr Piosenki Młyn „Wybacz mi”, spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Staszic, koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej dla młodzieży ze szkół hrubieszowskich, reportaż z Zamku Lubelskiego i Kaplicy Świętej Trójcy, „Refleksje o początkach działalności Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie”.

Reklamy

W 114 wydaniu audycji Radia RTM-Staszic usłyszymy zgodnie z minutowym programem:

1. 00-03 Piosenka na powitanie ze spektaklu Teatru Piosenki Młyn „Wybacz mi”
2. 03-17 Relacja ze spotkania założycielskiego Stowarzyszenia Staszic w Zespole Szkół Nr 2
3. 17-35 Relacja z koncertu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej dla młodzieży ze szkół hrubieszowskich
4. 35-61 Reportaż z Zamku Lubelskiego i Kaplicy Świętej Trójcy zrealizowany z okazji Dnia Przewodnika Turystycznego przez Stanisława Nowaka
5. 61-80 Felieton historyczny p. Heleny Bojarczuk: „Refleksje o początkach działalności Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie”