17 czerwca 2024

25 lat temu w ZS Nr 4 w Hrubieszowie – rok szkolny 1987/1988

Obecny Zespół Szkół Nr 4 w Hrubieszowie nie zawsze posiadał taką nazwę, 25 lat temu, czyli w roku szkolnym 1987/1988 w budynkach otrzymanych w spadku po ZSMR, blisko Huczwy i mostu chełmskiego, przy skrzyżowaniu ul. Żeromskiego i Partyzantów działały Zasadnicza Szkoła Rolnicza oraz Wieczorowe Technikum Rolnicze dla Pracujących, a co się wówczas w tych placówkach działo, to w poniższym tekście na zasadzie kalendarium.

Reklamy


Zasadnicza Szkoła Rolnicza

i Wieczorowe Technikum Rolnicze dla Pracujących

Reklamy


Rok szkolny – 1987/1988

1987 – Obie w/w szkoły mieściły się w budynkach otrzymanych w spadku po ZSMR, (których już nie ma), blisko Huczwy i mostu tzw. chełmskiego, przy skrzyżowaniu ul. Żeromskiego i Partyzantów. Do dyspozycji dydaktycznej były dwa budynki oraz budynki gospodarcze. Ubikacje były na zewnątrz w budyneczku murowanym, który jako jedyny stoi do dzisiaj. Jedna kabina dla dziewcząt, druga dla chłopców. Wody bieżącej w szkole nie było, donoszono ją do szkoły wiadrami ze studni, pompowanej ręcznie (podobnej jak przy ZSM 2 w Hrubieszowie), umieszczonej naprzeciwko posesji p. Hapońskiej. Szkoła dysponowała pięcioma salami lekcyjnymi. Inne pomieszczenia to, do gospodarstwa domowego (krawiectwo, gotowanie), produkcji zwierzęcej, produkcji roślinnej, biblioteka, pokój nauczycielski, kancelaria.  W budynkach nie było centralnego ogrzewania, palono w piecach kaflowych. Działka szkolna była na Sławęcinie. Niech ktoś nie pomyśli, że nic nie robiono, aby było lepiej, ponieważ cały czas były prowadzone remonty i różne udoskonalenia, ale mimo wszystko, wszystko zmieniło się na lepsze po przeniesieniu się w 1991 r. do obecnych budynków po SKR przy ul. Dwernickiego 10.

Reklamy

 

1987 – Jak to we wrześniu, nastąpiło uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego oraz udział w ogólnodostępnym capstrzyku w rocznicę wybuchu II wojny światowej koło Domu Kultury w Hrubieszowie.

 

1987 – Dyrekcja szkoły, Kadra Pedagogiczna i prowadzone przez nich przedmioty:

dyr. Danuta Wachowska – oraz prowadzenie lekcji uprawa roślin, warzywnictwo, kwiaciarstwo,

 

z-ca dyr. Julianna Bałszan – chemia, organizacja,

Jan Padkowski – BUP, zajęcia w gospodarstwach, nauka jazdy,

Ewa Błaszczyńska – matematyka,

Wiesław Borek – j. polski, historia,

Kazimierz Janicki – j. rosyjski, PO, WOP,

Renata Pszenniak – biologia, zajęcia w gospodarstwie rolniczym, wych. kl. 1 a T,

Jerzy Pszenniak – mechanizacja, mech. rol., zaj. w gosp. rol., PO,

Marta Jączek – g. wych. 3b, sadownictwo, warzywnictwo, kwiaciarstwo, produkcja roślinna, zaj. w gosp. rol., produkcja roślinna,

Barbara Pałys – organizacja, zaj. w gospodarstwie,

Anna Jóźwiak – gospodarstwo domowe, zaj. w gosp. rolnych,

Lucyna Konaszczuk – g. wych. 2 c, prod. roślinna, sadownictwo, warzywnictwo, zaj. w gosp. rol., zaj. w gosp., Jolanta Kulczyńska – prod. roślinna, doradztwo, zaj. w gosp. rol.,

Krzysztof Mielniczuk – g. wych. 2 b, mechanizacja, zaj. w gosp. rol.,

Barbara Mormon – g. wych. 1 a, prod. zwierzęca, zaj. w gosp. rol.,

Małgorzata Muzyczuk – g. wych. 2 a, wf, zajęcia rekreacyjne,

Wiesław Tyszkiewicz – g. wych. 3 a, fizyka, prod. zwierzęca, zaj. w gosp. rol.,

Tadeusz Wierzchowski – g. wych. 1 b, mechanizacja, historia, zaj. w gosp. rol., zaj. w gosp.,

Leokadia Wręga – zaj. w gospodarstwie domowym,

Zdzisław Bałszan – matematyka,

Janina Padjasek – j. polski,

Jadwiga Jędruszczak – historia, propedeutyka,

Zygmunt Gnatowski – fizyka,

Robert Szawurski – fizyka, razem – 24 nauczycieli.

 

1987 – Nauczycielska opieka nad organizacjami:

Samorząd Uczniowski – Wiesław Borek, Anna Jóźwiak,

Rada Młodzieżowa – Kazimierz Janicki, Barbara Pałys,

Koło Związek Młodzieży Wiejskiej (ZMW) – Jolanta Kulczyńska, Jerzy Pszenniak, Renata Pszenniak,

Akcja surowce wtórne – Ewa Błaszczyńska,

Koło Liga Ochrony Przyrody (LOP)– Barbara Blaszyńska – Mormon,

Koło Polski Czerwony Krzyż (PCK) – Lucyna Konaszczuk, Marta Jączek,

Koło TPPR – Wiesław Tyszkiewicz,

Szkolne Koło Sportowe (SKS) – Małgorzata Muzyczuk,

Resocjalizacja – Tadeusz Wierzchowski,

Wycieczki – Jan Padkowski.

 

1987 – Szkolny Poczet Sztandarowy, tworzyli:

Sławomir Gałan 2 a,

Marzena Szewczyk

i Monika Bojko z kl. 2 b.

 

1987 – Plan dydaktyczny szkoły opracowały osoby: Anna Jóźwiak, Barbara Mormon, Wiesław Tyszkiewicz. Natomiast zadania planu zajęć z praktycznej nauki zawodu przypadło: Krzysztofowi Mielniczukowi, Janowi Padkowskiemu i Lucynie Konaszczuk. Dekorację Sali na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego powierzono: Barbarze Pałys i Annie Jóźwiak.

 

1987 – Zarząd Samorządu Uczniowskiego, po wyborach utworzyli:

przewodnicząca – Renata Jonaszek,

z-ca – Marzena Górska,

skarbnik – Elżbieta Dąbrowska,

sekretarz – Marzena Bilicka,

członkowie:

Barbara Średzińska,

Jerzy Muzyczuk,

Irena Wybranowska,

Artur Opejda,

Mariola Bachanek.

 

1987 – Zarząd koła ZMW tworzyli:

Marzena Górska 3b – przew.,

Barbara Średzińska 2a– z-ca,

Grzegorz Radelczuk 1a– skarbnik,

Szewczyk 3b – sekretarz,

Anna Bogucka 3b i Strycharczuk 2a – kronikarze,

komisja rewizyjna:

Grodzka 3a, Kleban 3a,

Gębala 2a.

 

– 1987 – Dziewczęta przygotowane przez nauczycielkę wf Małgorzatę Muzyczuk zajęły 3 miejsce, natomiast chłopcy 5-te w rejonowej (powiatowej) hrubieszowskiej międzyszkolnej lidze lekkoatletycznej.

 

1987 – Praktyki odbywano w SHRO Dziekanów, Państwowym Gospodarstwie Sadowniczym Olszanka, sklepie PGHM w Hrubieszowie oraz na działce szkolnej. Przebudowano pomieszczenia na działce szkolnej i wykonano drogi dojazdowe, oraz utwardzono plac.

 

1987 – 6.11. od g. 15.00 rozpoczęły się otrzęsiny klas I i dyskoteka, a pod koniec karnawału odbyła się jeszcze zabawa andrzejkowa.

 

1987 – We wrześniu członkowie ZMW z poszczególnych klas przystąpili do konkursu na najciekawszy kącik tej organizacji. Wygrała kl. 2 c za gazetkę „Luty miesiącem prasy i książki rolniczej”, 2 miejsce zajęła kl. 2 b za gazetkę „Świąteczną” a 3-cie kl. 1 a za gazetkę „Kolorowe krainy”, były nagrody dla klas.

 

1987 – Wieczorowe Technikum Rolnicze (WTR) – przew. LOP została Ewa Sznura, koło prowadziło gazetkę, dbano o porządki na zieleńcach miejskich, w zimie prowadzono akcję dokarmiania ptaków.

 

1987 – WTR, przedstawiony przez kierownika praktycznej nauki zawodu sytuacyjny plan działki szkolnej został przyjęty przez Radę Pedagogiczną do realizacji w okresie wegetacyjnym w 1988 r.

 

1987 – WTR –  przew. PCK została wybrana Beata Bogucka, m.in. zorganizowano kąciki czystości w klasach, przeprowadzano kontrole czystości i estetykę klas, wykonywano gazetki, np. na temat pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, prowadzono prelekcje np. na temat wpływu nikotyny i alkoholu na organizm. Szkolne koło liczyło 50 członków.

 

1987 – WTR – przewodniczącą TPPR wybrano I. Wybranowską, m.in. przygotowano apel o Rewolucji Październikowej i zebrano materiały na temat „pierestrojki” w Kraju Rad oraz akademię z okazji Dnia Zwycięstwa.

 

1987 – Przewodniczącą Szkolnego Koła Sportowego została wybrana Elżbieta Danilczuk. Prowadzono m.in. gazetkę sportową. W zawodach lekkoatletycznych o Puchar Naczelnika dziewczęta zajęły 1 miejsce, a chłopcy 2. Natomiast w turnieju tenisa stołowego 1 miejsce zajęła Barbara Śledzińska, a Joanna Machulak była 4.

 

1987 – W ramach resocjalizacji wygłoszono prelekcję w czasie zebrania śródrocznego na temat „Adaptacja młodzieży do nauki w szkole średniej”. Na lekcjach wychowawczych była realizowana tematyka do życia w rodzinie.

 

1987 – Z okazji 15 – lecia LZS Dereźnia na trasie z Biłgoraja do Dereźni liczącej 13.300 m odbył się bieg ogólnopolski, wśród kobiet 3. Muzyczuk Małgorzata – nauczycielka wf tej szkoły, która w sezonie letnim była mocnym punktem Unii Hrubieszów w zawodach ligowych i innych, uzyskując klasę sportową II A w biegu na 800 m wynikiem 2:13,69 min. Natomiast 17.10. w Biłgoraju rozegrano Zamojskie Wojewódzkie Mistrzostwa w Biegach Przełajowych na 3000 m w kategorii seniorek 1. Małgorzata Muzyczuk.

 

1988 – Członkowie ZMW za czynny udział w trzydniówce kulturalnej otrzymali Puchar i pamiątkowe dyplomy.

 

1988 – WTR, po I semestrze wyróżniającymi się uczniami byli:

– Alicja Wilkos, Anna Tęcza, Mariusz Poziomkowski i Jerzy Kamiński wszyscy z 3a,

– Piotr Zając, Anna Pukaluk i Anna Łagowska z 3b,

– Andrzej Jabłoński kl. 2,

– Renata Hojda, Dorota Kasprzak, Elżbieta Gontarz i Anna Kida z kl. 1a, 

– Tomasz Zienkiewicz, Beata Kasprzak i Andrzej Turyn z 1b.

Sklasyfikowano 125 uczniów w tym w kl. I – 52, kl. II – 54 i kl. III – 29.

Najwyższa średnia nauczania była z warzywnictwa a najniższa z fizyki.

 

1988 – W organizowaniu imprez szkolnych wyróżniali się: Marzena Górska, Marzena Bilicka, Krzysztof Zachaj, Artur Opejda, Renata Jonaszek. M.in. 30.01. zorganizowano zabawę choinkową.

 

1988 – Kol. Ewa Błaszczyńska przeprowadziła lekcję koleżeńską z matematyki o temacie „Rozwiązywanie układów równań z dwiema niewiadomymi metodą przeciwnych współczynników”. Natomiast kol. Lucyna Konaszczuk przeprowadziła lekcję pt. „Przeszczepienia drzew owocowych”.

 

1988 – Kol. Małgorzata Muzyczuk podczas Rady Pedagogicznej przedstawiła temat samokształceniowy pt. „Kultura Fizyczna a zdrowie młodzieży” uwzględniając szczególnie charakter szkoły. Natomiast podczas innej RP Wiesław Borek omówił temat pt. „Rola szkoły w przygotowaniu młodzieży do udziału w kulturze”.

 

1988 – Zorganizowano Dzień Samorządności, w tym Zgaduj – zgadulę, którą wygrała 3 a przed 2c i 1 a.

 

1988 – W ZSR w Zamościu odbyła się Trzydniówka Kulturalna, w konkursie na najładniejszą kronikę, szkolne koło ZMW zajęło 1 miejsce.

 

1988 – Dożywianie młodzieży prowadzone było w dn. 15.11,1987 do 1.04.1988 r. w organizacji tego zadania szczególnie brali udział uczniowie klasy 3 a, za co zostali nagrodzeni książkami.

 

1988 – Elżbieta Danilczuk zakwalifikowała się na Przełajowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Płocku zdobywając 1 punkt dla szkoły i województwa.

 

1988 – Koło ZMW zorganizowało Festiwal Kultury Szkolnej z programem: konkurs na plakat o tematyce pokojowej, taniec, recytacja wiersza, piosenka o szkole, skecze, rzeźba w dowolnym materiale, moda damska w wykonaniu chłopców oraz akademię z okazji 1 Maja, prezentowano wiersze i piosenki.

 

1988 – Biegi Zwycięstwa – został zdobyty PIERWSZY PUCHAR SPORTOWY dla szkoły!!!

 

1988 – W Zamościu Barbara Średzińska i Joanna Machulak wywalczyły SREBRNY MEDAL/debel/  na Mistrzostwach Województwa Szkół Rolnictwa i Leśnych. Indywidualnie Joanna Machulak była 4.

 

1988 – Praca wychowawcza szkoły przebiegała według założonego planu. Co miesiąc odbywały się zebrania wychowawców klasowych, w których uczestniczyli opiekunowie organizacji szkolnych. Klasy w ramach SU miały dyżury miesięczne. Każdy dyżur kończył się apelem.

 

1988 – W klasie III Technikum najwięcej ocen bardzo dobrych było z praktycznej nauki zawodu. Najniższa średnia przypadła matematyce i fizyce.

 

1988 – Egzamin z praktycznej nauki zawodu dla klas III przeprowadzono w SHRO Czyżowicach i na działce szkolnej. Do egzaminu przystąpiło 30 uczniów, zdało 28.

 

1988 – Bardzo dobre wyniki zostały osiągnięte w czasie egzaminu na prawo jazdy kategorii ciągnikowej, zdało ponad 90%.

 

1988 – Do egzaminu dojrzałości przystąpiło 35 osób, nie zaliczyło 8. Maturę najlepiej zdali: Jerzy Kamiński i Anna Pawluk oraz Mariusz Poziomkowski, Anna Tęcza, Elżbieta Stawowy, Alicja Wilkos  i Piotr Zając.

 

1988 – Koło Liga Ochrony Przyrody pod przewodnictwem uczennic Ewy Sznury i Danuty Ostasz, m.in. zorganizowała odczyt na temat „Zanieczyszczenie na skutek stosowania nawozów sztucznych oraz syntetycznych środków ochrony uprawianych roślin”.

 

– 1988 – 5.03.  w Hrubieszowie rozegrano II Mistrzostwa Makroregionu Szkół Rolniczych i Leśnych w biegach przełajowych. Drużynowo: 3. ZSR Hrubieszów. Natomiast 13.05. w Zamościu odbyły się Mistrzostwa Województwa Zamojskiego i II Wojewódzkie Igrzyska LZS Młodzieży Szkół Rolniczych i Leśnych, drużynowo w punktacji ogólnej ZSR Hrubieszów na 8 miejscu.

 

1988 – Opiekunem koła recytatorskiego był p. Wiesław Borek. Członkowie koła obstawiali wszystkie imprezy szkolne, m.in. z okazji 197 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 

1988 – W konkursie „Najciekawszy kącik ZMW”, 1 miejsce zajęła klasa 2 c, 2m. kl. 2b i 3 m. kl. 1 a.

 

1988 – W ramach akcji M.C.P.S zebrano za znaczki 46 800 tys., a za makulaturę 1851 zł + 500 zł.

 

1988 – Bibliotekę szkolną prowadziła p. Leokadia Wręga. Największa ilość przeczytanych książek w ZSR była w kl. 2 c, 3 b i 1 a, natomiast w WTR kl. 3a, 3b i 2. Przeprowadzano lekcje biblioteczne, odbyło się spotkanie z poetą ludowym, zakupiono 780 nowych woluminów.

 

1988 – Z uczniami opuszczającymi zajęcia szkolne i naruszającymi dyscyplinę szkolną przeprowadzano rozmowy profilaktyczne.

 

1988 – Koło SKS przeprowadziło Dzień Sportu Szkolnego, a także sprzątali boisko miejskie, z którego korzystali na lekcjach wf. Wzięto udział w konkursie „Na olimpijskim szlaku”.

 

1988 – Wieczorowe Technikum Rolnicze – nagrody za naukę, reprezentowanie szkoły, właściwą postawę na zajęciach w gospodarstwie rolnym lub działalność społeczną otrzymali:

– Alicja Wilkos, Anna Tęcza, Mariusz Poziomkowski, wszyscy z kl. 3 a,

– Anna Łagowska, Anna Pawluk i Piotr Zając wszyscy z kl. 3 b,

– Barbara Radoń i Renata Hojda obie z 1 a,

– Tomasz Zienkiewicz i Andrzej Turyn obaj z 1 b,

– Andrzej Jabłoński z kl. 2.

 

1988 – Natomiast nagrody w Zasadniczej Szkole Rolniczej otrzymali:

– D. Puczkowski, M. Ostasz, S. Gałan, D. Żołnierczuk, M. Michałek wszyscy  3 a, 

– M. Falenta, M. Szewczyk, D. Ogórek, R. Kołodziejek, R. Jonaszek, M. Górska wszyscy 3 b,

– B. Średzińska, E. Szymanek, B. Kolano, M. Panek, J. Strycharczuk wszyscy z kl. 2 a,

– E. Sznura, A. Tryczyńska, U. Sienkiewicz, W. Nogieć, M. Bachanek, wszyscy 2 b,

– B. Kidyba, B. Kozik, B. Wojciak, A. Iwanowicz, B. Słupski, A., Mięczak, J. Machulak wszyscy 2 c,

– E. Danilczuk, Skorupska, Zalewska, Radelczuk, Gębala wszyscy kl. 1 a,

– Czemerys i Pucek z kl. 1 b.

 

1988 – Poprawiła się współpraca z WOPR-em. Pracownicy tej firmy zobowiązali się do prowadzenia razem z młodzieżą prezentacji rolniczych, które mogą być wykorzystywane w pracach dyplomowych.

 

1988 – W ZSR z klasyfikowano 127 uczniów, w tym promowano 118.

 

1988 – W punktacji za wszystkie dyscypliny w rywalizacji sportowej o Puchar Naczelnika Miasta Kazimierza Łukiewicza dziewczęta wywalczyły 2 lokatę, natomiast chłopcy 3. W tych zawodach wyróżniali się: Ewa Sznura, Barbara Średzińska, Elżbieta Danilczuk, Artur Opejda i Joanna Machulak.

 

1988 – Do pocztu sztandarowego na rok szkolny 1988/1989 wytypowano:

Bogusława Kozaka,

Elżbietę Szymanek,

Ewę Sznurę,

Dorotę Zalewską,

Iwonę Pucek.

 

Obecnie ZS Nr 4 w Hrubieszowie zaprasza m.in. na kierunki:

– Technikum Agrobiznesu

– Technikum Ogrodnicze

– Szkoła Policealna – Florysta 

– Kurs kwalifikacyjny R3 – Rolnik

– TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA


Więcej wiadomości na internetowej stronie szkolnej!Na podstawie szkolnych dokumentów, kronik szkolnych oraz książki „Kalendarium z okazji 50-lecia Zespołu Szkół Nr 4 w Hrubieszowie” w opracowaniu Małgorzaty Muzyczuk, we współpracy z innymi …

w/w tekst opracował – Marek Ambroży Kitliński (mak)

Na zdjęciu – Dawne miejsce szkoły rolniczej (ZS nr 4 w Hrubieszowie) na zbiegu ulic Żeromskiego – Partyzantów.