30 lat hrubieszowskich Lechitów – część III

Dnia 19.03.1983 r. zespół wokalno – instrumentalny działający przy parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie założony i przygotowany przez organistę p. Leszka Opałę po raz pierwszy wziął udział w obsłudze mszy świętej w Dzień Świętego Józefa, czyli minęło już 30 lat. Podczas wielu występów, początkowo pod innymi nazwami, w przeróżnych miejscowościach, miejscach i okazji, zdobywając ciągle nowych wykonawców, słuchaczy oraz nagrody, uzyskał wielkie uznanie i szacunek. Jednym ze słuchaczy był Wielki Polak – Papież Jan Paweł II! Poniżej Kalendarium część III obejmująca lata 1995 – 1997.

Reklamy


Kalendarium – część III

lata 1995 – 1997,

zespołu instrumentalno – wokalnego „Lechici”

działającego przy parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie <

 

– Rok 1995 –

 

1995 – 22 I w HDK zespół wystąpił z koncertem kolęd. Był to ostatni występ Dominika Ostrowskiego i Andrzeja Pawki, którzy zakończyli zasadniczą służbę wojskową. Wieczorem na wspólnym spotkaniu opłatkowym u ks. A. Puzona koledzy zostali uroczyście pożegnani.

1995 -13 VI z okazji Dnia Działacza Kultury zespół otrzymał z Krakowskiego Okręgu Wojskowego dyplom za sukcesy w działalności Kulturalno – oświatowej wśród kadry i żołnierzy.

1995 – Zespól postanowił stanąć do konkursu na Festiwalu w Kołobrzegu. Najpierw musiał przejść eliminacje w Przemyślu i Dęblinie, i przeszedł. Następnie wyjechał do Dęblina na tygodniowe warsztaty muzyczne, które prowadziła Elżbieta Zapendowska z Teatru „Buffo” w Warszawie.

1995 – 6 VII zespół wystąpił w Koncercie Debiutów w Kołobrzegu, który miał charakter widowiskowy. Wszyscy wykonawcy byli razem na scenie i wspólnie bawili się podczas prezentowania utworów. Zespół wykonał „Sen o wolności” z towarzyszeniem Orkiestry pod dyrekcją Kazimierza Ołtarzewskiego do słów Tarachy i muzyki Jana Kozłowskiego – nagroda Prezydenta Miasta.

Wystąpili:

Beata Polak,

Anna Oryszczak,

Jolanta Fugiel,

Iwona Szwanc,

Andrzej Pachla,

Reginald Kawalec,

Jakub Kojder,

Marcin Ciesielczuk.

Wieczorem wystąpił gość festiwalu Ryszard Rynkowski. Po werdykcie zespół zabrał ze sobą wspomnienia, a Iwona klucze od pokoju, w którym mieszkały dziewczyny.

1995 – 14 VIII Na „Przeprośnej Górce” pod Częstochową odbyły się uroczystości z okazji Święta Żołnierza Polskiego i Matki Bożej Zielnej. Niestety, były nieporozumienia i zespół czuł się niepotrzebny. Przydał się szczególnie organizatorom sprzęt nagłaśniający zespołu i p. Leszek Opała, który jako organista zagrał do Mszy Św.

1995 – 24 IX w HDK zespół wystąpił z recitalem, na którym obecny był szef Centralnego Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” p. Marian KrzaklewskiW czasie recitalu po raz pierwszy zespół wykonał hymn Solidarności do słów I. Narbuta (1925 r.) i muzyki S. Markowskiego.

1995 – W dn. 7/9 XI odbył się I Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 95. Zespół zainaugurował festiwal Hymnem „Młodością Kolumbów”, ale nie brał udziału w przesłuchaniach. Natomiast otrzymał dyplom za zaangażowanie podczas przygotowań w i przeprowadzenie festiwalu. Koncertował jako gość Centralny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego „Orzeł Biały”.

Zespół „Lechitki” wystąpił w składzie:

I. Szwanc,

B. Polak,

A. Oryszczak,

J. Fugiel,

M. Ciesielczuk,

M. Nosko,

M. Słupna,

A. Brzostowska,

M. Oryszczak,

J. Kaczkowska,

J. Kojder,

T. Dżygało,

 A. Pachla,

na skrzypcach Paweł Letniańczyn,

kier. muzyczny L. Opała,

światła – Krzysztof Zawisza.

W przesłuchaniach uczestniczyło 13 solistów oraz 9 zespołów. Wśród solistek wyróżniono m.in. Iwonę Szwanc z KG Hrubieszów. Ks. kpt. Andrzej Puzon został nagrodzony przez ministra kultury i sztuki, a z rąk wojewody Stanisława Rapy otrzymał medal za upowszechnianie kultury w środowiskach wojskowych i cywilnych

1995 – Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 6 „Żeromskiego” w Hrubieszowie doceniając dotychczasowy dorobek artystyczny Zespołu przyznał mu nagrodę pieniężną w wysokości 400 zł.

1995 – Dn. 25 XI z okazji „Cecylianki” zespół dał recital w Seminarium Zamojsko – Lubaczowskim w Lublinie.

Zaśpiewał m.in. :

„Glorii Hallelujah”,

„Gaude Mater”,

„Modlitwa o pokój”,

„Fiat”,

„Ona jest piękna”,

„Żeby Polska”,

„Mix Wojskowy”,

„Mix Rozrywkowy”.

Atrakcją wieczoru była kolacja przygotowana przez seminarzystów – gorąca kaszanka.

1995 – zespół śpiewał w składzie:

Leszek Opała – kierownik muzyczny;

Iwona Szwanc,

Beata Polak,

Aneta Brzostowska ( Kaczkowska),

Jolanta Fugiel (Czujkowska),

Anna Oryszczak,

Agnieszka Walicka,

Marcin Ciesielczuk,

Małgorzata Nosko (Lebiedowicz),

Justyna Kaczkowska,

Marta Oryszczak,

Marta Słupna,

Beata Kryszczuk,

Jakub Kojder,

Tomasz Drzygało,

Andrzej Pachla

 

– Rok 1996 –

 

1996 – 24 I w Hrubieszowie uczestnictwo w pożegnaniu Figurki Matki Bożej Fatimskiej. Sumę Pontyfikalną odprawił ks. biskup Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej prof. J. Śrutwa .

1996 – W dn. 28/30 IV zespół przebywał w Równem na Ukrainie. Odbywał się tam III Międzynarodowy Festiwal Chórów Dziecięcych „Wiosenne dzwoneczki”, na którym zespół wystąpił jako gość. Opiekował się nimi ks. Władysław Czajka. W jego parafii zespół obsłużył Mszę Św. i dał recital dla tamtejszych Polaków. Odbyła się wycieczka po Równem oraz do Krzemieńca – miasta wielkiego poety Juliusza Słowackiego.

1996 – W dn. 25/26 V w HDK odbyły się I Nadbużańskie Spotkania Artystyczne. Prezentowały się zespoły artystyczne z Polski i Ukrainy. Występowały m.in.

pary tańca towarzyskiego,

zespoły tańca ludowego,

zespoły rytmiki i ruchu,

zespoły wokalne (m.in. „Lechitki”),

zespoły muzyki jazzowej i rockowej,

była wystawa dziecięcych prac plastycznych,

kiermasze,

również ognisko nad Bugiem.

Na placu HDK w plenerowym koncercie m.in. wystąpiły:

– Zespół „Salem” z Hrubieszowa,

– Dziecięcy Zespół Wokalny z HDK,

– Regionalna Orkiestra Dęta z GOK Hrubieszów,

– i z SP z Dołhobyczowa.

1996 – 25 V zespół śpiewał na Mszy Św. prymicyjnej u ks. Piotr Hawryluka pochodzącego z Hrubieszowa.

1996 – 15 VI występ zespołu z recitalem w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica z okazji zjazdu maturzystów – „Matura 1976”.

1996 – 9 IX występ zespołu z okazji Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Kościele Garnizonowym w Zamościu.

Wystąpili:

I. Szwanc,

M. Nosko,

B. Polak,

A. Oryszczak,

J. Fugiel,

M. Słupna,

J. Kaczkowska,

M. Oryszczak,

Agata Wojciechowska,

M. Ciesielczuk,

A. Pachla,

Beata Jaśniak,

Leszek Skowroński,

A. Brzostowska,

P. Letniańczyn,

Tomasz Dąbrowski,

L. Opała,

ks. A. Puzon

1996 – 13 IX występ zespołu w Chełmie na stadionie z okazji Ogólnopolskiego Zlotu 27 Dywizji AK w składzie:

B. Polak,

A. Wojciechowska,

J. Kaczkowska,

I. Szwanc,

A. Oryszczak,

M. Słupna,

Paweł Zezula,

A. Pachla,

L. Opała,

„Julik” czyli Wiesiek Puchalski włączał się do gry ze swoim saksofonem.

Było również ognisko i pieczone kiełbaski

1996 – 20 IX występ zespołu w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie,

– m.in. zaśpiewano:

„Matka Boska”,

„Ale Fatima”,

„Wspomożycielsko”,

„Panno Pszeniczna”,

„Litania”, „Jasnoniebieska”,

„Psalm 148”,

„Madonna Ateistów”

1996 – W dn. 6/9 XI w HDK odbył się II Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej – Hrubieszów 96.

Recital „Lechitek”:

Hymn Festiwalu „Młodością Kolumbów”,

„Kołysanka Matki”,

„Taki Kraj”,

„Ojcze Nasz”,

„Mury”,

„Tu jest mój Dom”,

„Kirasjerzy” (I. Szwanc),

„Róża i bez”,

„Sen o wolności”,

„Ona jest piękna”,

„Psalm 148”,

– wystąpili:

I. Szwanc,

B. Polak,

A. Oryszczak,

J. Fugiel,

M. Ciesielczuk,

Małgorzata Nosko,

M. Słupna,

Aneta Brzostowska,

Beata Jaśniak,

J. Kaczkowska,

koncert prowadził, ks. mgr Andrzej Puzon,

kier. muzyczny Leszek Opała.

Oprócz występów konkursowych, wystąpili:

– Chór Ordynariatu Prawosławnego WP z Białegostoku,

– Orkiestra Koncertowa WP i soliści scen Warszawskich,

Organizatorzy to:

– Dowództwo i Dziekanat Krakowskiego Okręgu Wojskowego,

– Władze Administracyjno – Samorządowe m. Hrubieszów,

– Dowództwo Garnizonu Hrubieszów,

– HDK.

Patronat nad imprezą sprawował Departament Stosunków Społecznych MON.

1996 – 16 XI Hrubieszów HDK, „Recital Solidarnościowy”

– w składzie:

I. Szwanc,

B. Polak,

M. Ciesielczuk,

A. Oryszczak,

M. Nosko,

J. Fugiel,

A. Brzostowska,

M. Słupna,

J. Kaczkowska,

M. Oryszczak,

A. Wojciechowska,

A. Pachla,

L. Skowroński,

Marcin Dec,

Krzysztof Marciniak,

skrzypce – P. Letnianczyn,

flet – Eliza Dąbrowska

1996 – 17 XI Tomaszów Lub., „Recital Solidarnościowy”, gdzie zespół śpiewał m.in.:

„Gaude Mater”,

„Skarga”,

„Taki Kraj”,

„Żeby Polska”,

„Sumienie”,

„Modlitwa o pokój”,

„Wezwanie”,

„Mury”,

„Ojcze nasz”,

„… mozolny”,

„Musimy siać”,

„Pieśń o nienarodzonych”,

„Solidarni”,

recytowano i wiersze.

Gośćmi honorowymi byli: matka ks. Popiełuszki oraz przew. NSZZ „Solidarność” p. Marian Krzaklewski.

1996 – Recital zespołu „Solidarni w wyborach” w Warszawie w Ministerstwie Gospodarki, wystąpił również Krzysztof Krawczyk.

1996 – 13 XII na „ręce” p. Beaty Polak wpłynęły na piśmie podziękowania za wspaniały występ młodzieży z Hrubieszowa podczas Uroczystości poświęcenia Sztandaru w Nowym Sączu od przew. Ruchu Solidarni w Wyborach od posła Jerzego Gwiżdża.

1996 – Zarząd Regionu Środkowowschodniego w Lublinie zauroczony wcześniejszymi występami zaprosił zespół „Lechitki” na występ 15 XII podczas uroczystości oddania pamięci ofiar stanu wojennego w Polsce w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski na Tatarach w Lublinie.

1996 – 26 XII (drugi dzień świąt) był to pracowity dzień dla zespołu i tak:

– 9.30 obsłużono Mszę Św. (jubileusze małżeńskie, tradycja parafii),

– po południu p. Leszek Opała obsłużył 2 pogrzeby,

– o godz. 17.00 zaśpiewano na ślubie,

– a już o godz. 19.30 zespół występował w Lublinie przed Katedrą Lubelską z koncertem kolęd emitowanym na żywo przez TV Lublin !!! Zdążyliśmy, ponieważ swoimi samochodami nas powieźli:

ks. A. Puzon,

p. Wojciech Ciesielczuk

i Szymon Nosko,

a w tym dniu było ok. 30 stopni mrozu i jeden z samochodów „zamarzł” i pozostał w Chełmie. Koncert prowadzili Anna Dąbrowska i Artur Pasik. Za działalność charytatywną zespół otrzymał w czasie programu Puchar TV Lublin 3 – „Silni dobrocią”.

1996 – zespół śpiewał w składzie:

Leszek Opała – kierownik muzyczny;

Iwona Szwanc,

Beata Polak,

Anna Oryszczak,

Marta Oryszczak,

Jolanta Fugiel (Czujkowska),

Marcin Ciesielczuk,

Małgorzata Nosko (Lebiedowicz),

Marta Słupna,

Aneta Brzostowska (Kaczkowska),

Beata Jaśniak (Kryszczuk),

Justyna Kaczkowska,

Andrzej Pachla,

Paweł Zezula,

Paweł Letnianczyn – skrzypce i śpiew

 

– Rok 1997 –

 

– Od 1997 roku zespół występuje pod nazwą „Lechici”.

1997 – 8 I występ zespołu w Szkole Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie z koncertem kolęd i pastorałek. Koncert prowadził z wielkim taktem i wyczuciem ks. dziekan A. Puzon.

1997 – 21.01. w Kronice Tygodnia ukazało się podziękowanie dla „Lechitek” ( zespołu młodzieżowego)  za koncert kolęd.

Oto jego treść:

„Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie gorąco dziękują zespołowi „Lechitki” działającego pod kierunkiem Leszka Opały przy parafii MBN Pomocy w Hrubieszowie za wspaniały koncert kolęd i pastorałek. Całość imprezy prowadził jak zwykle z wielkim taktem i wyczuciem ks. dziekan Andrzej Puzon.”

1997 – 26 I udział zespołu w I rocznicę peregrynacji Figurki Matki Bożej Fatimskiej w Mszy Św., którą odprawił ks. Biskup prof. J. Śrutwa.

1997 – Na zaproszenie ks. Proboszcza W. Czajki z Równego (Ukraina) zespół dał koncert kolęd dla tamtejszych Polaków.

1997 – Zespół „Lechici” wydał trzecią kasetę pt. „… Otwórzcie drzwi”,

– wystąpili, soliści:

Iwona Szwanc,

Beata Polak,

Marcin Ciesielczuk

oraz

Aneta Brzostowska,

Jolanta Fugiel,

Renata Hajkiewicz,

Beata Jaśniak,

Justyna Kaczkowska,

Małgorzata Nosko,

Anna Oryszczak,

Marta Słupna,

Agata Wojciechowska,

Marcin Dec,

Sebastian Łata,

Andrzej Pachla,

Leszek Skowroński,

Robert Szabat

i dziecięcy zespół „Lechitki”

oraz gościnnie:

Katarzyna Gałecka – skrzypce,

Eliza Dąbrowska – flet,

Florian Ciborowski – banjo, harmonijka ustna,

Zbigniew Marek – sax,

Zbigniew Sekulski – gitary, mandolina, viol.,

Paweł Letnianczyn – skrzypce, opracowanie muzyczne,

aranżacja – Leszek Opała,

współpraca – Iwona Szwanc,

opiekun duchowy zespołu – ks. dz. Andrzej Puzon, który również napisał słowo wstępne,

realizacja nagrań – Zbigniew Sekulski,

projekt graficzny – Darek Pokorski.

– Pieśni, strona A:

1. Otwórzcie drzwi,

2. Wszystkie moje troski,

3. Ona jest piękna,

4. Modlitwa o pokój,

5. O Panie szukasz,

6. Jasnoniebieska,

– strona B:

7. Pieśń o nienarodzonych,

8. Chwała Panu i cześć,

9. Psalm 148,

10. On jest tu,

11. Fiat,

12. Jezus najwyższe imię,

13. Błogosławiąc.

Nagranie zrealizowano w Składzie Opałowym w Hrubieszowie oraz w Z. Sekulski Studio w Łodzi

1997 – „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” przedstawił artykuł o historii i osiągnięciach zespołu,m.in. „Zespół brał również w akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” . Za działalność charytatywną został odznaczony medalem „Silni Dobrocią” przyznawanym przez program TV Lublin „W kręgu ludzkich spraw”.

1997 – 10 VI Krosno – Zespół wziął udział w oprawie liturgicznej uroczystej Kanonizacji Jana Dukli podczas Mszy Świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II.

Wystąpili:

Aneta Brzostowska,

Marcin Ciesielczuk,

Marcin Dec,

Jolanta Fugiel,

Renata Hankiewicz,

Beata Jaśniak,

Justyna Kaczkowska,

Sebastian Łata,

Małgorzata Nosko,

Agata Opała,

Leszek Opała,

Anna Oryszczak,

Marta Oryszczak,

Andrzej Pachla,

Beata Polak,

Leszek Skowroński,

Marta Słupna,

Robert Szabat,

Iwona Szwanc,

Agata Wojciechowska,

ks. dz. mgr Andrzej Puzon

1997 – 15 VII Występ z recitalem w Tomaszowie Lub. podczas Diecezjalnych uroczystości zorganizowanych ku czci św. Wojciecha z racji 1000 – lecia Jego męczeńskiej śmierci.

Wykonano:

Gaude Mater,

Otwórzcie drzwi,

O Panie szukasz …,

Ona jest piękna,

Glorii Alleluja,

Psalm 148,

O nienarodzonych,

Modlitwa o Pokój,

Błogosławiąc,

Panno Pszeniczna,

Jezus Najwyższe Imię,

Jasnoniebieska,

Toast,

konferansjer ks. dz. A. Puzon

1997 – 31 VIII Hrubieszów Msza św. Dożynkowa przy Parafii M.B.N.P z zespołem. Była również prezentacja wieńców, poświęcenie chleba i dzielenie się nim.

1997 – Udział zespołu w Wojewódzkich Dożynkach w Sitnie z udziałem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

1997 – 1 IX uczestnictwo w uroczystej Mszy św. i poświęceniu Pomnika Poległych Mieszkańców Ziemi Hrubieszowskiej przy ul. Ciesielczuka.

1997 – 11 IX Biłgoraj występ zespołu w Zlocie Katolickim Stowarzyszenia Młodzieży.

1997 – 17 IX Hrubieszów występ w rocznicę Napaści Rosji na Polskę, na Cmentarzu Wojskowym, Mszę św. Odprawiał ks. A. Puzon, obecny był Wojewoda Zamojski Stanisław Rapa, tego samego dnia zespół „dał” koncert pieśni patriotyczno – religijnej w Zamościu pod Ratuszem. Po raz pierwszy została wykonana pieśń pt. „Mój Pan”. Na recitalu obecny był p. M. Krzaklewski

1997 – W dn. 26/28 IX w Chełmie podczas V Jubileuszowego Międzynarodowego Spotkania z Pieśnią i Piosenką Religijną na Kresach zespół otrzymał 3 nagrodę

1997 – Oczywiście, Pasterka we własnej Parafii, przecież nie mogło zespołu zabraknąć. Czytał podczas podziękowań dyr. SP nr 1 w Hrubieszowie p. Roman Giergiel.

1997 – 26 XII Hrubieszów udział w swojej Parafii w uroczystościach Jubileuszowych Małżeńskich.

1997 – zespół śpiewał w składzie:

Leszek Opała – kierownik muzyczny;

Aneta Brzostowska,

Marcin Ciesielczuk,

Marcin Dec,

Jolanta Fugiel,

Renata Hajkiewicz,

Beata Jaśniak,

Justyna Kaczkowska,

Sebastian Łata,

Małgorzata Nosko,

Anna Oryszczak,

Andrzej Pachla,

Beata Polak,

Leszek Skowroński,

Marta Słupna,

Robert Szabat,

Iwona Szwanc,

Agata Wojciechowska


cdn.

 

UWAGA!

Dnia 15.09.2013 r. „Lechici” będą obchodzili 30.lecie swej działalności. Wszystkich członków grupy młodzieżowej i starszej, którzy kiedyś śpiewali w zespole są zapraszeni na uroczystość. Rozpocznie ją  Msza św. w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie o godz. 17.00. Bliższych informacji udziela kierownik artystyczny zespołu  Leszek Opała – kontakt z naszym szefem  na głównej stronie internetowej zespołu – www.lechici.pl


Kroniki i stronę internetową zespołu,

na wysokim poziomie prowadziła i prowadzi długoletnia członkini „Lechitów” p. Marta Słupna, na podstawie, których, kalendarium

Opracował

Marek Ambroży Kitliński (mak)