22 czerwca 2024

30 lat hrubieszowskich Lechitów – część VII

W niedzielę, dnia 15.09.2013 r. zespół wokalno – instrumentalny „Lechici” obchodził uroczyście 30-lecie swojej owocnej działalności. Goście, sympatycy, rodziny oraz członkowie grupy młodzieżowej i starszej, którzy kiedyś śpiewali w zespole m.in. uczestniczyli w niecodziennej Mszy św. w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie. Poniżej, przeżyjmy to jeszcze raz, część VII Kalendarium i zdjęcia obejmujący lata 2004 – 2005. Warto zwrócić na bardzo bogaty repertuar zespołu, ileż to przygotowań organizacyjnych, prób, szukanie czasu wolnego, itp.

Reklamy


Kalendarium – część VII

– obejmująca lata 2004 – 2005

Reklamy

zespołu instrumentalno – wokalnego „Lechici”

działającego przy parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie

Reklamy

pod kierownictwem p. Leszka Opały i wsparciu ks. Prałata ppłk Andrzeja Puzona <Pierwsze nazwy zespołu: 

 „Juventus”,

„In Te Domine Speravi”,

„Redemptoris Mater”,

„Lechitki”.

Od 1997 roku zespół występuje jako „Lechici”.Rok 2004

 

2004 – Zespół wydał trzecią płytę CD i piątą kasetę magnetofonową z pieśniami religijnymi pt. „Zachwycimy niebem cały świat”.

 

Wprowadzenie ks. A. Puzon;

 

Repertuar:

 

Jak ziarna różańca złączeni,

Prośba (sł. i muz. Iwona Szwanc),

Pange Lingua,

Gloriosi,

Stabat Mater (U stóp krzyża),

Trwam,

Kresowe dzieci,

Stabat Mater – Nr 13 Presto Assai,

Boży posłaniec (sł. i muz. I. Szwanc),

Ludu, mój ludu,

Prymasie Tysiąclecia (muz. L. Opała),

Jezus, Jezus,

To jest Wielkanoc,

Pamiętaj o tym …,

To nasze  święto.

 

W składzie:

 

A. Brzostowska,

T. Dąbrowski,

M. Dec,

K. Godzisz,

E. Kaczkowska,

J. Kaczkowska,

P. Kasztelański,

M. Klimberzin,

S. Lebiedowicz,

M. Nosko,

A. Opała,

L. Opała,

D. Patyjewicz,

B. Polak,

E. Serafin – flet,

J. Skierski,

M. Słupna,

I. Szwanc,

L. Tarnowski,

E. Tymecka,

N. Tymecka,

Ł. Warenica,

E. Wąsik,

A. Wojciechowska,

J. Wróbel,

K. Załuski.

 

Aranżacje – Leszek Opała,

Realizator nagrania: Mariusz Telicki – Yago Studio,

Krzysztof Załuski – Lechici Studio,

Projekt okładki – K. Załuski i S. Lebiedowicz

 

2004 – 4 IV kolejne wykonanie Pasji.

 

2004 – 9 V występ w Łucku na Ukrainie.

 

2004 – 16/17 V oprawa muzyczna podczas  rekolekcji przed nawiedzeniem wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej w Parafii św. Piotra i Pawła w Machnowie Nowym.

 

2004 – 10 VI występ zespołu w Garnizonowym Klubie Oficerskim w Hrubieszowie podczas spotkania wyborczego kandydata  ziemi hrubieszowskiej do Parlamentu Europejskiego z ramienia Ligi Polskich Rodzin Reginalda Kawalca ( były Lechita).

 

2004 – 16/17 VI obsługa mszy św. w parafii MBNP w Hrubieszowie z okazji zakończenia peregrynacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

 

2004 – 30 VII obsługa mszy św. z okazji Święta Policji i poświęcenia nowej recepcji, mszę celebrował ks. dziekan A. Puzon.

 

2004 – Z okazji „Święta Plonu” zespół koncertował w gminie Żmudź (5 IX) i w Łaszczowie (12 X). Repertuar:

 

Bartoszu,

Plon niesiemy,

Zielony mosteczek,

Żniwa,

Zamek,

Mix żołnierski,

Prasie his Holly name,

Jak ziarna różańca,

To nasze święto,

Raduje się serce,

Piechota,

Młodością Kolumbów,

Hej Sokoły,

Życzymy, życzymy.

 

Prowadzenie recitalu – Marta Słupna

 

2004 – 17 IX obsługa mszy św. w 65 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej oraz napaści Związku Radzieckiego na Polskę na Cmentarzu Wojskowym w Hrubieszowie.

 

2004 – 19 IX w Krasnobrodzie zespół dał oprawę muzyczną  podczas Dożynek Diecezjalnych, mszę św. celebrował ks. bp. Jan Śrutwa, a kazanie wygłosił ks. dziekan A. Puzon.

 

2004 – Zespół został zaproszony do udziału w Festiwalu pt. „Muzyka Renesansowa” w Zamościu.

 

2004 – 10 X – udział w uroczystej akademii z racji Dnia Papieskiego „Jan Paweł II – Pielgrzym Pokoju” z repertuarem:

 

Gaude Mater Polonia,

Kalwaryjska Pani,

wiersz – Beata Polak,

Gdy cisza zapada (Lechitki – dzieci),

Zaufaj Panu już dziś (2 zespoły),

wiersz – B. Polak,

Moja piosenka dla Ojca Św. – Aleksandra Opała,

Wypłyń na głębię,

Barka.

 

2004 – 11 X obsługa mszy św. w Parafii M.B.N.Pomocy w Hrubieszowie z okazji święta Edukacji Narodowej z programem:

 

Abba Ojcze,

Gaudeamus igitur,

Panie zmiłuj się,

Chwała na wysokości Bogu,

Psalm, Alleluja,

Gdy cisza zapada,

Święty.

 

2004 – W dn. 5/7 XI odbył się w HDK IX Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego pod hasłem słów Ojca Świętego wygłoszonymi do żołnierzy całego świata „Bądźcie stróżami sprawiedliwości i pokoju”. Ks. kapelan A. Puzon odczytał orędzie biskupa polowego WP. Zespół Lechici jak zwykle odśpiewał na początku hymn „Młodością Kolumbów”, a następnie dał koncert i otrzymał specjalne wyróżnienieGościem festiwalu był Stanisław Soyka, którego fragmenty Tryptyku Rzymskiego Jana Pawła IIoklaskiwano na stojąco. Drugi gość to „Joszko Broda z grupą dziecięcą”. Rada artystyczna pod kier. mgr Alicji Saturskiej przyznała w kat. wokalnej  i wokalno – instrumentalnej następujące miejsca:

 

1. Zespół „Quarto” z Rzeszowa,

2. Zespół „Biedronki” z Brzegu,

3. Zespół 'Credo”  ze Świętoszowa,

 

solistów:

 

1. Karolina Czekaj z Rzeszowa,

2. Diana Winiarska,

3. Żaneta Kozoświt obie z Brzegu.

 

Wyróżnienie m.in. otrzymał Przemysław Kleczkowski z KG w Hrubieszowie .

 

2004 – 22 XI  koncert w Seminarium Lubelskim z okazji „Cecylianki” – święta patronki chórów i zespołów z repertuarem:

 

Ziarna,

Nie bój się,

Trwam,

Ona jest piękna,

Jezus,

Totus Tuus,

Kalwaryjska Pani,

Matka,

Zaufaj Panu,

Radujmy się bracia,

Prymas,

Wielka łaska Pana,

Kolumbowie,

Kresowe dzieci,

Zamek,

Nabucco,

Bogurodzica,

Rozważanie,

Laudate Mariam,

Różaniec,

Maryjo Królowo Polski.

 

Razem 21 utworów!

 

2004 – 20 XII odbył się koncert opłatkowy w Urzędzie Miasta w Zamościu z udziałem ks. bp. prof. J. Śrutwy.  Recital prowadziła M. Słupna. W repertuarze:

 

Jingle bells,

Przy onej górze,

Cztery lata,

Hej, w Dzień Narodzenia,

Gore gwiazda,

Oj, maluśki,

O Gwiazdo …,

Cicha noc (A. Opała),

Gwałtu,

Kołysanka Matki Bożej,

Bosy pastuszek,

Luli laj,

Adeste Fideles,

A wczora z wieczora

 

2004 – Zbigniew Małkowicz kompozytor i autor POP – Oratorium „Miłosierdzie Boże”zaproponował zespołowi współpracę, a następnie występ m.in. z Marzeną Małkowicz, Aleksandrą Małkowicz, Markiem Bałatą, Dariuszem Tokarzewskim i Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Kaliskiej. „Koniec roku i taka… propozycja. Czuliśmy się zaszczyceni i wyróżnieni. Pozostało nam  tylko wziąć się do pracy. Tak więc … partyturki w ręce  i…do…pracy !!!”.

 

2004 – „Lechici” śpiewali w składzie:

 

Leszek Opała – kierownik muzyczny;

 

sopran:

 

Beata Polak,

Iwona Szwanc,

Ewa Wąsik,

Natalia Tymecka,

Aleksandra Opała,

Katarzyna Godzisz,

Marta Klimberzin,

Małgorzata Nosko;

 

alt:

 

Marta Słupna,

Aneta Brzostowska,

Agata Wojciechowska,

Ewelina Tymecka,

Justyna Kaczkowska,

Ewa Kaczkowska;

 

tenor:

 

Marcin Dec,

Tomasz Dąbrowski,

Daniel Patyjewicz,

Jakub Skierski,

Łukasz Warenica;

 

bas:

 

Jacek Wróbel,

Leszek Skowroński,

Leszek Tarnowski,

Krzysztof Załuski ,

Paweł Kasztelański,

Sławomir Lebiedowicz,

Jakub Wójtowicz .

 

 

Rok 2005

 

2005 – 20 III – wykonanie przez zespół Pasji wg świętego Mateusza w swojej Parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie (tzw. Kościół Garnizonowy) stojący przy ulicy Dwernickiego i Jednostki Wojskowej, jak zwykle w poszerzonym składzie o dawnych członków zespołu

 

2005 – 03 V – Lwów na Ukrainie, wyjazd zespołu z pielgrzymką  z parafii pw. M.B.N.P. m.in. uczestnictwo czynne we mszy św. na Cmentarzu Orląt Lwowskich, odśpiewano m.in

 

„Gaude Mater Polonia”,

Z dawna Polski Tyś Królową.

 

Na twarzach zgromadzonych pojawiły się łzy, a balkony pobliskich domów wypełniły się ludźmi. Zaśpiewano również przy pomniku Marii Konopnickiej.

 

2005 – 28 V –  był to pracowity dzień dla zespołu, rano obsługa mszy św. z okazji Przysięgi Wojskowej w naszej Jednostce Wojskowej, a po południu już obsługa mszy św. na Jasnej Górze w Częstochowie z racji VII Pielgrzymki Młodych Słuchaczy Radia Maryja. Zespół wykonałm.in.

 

Alleluja,

Ciebie prosimy,

Totus Tuus,

Nie bój się, wypłyń na głębię,

Laudate Mariam,

Abba Ojcze,

Panie, dobry jak chleb,

Jezus,

Niech będzie chwała,

Laudate Dominum,

Jezus Chrystus moim Panem jest,

Abyśmy byli jedno,

Z dawna Polski

 

2005 – 25/26 VI-  udział zespołu w VI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Religijnej „Soli Deo” w Biłgoraju. Lechici wraz z zespołem Lumen z Poznania pod kierunkiem Zbigniewa Małkowicza wystąpili tutaj jako goście festiwalu.  Wspólnie zaśpiewali Pop oratorium Miłosierdzie Boże do słów  św. s.  Faustyny i muzyki Z. Małkowicza. Widzowie świetnie bawili się przy gorących rytmach muzyki gospel. Wśród solistów wystąpili: znany na świecie wspaniały jazzman Marek Bałata, Dariusz Tokarzewski (z zespołu Vox),a także Marzena Małkowicz i Aleksandra Małkowicz. Wieczór ten należał do bardzo udanych. Był to owoc kilkumiesięcznej pracy nad Oratorium, wielogodzinnych prób, spotkań z autorem muzyki i solistami, a jednocześnie początek współpracy ze Zbigniewem Małkowiczem. Naprawdę warto było…

 

2005 – W dn. 15/19 VIII –  udział w IX Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Gospel w Osieku (Kaszuby). Zaczęło się od warsztatów muzycznych, indywidualnej pracy nad emisją głosu, dykcją… potem próby śpiewu chóralnego (jako  przygotowanie do  wielkiego koncertu muzyki gospel). Prowadzącymi warsztaty byli muzycy światowej sławy: Vernetta Made – Lynch, Ruth Lynch, Peter Stainvig i Ayo Oyrinde. Tutaj 19 VIII br. odbyła się prapremiera „Psalmów Dawida” ,których kompozytorem jest Z. Małkowicz. Lechici wystąpili z młodzieżowym zespołem „Juventus” z Tczewa . Całość koncertu można było obejrzeć w TV Puls.

 

2005 – 25 VIII – w setną rocznicę urodzin  św. s. Faustyny wspólnie ze Zbigniewem Małkowiczem „Lechici” wystąpili z koncertem „Pop Oratorium” w podkrakowskich Łagiewnikach. Jako soliści zaśpiewali m.in. Marek Bałata  i Dariusz Tokarzewski. Podczas jednego z utworów ( Dzięki…) Marek Bałata porwał do śpiewu i tańca widzów, którzy bardzo dobrze się bawili i ciągle prosili skandując „jeszcze, jeszcze…dzięki, dzięki… Koncert transmitowany był na żywo przez TV Puls.

 

2005 – 11 IX – występ zespołu z okazji 25 – lecia  NSZZ „Solidarność” z repertuarem:

 

Boże coś Polskę – z gestem Victorii,

Boży Posłaniec (I. Szwanc),

Kalwaryjska Pani,

Żeby Polska (I. Szwanc),

Mury (Jacek Wróbel ),

Ojczyzno ma,

O Maryjo,

Sławcie Pana,

Grajcie Panu,

wiersz – Solidarni,

Boże coś Polskę – z zapalonymi zniczami.

 

Występy były przeplatane komentarzami ks. A. Puzona

 

2005 – 16 IX – uroczystości na cmentarzu wojennym w Hrubieszowie upamiętniające wrześniową napaść Armii Czerwonej na Polskę  w 1939 r. Zespół „Lechici” przedstawił montaż słowno – muzyczny poświęcony Żołnierzom Września.

 

2005 – 10 X –  parafia M.B.N.P w Hrubieszowie- msza św. i koncert z okazji Jubileuszu 10 – lecia Caritas Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej i 15 – lecia odnowy Caritas Polskiej. Udział „Lechitów” w oprawie liturgicznej oraz w koncercie pop – oratorium pt.  „Miłosierdzie Boże – słowa z Dzienniczka św. s. Faustyny Kowalskiej do muzyki Zbigniewa Małkowicza razem z Zespołem Muzyki Sakralnej „Lumen” . Jako soliści wystąpili:

 

Dariusz Tokarzewski,

Marek Bałata

Aleksandra Małkowicz

i Marzena Małkowicz.

 

Oczywiście były bisy! Bardzo udane przyjęcie obiadowe odbyło się w „Szałasie”, nie obyło się również bez tańców i  zespołowych śpiewów.

 

2005 – 16 X – koncert z okazji V Dnia Papieskiego pod  hasłem „Orędownik prawdy”: repertuar:

 

Habemus Papam,

Gaude Mater,

Kalwaryjska Pani,

Ziarna, Wypłyń …,

Wadowice,

Posłaniec,

Nabucco,

Grajcie Panu …,

Sławcie Pana …,

Barka

 

2005 – 4/6 XI –  HDK X Ogólnopolski  Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego pod hasłem „Żołnierskie serce w darze Janowi Pawłowi II”, gośćmi byli m.in.: Centralny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, Antonina Krzysztoń i Jacek Wójcicki z krakowskiej „Piwnicy pod Baranami. W konkursie za najlepszą solistkę uznano

 

Ewelinę Babiarz z Rzeszowa

oraz Iwonę Machowską z Gdyni

i Katarzynę Kuraś z Rzeszowa,

 

a  z zespołów:

 

„Jedni z nas” z Żagania,

Bastet” z Wrocławia

oraz „Akwarium” z Rzeszowa.

 

W sumie wystąpiło 27 solistów i 12 zespołów. Na festiwalu obecny był biskup polowy WP gen. bryg. ks. Tadeusz Płoski i biskup polowy WP wyznania prawosławnego gen. bryg. Miron Chodakowski , a także dowódca wojsk lądowych gen. broni Edward Pietrzyk. Zespół „Lechici” otrzymał wyróżnienie specjalne.

 

2005 – 19 XI – występ zespołu w Łucku na Ukrainie podczas „Dni Kultury Polskiej” z recitalem:

 

Gaude Mater,

Bartoszu, Bartoszu,

Piechota, Raduje się serce,

Na Wawel,

Czerwone maki,

Zamek,

Ona jest piękna,

Kalwaryjska Pani,

O Maryjo,

Mury,

Sen o wolności,

Grajcie Panu,

Sławcie Pana,

Zielony mosteczek,

Błękitne sztandary,

Nabucco

 

2005 – śpiewali w składzie

 

Leszek Opała – kierownik muzyczny;

 

sopran:

 

Beata Polak,

Ewa Wąsik,

Natalia Tymecka,

Aleksandra Opała,

Marta Klimberzin;

 

alt:

 

Marta Słupna,

Aneta Brzostowska,

Agata Wojciechowska,

Ewelina Tymecka,

Justyna Kaczkowska,

Ewa Kaczkowska;

 

tenor:

 

Tomasz Dąbrowski,

Daniel Patyjewicz,

Łukasz Warenica,

Jakub Wójtowicz ;

 

bas :

 

Jacek Wróbel,

Leszek Skowroński,

Krzysztof Załuski ,

Paweł Kasztelański,

Sławomir Lebiedowicz.

 

Cdn.

Więcej na stronie internetowej zespołu – www.lechici.pl

 


Kroniki i stronę internetową zespołu,

na wysokim poziomie prowadziła i prowadzi długoletnia członkini „Lechitów” p. Marta Słupna, na podstawie, których, kalendarium

opracował – Marek Ambroży Kitliński (mak)


Na zdjęciu – Lechici w 2005 r. w Lwowie nie tylko prezentowali swoje wysokie umiejętności artystyczne, ale i zwiedzali.30 lat hrubieszowskich Lechitów!!!

30 lat hrubieszowskich Lechitów – część II

30 lat hrubieszowskich Lechitów – część III

30 lat hrubieszowskich Lechitów – część IV

30 lat hrubieszowskich Lechitów – część V

30 lat hrubieszowskich Lechitów – część VI