14 czerwca 2024

Oczyszczalnia otwarta

Dzisiaj dokonano oficjalnego otwarcia inwestycji zrealizowanych w ramach projektu „Rozwój gospodarczy Hrubieszowa”, którego wartość zgodnie z kontraktem wyniosła 3.305.558 EURO (ponad 15 mln złotych), z czego środki pozyskane z Unii Europejskiej wyniosły 2.100.000 EURO, a środki własne miasta – 1.205.588 EURO.

Reklamy

W ramach inwestycji do użytku społeczności miasta oddano łącznie:

– 6884 mb kanalizacji sanitarnej na osiedlu Sławęcin,
– 4 przepompownie ścieków,
– 612 mb wodociągów oraz 900 mb dróg na osiedlu Lipice,
– zmodernizowane obiekty oczyszczalni ścieków dostosowane do norm unijnych.

Reklamy

Zabiegi o współfinansowanie inwestycji ze środków UE rozpoczęły się jeszcze w czasie trwania poprzedniej kadencji, a prace przy jej realizacji w roku 2003.

W ramach procedury przetargowej Inżynierem Kontraktu było Konsorcjum Firm – Zamojska Dyrekcja Inwestycji oraz Biuro Obsługi Inwestycji z Przemyśla, a projekt zrealizowała firma INŻYNIERIA Rzeszów sp. z o.o.

Reklamy

Więcej o projekcie możecie przeczytać na 3 pierwszych zdjęciach.
Na zdjęciach również stare zbiorniki, które zostaną wkrótce poddane remontowi.

zobacz zdjęcia >>