30-lecie działalności Środowiska Żołnierzy 27. WDP AK w Hrubieszowie

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i 30-lecia działalności Środowiska Żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej Okręg Wołyński ŚZŻAK w Hrubieszowie w imieniu Zarządu prezes Grażyna Mirska zaprasza na uroczystą Mszę Świętą, która odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 r. od godz. 11.00 w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Kalendarium Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Hrubieszowie!

 

Cześć I – Lata 1987 – 1989

 

1987 – Osoby zamieszkałe w Hrubieszowie i powiecie, ale pochodzące z Wołynia, walczące w okresie II Wojny Światowej o życie własne, rodzin i sąsiadów oraz wolność Ojczyzny w ramach 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej i samoobrony zaczynają bardziej zdecydowanie rozważać możliwość zawiązania Środowiskowego Związku tej Dywizji w Hrubieszowie.

 

1988 – Na początku roku byli partyzanci z Wołynia m.in. Ryszard Kasprowicz i Tadeusz Kojder po rozmowach z kol. Władysławem Siemaszko postanowili zorganizować Koło – Stowarzyszenie b. żołnierzy 27 WD AK w Hrubieszowie pod patronem Zarządu Okręgu Wołyń w Warszawie, działającego przy Miejskim Oddziale „PAX” w Hrubieszowie

 

1988 – 5 II wysłano zaproszenia do 42 byłych żołnierzy Dywizji na spotkanie w celu podjęcia decyzji: ufundowanie pamiątkowej tablicy ku pamięci poległych i pomordowanych Wołyniaków oraz pomoc przy organizowaniu uroczystości ku pamięci poległych kolegów z Oddziału Partyzanckiego „Kozaka” koło wsi Dąbrowa (Gmina Mircze)

 

1988 – 20 IV na spotkanie przybyło 78 osób. Uczestniczył w nim przedstawiciel Zarządu Okręgu Wołyń kol. Władysław Siemaszko. Na tym zebraniu powierzono kol. Ryszardowi Kasprowiczowi i Tadeuszowi Kojderowi przewodniczenie w organizowaniu działalności zmierzającej do utworzenia Środowiska Żołnierzy 27 WD AK w Hrubieszowie

 

1988 – 24 VII na zebraniu byłych partyzantów wspólnie z członkami „PAX” powołano Komitet Organizacyjny do zorganizowania uroczystości związanej z poświęceniem i odsłonięciem tablicy pamiątkowej ofiar Ziemi Wołyńskiej poległych w latach 1939 – 1945. Skład Komitetu:

 

Janusz Leśniewski – przew.,

T. Kojder z-ca,

R. Kasprowicz z-ca,

Jan Komosa,

Aleksander Puzio,

Maurycy Zawistowski,

Stanisław Lachiewicz,

Emma Kamińska,

Aniela Urbaniak,

Tadeusz Koksanowicz,

Ferdynand Kawecki,

Józef Domański,

Zygmunt Bogowski,

Mieczysław Szczepański,

Stanisława Burda,

Teresa Dymicka

 

1988 – 28 VIII w kościele p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie została wmurowana tablica następującej treści:

 

„Pamięci poległych za Ojczyznę, więzionych, internowanych i deportowanych, pomordowanych w latach 1939 – 1944 bohaterskich obrońców Wołynia – Żołnierzy Wojska Polskiego, konspiracji, ZWZ – AK, samoobrony oraz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej”.

 

Poświęcenia dokonał ks. bp Bolesław Pylak w obecności przewodniczącego Krajowej PRON Jana Dobraczyńskiego. Wykład o martyrologii Polaków na Wołyniu wygłosił prof. Wiktor Zin. W imieniu komitetu organizacyjnego uroczystości przemówił żołnierz 27 WDP Ryszard Kasprowicz. Zespół młodzieżowy wykonał montaż słowno – muzyczny pt. „Litania za Poległych”. Apel poległych poprowadził kol. Franciszek Malicki. Tablicę zaprojektował b. żołnierz 27 WD AK p. Kazimierz Danilewicz.

 

1989 – 17 I m.in. członek Środowiska p. Józef Han ps. „Kruk” otrzymał pamiątkowe odznaczenie „Syn Pułku” a 6 IX Krzyż Armii Krajowej.

 

1989 – 11 VI na skraju lasu koło wsi Dąbrowa (Gm. Mircze) został poświęcony pomnik z tablicą o treści

 

„Szer. Szadyn Roman ps. „Sułtan” żołnierz Wołyńskiego Oddziału AK pod dowództwem p.por .Jana Ochmana ps. „Kozak” poległ 2.06 1944 r. u boku dowódcy w walce z Niemcami pod Dąbrową. Niech odpoczywają w pokoju.”

 

1989 – 10 XI zostało zwołane zebranie grupy inicjatywnej poświęcone organizacji Koła – Środowiska b. żołnierzy 27 WD AK rejonu hrubieszowskiego. Na zebranie przybyli:

 

Kasprowicz Ryszard,

Kojder Tadeusz,

Ebert Zdzisław,

Han Józef,

Bogowski Zygmunt,

Buszkiewicz Władysław,

Kocieł Józef,

Śliwa Roman,

Szewczuk Kazimierz,

Puzio Aleksander (wszyscy z Hrubieszowa)

 

1989 – 14 XI odbyło się zebranie założycielskie Środowiska 27 WDP AK w Hrubieszowie.

 

I Zarząd:

 

Ryszard Kasprowicz przewodniczący,

Zdzisław Ebert z-ca,

Henryka Czerska sekretarz,

Kazimierz Misiura skarbnik,

Ferdynand Kawecki,

Tadeusz Kojder,

Roman Śliwa,

Kazimierz Szewczuk,

Henryk Chmielewski,

Stanisław Lachiewicz – członkowie.

 

– Rejestracji dokonano w Urzędzie Wojewódzkim w Zamościu i zostało otworzone konto finansowe w Banku PKO – oddział w Hrubieszowie, wykonano pieczątki służbowe. Lokal biurowy znajdował się razem z biurem PAX w lokalu kol. Tadeusza Kojdera (bezpłatnie). Maszynę do pisania pozyskano z Cukrowni w Strzyżowie (dyr. Józef Chmurzyński)

 

1989 – Kto chciał należeć do Środowiska 27 WDP AK w Hrubieszowie wypełniał deklarację członkowską, w której zawarte były dane osobowe i przyczyny chęci przynależności oraz deklarowanie się do przestrzegania regulaminu Związku. Deklaracja była analizowana przez Komisję Weryfikacyjną. Powinno być również oświadczenie dwóch świadków będących zweryfikowanymi żołnierzami AK służącymi w tym samym oddziale, bądź mający bezpośredni kontakt służbowy z zainteresowanym.

 

***

 

Na podstawie

 

Kronik Środowiska, księgi protokółów, ksiąg akt, Biuletynów Środowiska, różnej dokumentacji, dyplomów i licznych zdjęć udostępnionych przez działacza Zarządu Środowiska p. Kazimierza Zbigniewa Kasprowicza

 

opracował:

Marek Ambroży Kitliński (mak)

Foto – archiwum Środowiska