90 lat Staszica c.d…

Z okazji Jubileuszu 90 – lecia Gimnazjum i Liceum im. ks. St. Staszica, nie tylko były spotkania z absolwentami i nauczycielami, kolorowe przemarsze po ulicach Hrubieszowa, msza św., akademia, posiłek, pogaduchy w klasach i poza, bal czy książka…

Reklamy

Były również wydane: foldery, pocztówki, karta pocztowa, reklamówka z nadrukiem, płyta DVD, można było pozyskać stempel okazjonalny oraz zorganizowano dwie wystawy.

Mniejszy folder zawiera na pierwszej stronie, z jakiej okazji jest on wydany, rysunek budynku szkoły, na dalszych stronach jest skład komitetu honorowego i skład komitetu organizacyjnego, wykaz sponsorów oraz patronów medialnych, program uroczystości, podziękowania Dyrektora szkoły p. A. Borkowskiej tym komitetom, sponsorom, autorom zdjęć i filmu p. Agnieszce i Pawłowi Zdunom oraz Wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji jubileuszowych zadań.

Większy folder, również zawiera na pierwszej stronie informację z jakiej okazji jest on wydany, widzimy kolorowe zdjęcie budynku szkolnego i Herb powiatu hrubieszowskiego. Na pozostałych stronach znajdziemy logo jubileuszu, skróconą historię Gimnazjum i Liceum im. St. Staszica, fragment wspomnień profesora na Uniwersytecie Georgia w Athens (USA) Ignacego Misztala – absolwenta liceum z 1973 r. oraz rysuneczek i dedykację prof. Wiktora Zina również absolwenta tego liceum. Są również stare i współczesne fotografie.

Na pocztówkach kolorowych są daty powstania szkoły i Jubileuszu, kilka kolorowych zdjęć, logo Jubileuszu i informacja, że Zespół Szkół Nr 2 w Hrubieszowie (jest to obecna nazwa „Staszica”) jest to szkoła prowadzona przez Powiat Hrubieszowski.

Karta pocztowa zaprojektowana przez p. Annę Jańczuk zawiera głowę z popiersia Staszica i wejście do szkoły od boisk, jest data (21 06 2008 r.), dnia głównych uroczystości. Jest również miejsce na dane odbiorcy, ponieważ kartkę można wysłać, a wydano ich 1000 egzemplarzy.

Na reklamówce również jest głowa Staszica, wejście do budynku oraz informacje, z jakiej okazji jest ta reklamówka.

Płyta DVD zawiera m. in. co o Jubileuszu i szkole pokazała oraz mówiła absolwentka Jubilata redaktorka p. Anna Dąbrowska i inni w TVP Lublin, relacje z niektórych studniówek oraz spotkań z wybitnymi absolwentami.

Stempel okazjonalny informował, z jakiej okazji on jest i przedstawiał budynek szkolny.

W dolnej sali sportowej można było zwiedzać wystawę zawierającą informację, zdjęcia itp. z historii szkoły, nauczycieli z nią związanych, wybitnych absolwentów i sportowców, mnóstwo kronik: szkolnych, drużyn harcerskich, sportowych, klasowych, kół zainteresowań, itd., dyplomów, pucharów, medali, proporczyków z różnych osiągnięć, tabela rekordów szkoły w lekkiej atletyce, itd. Kto nie widział niech żałuje, a może jest jeszcze czynna ta wystawa, to warto ją zobaczyć.

Na pewno jest za to czynna wystawa w hrubieszowskim muzeum.

opracował – mak

Zdjęcia i skanowanie – mak

zobacz zdjęcia >>