2 grudnia 2023

Absolwenci liceum Staszica zakończyli rok szkolny

26 kwietnia odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas trzecich licealnych. Była to także okazja do podziękowań i podsumowania trzech lat nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Stanisława Staszica

Reklamy

Dla znacznej części młodzieży zakończenie roku oznaczało pożegnanie ze szkołą, w której spędzili aż 6 lat.

Spotkanie rozpoczęła p. dyrektor Alicja Borkowska wystąpieniem, w którym nie tylko wymieniła osiągnięcia tegorocznych absolwentów zawarte w liczbach, ale także podkreśliła wysiłek zarówno uczniów jak i nauczycieli wkładany w codzienną pracę. Pani dyrektor wyraziła nadzieję, że efekty uwidocznią się  w czasie egzaminów maturalnych i będą towarzyszyły absolwentom w ich przyszłym życiu.

Reklamy

Pani dyrektor podziękowała również rodzicom, a w szczególności przewodniczącej Rady Rodziców – p. Iwonie Kalbarczyk, która pracowała na rzecz uczniów i szkoły przez 6 lat.

Życzenia powodzenia na egzaminach maturalnych złożyli uczniom Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki – p. Dariusz Czujkowski oraz przewodnicząca Rady Rodziców – p. Iwona Kalbarczyk.

Zanim zostały rozdane świadectwa i nagrody, wszyscy obecni obejrzeli wzruszającą pożegnalną część artystyczną w wykonaniu uczniów klas trzecich i klasy II E pod kierunkiem p. Agnieszki Jamroż i p. Sylwii Pabisiak-Zaprzały.

Wszystkim absolwentom liceum życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym, zdobycia indeksu na wymarzony kierunek studiów i sukcesów w realizacji swoich planów życiowych.

 

 

Tekst i fot. ZS nr 2