Akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2012”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie informuje, że przyjmuje zgłoszenia do Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2012”.

Reklamy

W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 14:30 można zgłaszać się do pokoju nr 6 do Pani Moniki Kulczyckiej, tel. 846965857.

Więcej informacji o Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ 2012 na stronie internetowej www.pdpz.pl

Serdecznie zapraszamy w dniu 02 grudnia 2012r. w godzinach 8:00 – 16:00 na XX OGÓLNOPOLSKĄ WIELKĄ ULICZNĄ ZBIÓRKĄ DARÓW, która odbędzie się na parterze budynku Urzędu Gminy Hrubieszów przy ul. Bolesława Prusa 8

Zbieramy tylko i wyłącznie dary rzeczowe: odzież, obuwie, zabawki, książki, słodycze, żywność długoterminową, ziemiopłody.

Dary przekazane zostaną dzieciom potrzebującym m.in. z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych będącym w trudnej sytuacji materialnej, dzieciom niepełnosprawnym, podopiecznym domów dziecka, świetlic środowiskowych, schronisk, sierocińców, a także innych placówek szkolno – wychowawczych i opiekuńczych.

Zgodnie z tradycją Akcji zbiórki organizowane są z myślą o dzieciach w najbliższym otoczeniu.

 

Info: GOPS Hrubieszów