Będzie nowa biblioteka. 10,4 mln dotacji na Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa

Projekt stworzenia Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa, którego głównym zadaniem będzie przebudowa i modernizacja zabytkowego budynku Syndykatu Rolniczego uzyskał dofinansowanie w wysokości 10,4 mln zł.

Reklamy

 

Projekt „Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno – gospodarcze w obszarze rewitalizacji” uzyskał dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna; 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt polega na aktywizacji i integracji społecznej różnych grup mieszkańców, w tym seniorów, młodzieży, rodzin, a także rozwijaniu idei wolontariatu, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie różnych form aktywności, wspieranie organizacji społecznych i współpracy między nimi, a instytucjami publicznymi.

Głównym zadaniem będzie przebudowa i modernizacja zdegradowanego zabytkowego budynku Syndykatu Rolniczego zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 10 z adaptacją i wyposażeniem pomieszczeń na potrzeby działalności Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa.

Po remoncie budynku stanie się on siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół obiektu stworzy warunki do realizacji działań rewitalizacyjnych w sferze społecznej.

Powstanie Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa zainicjuje integrację społeczną, stanie się kuźnią kształtowania postaw obywatelskich oraz centrum życia społecznego i kulturalnego miasta.

Całkowita wartość projektu to 13,4 mln zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego wynosi 10,4 mln zł. Przewidywany termin realizacji zadania to lata 2019  – 2020 r.

 

źródło: UM Hrubieszów