27 maja 2024

Komórkomania w Staszicu

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. ks. S. Staszica w Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie biorą udział w akcji „Komórkomania” Fundacji DKMS, mającej na celu aktywne budowanie świadomości młodzieży w zakresie walki z nowotworami krwi.

 

W związku z tym w szkole została zorganizowana akcja prozdrowotna „Szansa na życie”, której celem było między innymi uwrażliwienie środowiska szkolnego na potrzeby drugiego człowieka, w tym konkretnym przypadku, każdej osoby dotkniętej nowotworem krwi oraz poszerzenie wiedzy uczniów na temat dawstwa szpiku.

Inicjatorem akcji była Weronika Lichtarska, uczennica z kl. I B liceum. Uczennica wskazała społeczności szkolnej, iż udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej to niezbędna umiejętność, którą każdy powinien zdobyć. Dzięki zachowaniu zimnej krwi i biegłości w udzielaniu pomocy, podczas nieszczęśliwego wypadku możemy uratować komuś życie.

W związku z tym Weronika zaprosiła naszych licealistów ze Szkolnej Drużyny Ratownictwa Przedmedycznego, aby zaprezentowali młodszym kolegom z gimnazjum pokaz pomocy przedmedycznej.

Do akcji włączyli się również przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej. W ramach ratownictwa medycznego uczniowie mogli zapoznać się ze sprzętem jaki posiada obecnie jednostka OSP w Hrubieszowie. Odbył się pokaz akcji ratunkowej z wykorzystaniem posiadanego przez strażaków sprzętu.

Zainteresowanie i zaangażowanie młodzieży w akcję „Szansa na życie” świadczy o tym, iż wiadomości z zakresu udzielania pierwszej pomocy nie będą tylko teoretyczną wiedzą, lecz w razie konieczności umiejętnością wykorzystaną w praktyce. Opiekunami akcji były: pani  Elżbieta Dąbrowska, pani Barbara Brzezicka, pani Jolanta Korneluk, pani Marta Krupa oraz pani Anna Pękowska.

 

Zdjęcia:

http://staszic.pl/index.php/uroczystosci-wydarzenia/461-komorkomania

 

źródło i fot. ZS nr 2