22 lipca 2024

Bez dowodu nie kupisz w Hrubieszowie

W dniu 15 maja 2008 r. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspólnie ze Strażą Miejska kontrolowała punkty sprzedaży napojów alkoholowych w Hrubieszowie.

Reklamy

W czasie kontroli prowadzono również edukację sprzedawców oraz właścicieli punktów sprzedaży w oparciu o materiały uzyskane w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, zwracając szczególną uwagę na fakt, że dowód nieletniego od dowodu osoby pełnoletniej różni się tylko datą urodzenia.

W punktach sprzedaży umieszczano zawieszki i naklejano naklejki na kasy fiskalne z hasłem „Bez dowodu nie kupisz !”

Reklamy

Skontrolowano 23 punkty sprzedaży, w tym 4 markety.

Zarówno sprzedawcy, jak i właściciele nie robili przeszkód i chętnie wyrażali zgodę na umieszczenie zawieszek i naklejek.

Reklamy

Tekst: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

zobacz zdjęcia >>