Biegi w Werbkowicach

Werbkowice

Reklamy

W niedzielę 25 kwietnia 2010 r. od godziny 10.30 już 17. raz biegacze młodsi i starsi spotkają się przy GOK w Werbkowicach, aby zaczynać i kończyć rywalizację na wyznaczonych dystansach przez organizatorów, a później wielu stanie do dekoracji na podium.

Spróbuj może i tobie się to uda. Poniżej regulamin zawodów i nieco z historii.

REGULAMIN
XVII OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO
XVI BIEGU PARLAMENTARZYSTÓW, STAROSTÓW, BURMISTRZÓW, WÓJTÓW, PREZESÓW, DYREKTORÓW FIRM

WERBKOWICE 25.04. 2010

Pod patronatem
1. Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego
2. Prezesa Krajowej Spółki Cukrowej S. A. w Toruniu
3. Marszałka Województwa Lubelskiego
4. Wojewody Lubelskiego
5. Starosty Powiatu Hrubieszowskiego .

Patronat medialny
1. TVP Lublin
2. Radio Lublin
3. Kronika Tygodnia
4. Tygodnik Zamojski
5. Dziennik Wschodni
6. Gazeta Cukrownicza

I. CEL IMPREZY
– Popularyzacja biegania jako najbardziej dostępnej formy ruchu i rekreacji
– Upowszechnienie biegania wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
– Podniesienie poziomu biegania i poszerzenie oferty sportowej rywalizacji
– Popularyzacja walorów krajoznawczo – przyrodniczych Werbkowic
– Propagowanie idei olimpijskich

II. ORGANIZATOR
Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „KRYSZTAŁ” Werbkowice

WSPÓŁORGANIZATORZY
1. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu
2. Rada i Wójt Gminy Werbkowice
3. Rada Wojewódzka Zrzeszenia LZS w Lublinie
4. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
5. Przedszkole Samorządowe w Werbkowicach
6. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Cukrowniczego

III. TERMIN I MIEJSCE
– XVII OGÓLNOPOLSKI Cukrowniczy Bieg Uliczny odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2010 roku (niedziela) w Werbkowicach, Powiat Hrubieszowski, Województwo Lubelskie.
– Otwarcie o godzinie 1030 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach.
– Poszczególne biegi według programu minutowego rozpoczną się o godzinie 1050
– Start i meta przy Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach.
– Bieg główny kobiet i mężczyzn rozpocznie się o godzinie 1300
– Trasa biegów przebiegała będzie ulicami osiedla w Werbkowicach (nawierzchnia asfaltowa).

IV. UCZESTNICTWO
– W biegach startować mogą wszyscy chętni: dzieci, młodzież szkół podstawowych, gimnazjów, średnich, zawodnicy zrzeszeni i nie zrzeszeni oraz pracownicy cukrowni.
– Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie.
– Dzieci i młodzież – listy zbiorowe z podpisem lekarza. Dopuszcza się także indywidualne zgłoszenia za pozwoleniem rodziców.
– W biegu głównym startują zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat.

V. KATEGORIE WIEKOWE – DYSTANS
– 800 m Dziewcząt rocznik 1999 i młodszych
– 800 m Chłopców rocznik 1999 i młodszych
– 800 m Dziewcząt rocznik 1998 – 1997
– 1200 m Chłopców rocznik 1998 – 1997
– 1200 m Dziewcząt rocznik 1996 – 1995
– 1200 m Dziewcząt rocznik 1994 – 1993
– 1200 m Kobiet pracowników cukrowni
– 1500 m Dziewcząt rocznik 1992 – 1991
– 1500 m Chłopców rocznik 1996 – 1995
– 1500 m Chłopców rocznik 1994 – 1993
– 2000 m Chłopców rocznik 1992 – 1991
– 1500 m Mężczyzn pracowników cukrowni i plantatorów buraka cukrowego
– 1500 m Parlamentarzystów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Prezesów, Dyrektorów Firm
– 8000 m Bieg Główny kobiet i mężczyzn

VI. ZGŁOSZENIA
– Zgłoszenia imienne z podaniem daty urodzenia, nazwy klubu, szkoły należy przesłać do dnia 23 kwietnia 2010 na adres:
KSC S. A. Oddział „Cukrownia Werbkowice”
22-550 Werbkowice, ul. Przemysłowa 2
Pan Marek Pietruk, tel. 0 604 05 97 25

– Ponadto organizatorzy będą przyjmowali zgłoszenia do biegów oraz startowe w dniu zawodów w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach do godziny 1015
– Każdy zawodnik musi posiadać kartę startową, która powinna zawierać:

Nazwisko i imię…………………………….
Data urodzenia ……………………………..
Klub, szkoła, miejscowość …………………
Kategoria wiekowa …………………………
Dystans …………………………………….

VII. KLASYFIKACJA I KATEGORIE WIEKOWE W BIEGU GŁÓWNYM
– Klasyfikacja kobiet bez podziału na kategorie wiekowe
– Klasyfikacja generalna mężczyzn
– Klasyfikacja wiekowa mężczyzn w biegu głównym: 16 – 19 lat, 20 – 29 lat, 30 – 39 lat, 40 – 49 lat, 50 – 59 lat, 60 lat i starsi.

VIII. PUNKTACJA
Punktacja prowadzona będzie zgodnie z Regulaminem Biegów Grand – Prix Polski Środkowo-Wschodniej w Biegach Ulicznych i Przełajowych na 2010 rok. Do punktacji nie wliczani są zawodnicy zagraniczni i nie przydzielamy im punktów.

IX. NAGRODY
– Za miejsce I -VI w klasyfikacji kobiet w biegu głównym nagrody pieniężne w wysokości: 1.000, 800, 600, 400, 200, 100 zł, ufundowane przez Radę i Wójta Gminy Werbkowice, ponadto medale, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
– Za miejsce I – VI w klasyfikacji mężczyzn w biegu głównym nagrody pieniężne
w wysokości: 1.000, 800, 600, 400, 200, 100, zł, ufundowane przez Prezesa Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu, ponadto medale, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
– Za I miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych w biegu głównym mężczyzn nagroda pieniężna w wysokości 100 zł, puchar oraz pamiątkowy dyplom.
– Za miejsce I – w poszczególnych kategoriach wiekowych puchar oraz medal.
– Za miejsce II – III w poszczególnych kategoriach wiekowych medal.
– Za miejsce I – VI na każdym dystansie nagrody rzeczowe – upominki.
– Każdy startujący otrzyma gorący posiłek.

XI. BIURO ZAWODÓW – SEKRETARIAT
Biuro zawodów będzie czynne w dniu 24 kwietnia 2010 r. (sobota) od godziny 18;00 do 22:00 w lokalu GOK Werbkowice, ul. Piłsudskiego 2 oraz w dniu zawodów 25 kwietnia 2010 roku (niedziela) od godziny 730.

X. UWAGI KOŃCOWE
– W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie decyduje sędzia zawodów oraz organizator.
– Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZLA.
– W biegu głównym oraz w biegu dla pracowników cukrowni, parlamentarzystów, starostów, burmistrzów, wójtów, dyrektorów i prezesów firm pobierana będzie opłata startowa
w wysokości 5 zł.
– W bigach dla dzieci i młodzieży nie pobieramy opłaty startowej.
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany wysokości nagród pieniężnych.
– Dekoracja zwycięzców biegu dla dzieci i młodzieży nastąpi bezpośrednio po zakończonym biegu przed GOK Werbkowice.
– Dekoracja w biegu głównym, pracowników cukrowni oraz parlamentarzystów, starostów, burmistrzów, wójtów, dyrektorów i prezesów firm nastąpi po zakończeniu wszystkich biegów w amfiteatrze.
– Obsługę sędziowską zabezpiecza Okręgowe Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki w Zamościu.

PROGRAM MINUTOWY
Do godziny 10:15 Przyjazd uczestników, przyjmowanie zgłoszeń
Godzina 10:30 Uroczyste otwarcie, Ceremoniał Olimpijski
Godzina 10:50 800 m dziewcząt rocznik 1999 i młodszych
Godzina 11:00 800 m chłopców rocznik 1999 i młodszych
Godzina 11:10 800 m dziewcząt rocznik 1998 – 1997
Godzina 11:20 1200 m chłopców rocznik 1998 – 1997
Godzina 11:30 1200 m dziewcząt rocznik 1996– 1995
Godzina 11:40 1200 m dziewcząt rocznik 1994 – 1993
Godzina 11:50 1200 m kobiet – pracowników cukrowni
Godzina 12:00 1500 m dziewcząt rocznik 1992 – 1991
Godzina 12:10 1500 m chłopców rocznik 1996 – 1995
Godzina 12:20 1500 m chłopców rocznik 1994 – 1993
Godzina 12:30 2000 m chłopców rocznik 1992 – 1991
Godzina 12:40 1500 m Mężczyzn – pracowników cukrowni i plantatorów
Godzina 12:50 1500 m Parlamentarzystów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Prezesów, Dyrektorów Firm
Godzina 13:00 8000 m Bieg Główny Kobiet, Mężczyzn
Godzina 13:45 Część artystyczna – amfiteatr
Godzina 14:15 Uroczyste zakończenie imprezy – amfiteatr

Serdecznie zapraszamy!

Komitet Organizacyjny

I Bieg – 01 05 1994 rok

Było chłodno, wietrznie, zaczęło padać, podczas biegu głównego lunęło. Pomimo tego zawody obserwowało mnóstwo kibiców. Było uroczyste, olimpijskie otwarcie zawodów z okazji wojewódzkiego „Dnia Olimpijczyka”. Tekst apelu olimpijskiego odczytał członek kadry narodowej w biegach średnich, Młodzieżowy Mistrz Polski Piotr Kitliński, natomiast znicz olimpijski zapaliła multimedalistka Mistrzostw Polski Dorota Gruca. Odbyło się spotkanie z honorowymi gośćmi (sportowcami i politykami), przygrywały zespoły wokalno – muzyczne. Biegi były rozgrywane w ramach Grand Prix Polski Południowo – Wschodniej. Największym przebojem był cukier, który otrzymali wszyscy uczestnicy, Było mnóstwo pucharów, dyplomów i wiele innych nagród. Wszyscy skorzystali z posiłku i napoju regeneracyjnego. Niespodzianką było ukończenie biegu przez działacza solidarnościowego i posła p. Henryka Wujca, który w latach młodości uprawiał z powodzeniem biegi. Gośćmi honorowymi byli: p. Zdzisław Krzyszkowiak – Mistrz olimpijski z 1960 r. w Rzymie i kilkakrotny rekordzista świata w biegu na 3000 m. z przeszkodami oraz p. Maria Maliszewska – Kwaśniewska – brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w 1936 r. w Berlinie w rzucie oszczepem, mająca „przeboje” z … Hitlerem. Ogólnie we wszystkich biegach startowało 252 zawodników i zawodniczek.

Wyniki biegu głównego:

KOBIETY:

1. Gruca Dorota 70 Agros Zamość 24:51

2. Dziubińska Bożena 65 Start Lublin 25:48

3. Pudło Barbara 60 Flis Leszkowice 26:36

4. Głowacz Maria 76 Unia Hrubieszów 27 :21

5. Sowińska Beata 74 Wisła Sandomierz 29:58

6. Muzyczuk Małgorzata 62 Unia Hrubieszów 30:01

7. Chrzanowska Grażyna 77 Unia Hrubieszów

8. Ornat Bożena 75 Unia Hrubieszów

9. Mrozowska Marta 77 Unia Hrubieszów

Mężczyźni

1. Rudiuk Włodzimierz 63 Awargand Łuck 22:12

2. Marzec Stanisław 62 Cisy Nałęczów 22:15

3. Frończuk Rafał 70 Biała Podlaska 22:21

4. Kamień Mirosław 74 Unia Hrubieszów 22:52

5. Ożóg Mirosław 69 Chełm 23:21

6. Kaczmarczyk Mirosław 64 Biłgoraj 23:28

7. Buczak Andrzej 75 Unia Hrubieszów

8. Śliwiński Sławomir 76 Unia Hrubieszów

12. Wójtowicz Andrzej 75 Unia Hrubieszów

14. Butniewski Michał 76 Unia Hrubieszów

25. Kitliński Marek Hubert 77 Unia Hrubieszów

27. Porębski Zenon 53 Werbkowice

Ukończyło 38 osób w tym 10 kobiet

Kategorie wiekowe na podium:

Do 19 lat 1. Buczak Andrzej Unia H, 2. Śliwiński Sławomir Unia H, 3. Kuzdra Dariusz Znicz

20/29 lat 1. Frończuk Rafał Biała P., 2. Kamień Mirosław Unia H., 3. Ożóg Mirosław Chełm

30/39 lat 1. Rudiuk Włodzimierz Łuck/Ukraina, 2. Marzec Stanisław Nałęczów, 3. Kaczmarczyk Mirosław Znicz B

40/49 lat 1. Dziuroń Kazimierz Ulhówek, 2. Nowak Wiesław Lubartów, 3. Porębski Zenon Werbkowice

50/59 lat 1. Wujec Henryk Warszawa (poseł Ziemi Zamojskiej, słynny działacz „Solidarności)

Najmłodszy zawodnik w biegu głównym – Rafał Leszko Lubartów

Najlepszy zawodnik w biegu głównym z województwa zamojskiego – Kamień Mirosław Unia

Najlepszy zawodnik z gminy Werbkowice – Porębski Zenon.

Biegi Młodzieżowe – podium:

Dz. ur. 1983 i mł. 800 m 1. Wróbel Agnieszka Urszulin, 2. Pikor Joanna Ulhówek, 3. Solan Elżbieta Urszulin

Chł. ur. 1983 i mł. 1200 m 1. Klijanek Włodzimierz Lubartów, 2. Rapa Przemysław Malice, 3. Rejzmer Andrzej Urszulin

Dz. 1981/82 1200 m 1. Sokal Marta Przewodów, 2. Kanclerz Marzena Okszów, 3. Atros Monika Lubartów

Chł. 1981/82 1500 m 1. Małek Sławomir Urszulin, 2. Leszko Michał Lubartów, 3. Stachowski Paweł Gozdów

Dz. 1979/80 1500 m 1. Serwan Marcelina Hrubieszów, 2. Nowosad Elżbieta Okszów, 3. Klik Małgorzata Hrubieszów

Chł. 1979/80 2000 m 1. Tys Mariusz Tomaszów L., 2. Śliwiński Michał Hrubieszów, 3. Biernacki Artur Urszulin

Dz. 1978 1500 m 1. Tarasiuk Elżbieta Chełm, 2. Przybyła Iwona Tomaszów, 3. Makuch Marta Hrubieszów

Chł. 1978 2000 m 1. Przytuła Marcin Hrubieszów, 2. Salitra Norbert Lubycza Kr., 3. Cierech Adam Hrubieszów

Bieg Cukrowniczy :

kobiety 1500 m 1. Porębska Teresa, 2. Porębska Iwona obie Cukrownia Werbkowice

Mężczyźni 2000 m 1. Szczepanik Sławomir, 2. Magier Stanisław obaj Strzyżów, 3. Pietruk Marek Werbkowice

Punktacja Cukrowni:

kobiety – P.P Cukrownia Werbkowice,

mężczyźni: 1. P.P Strzyżów, 2. P.P Częstocice, 3. P.P Werbkowice

Sędziowie: główny – Krzysztof Pszenniak, kierownik zawodów- Wiesław Juszczuk, sędzia główny mety – Marek Ambroży Kitliński, kierownik tras biegowych – Mieczysław Brzozowski oraz: Ryszard Grabowski, Janusz Wójcicki, Stanisław Jachimczuk, Andrzej Kulczyński, biuro zawodów Ryszard Mazurkiewicz – kier., Henryk Bojda, Jan Kijko, spikerka – Łucja Watras i Krzysztof Pszenniak

Jednym z inspiratorów i realizatorem biegów był prezes MLKS „”Kryształ” Werbkowice p. Piotr Strycharz. Pomagały mu aż 34 osoby.

Było 34 sponsorów. Jedną z atrakcyjniejszych nagród była łódź ufundowana przez Grzegorza Czerniawskiego, rzemieślnika z Warszawy. Sponsorowali m.in. również: Cukrownia Werbkowice, Polski Komitet Olimpijski, Urząd Gminy Werbkowice, Urząd Wojewódzki w Zamościu, minister Lesław Podkański, prezes WBC Stanisław Miedziak, 7 parlamentarzystów.

W ubiegłym roku

XVI – 2009 04 26

Biegi rozegrano w niedzielę 26 IV 2009 r. przy ładnej ale wietrznej pogodzie, start i meta we wszystkich biegach przy Domu Kultury. Zabrakło parlamentarzystów i samorządowców.

Bieg główny – kobiety

1. BIELOWOL TATIANA 88 UKRAINA 26,56,2

2. MACH ANGELIKA 91 ZNICZ BIŁGORAJ 27,04,7

3. BOJARCZUK MONIKA 89 RADZYŃ PODLASKI 27,23,1

4. JAKIMOWICZ NATALIA 68 UKRAINA 28,02,7

5. ŻÓŁKIEWSKA MAŁGORZATA 72 LW BOGDANKA 28,41,9

6. SEMYRYNA KATARZYNA 86 UKRAINA 28,51,6

CHÓD ŁATKA AGNIESZKA 91 UNIA HRUBIESZÓW

Bieg główny – mężczyźni

1. DZIUBA BOGDAN 74 VIKTORIA STALOWA WOLA 21,51,9

2. OLEFIRENKO IGOR 90 UKRAINA 21,53,1

3. KUZDRA DARIUSZ 75 AGROS ZAMOŚĆ 22,10,6

4. JABŁOŃSKI ARTUR 81 UNIA HRUBIESZÓW 22,31,9

5. NOWOGRODZKI DAWID 88 AGROS ZAMOŚĆ 23,06,3

6. BUCZAK TOMASZ 89 AGROS ZAMOŚĆ 23,09,7

17. SZADY TOMASZ 85 UNIA HRUBIESZÓW 26,00,0

28. WILGOS MAREK 87 UNIA HRUBIESZÓW 29,22,3

Bieg główny ukończyło 47 osób w tym 9 pań.

Biegi młodzieżowe:

Dziewczęta ur. 1998 i mł. – 800 m

1 CHORĘBAŁA ELIZA 1998 ZNICZ BIŁGORAJ

2 KULIK NATALIA 1998 SP WERBKOWICE

3 CIESIELCZUK WIKTORIA 1998 SP3 HRUBIESZÓW

4 LIPIAN MAGDALENA 1998 SP2 TOMASZÓW

5 KLISZCZ GABRIELA 1998 SP WERBKOWICE

800 m chłopcy – ur. 1998 i mł. – 800 m

1 JACHOREK MICHAŁ 1998 SP MIĄCZYN

2 CYMBAŁA SZYMON 1998 SP 2 TOMASZÓW

3 SIEDLECKI PRZEMYSŁAW 1998 SP HOSTYNNE

Dziewczęta – ur. 1996/97 – 800 m

1 MIELCAREK BEATA 1996 SP GORAJEC

2 TUSTANOWSKA NATALIA 1997 SP 50 LUBLIN

3 JÓŹWIK MARLENA 1996 SP DOŁHOBYCZÓW

4 ZŁOMAŃCZUK ELIZA 1997 SP ZAMOŚĆ

5 KORYSZKO MONIKA 1997 SP WERBKOWICE

6 SOJA WIKTORIA 1997 SP TEREBIŃ

Chłopcy ur. 1996/97 – 1200 m

1 HAŁASA MATEUSZ 1996 SP 2 TOMASZÓW

2 HRACIUK PATRYK 1996 SP KOPYŁÓW

3 KUKIEŁKA DAMIAN 1997 SP MIĄCZYN

4 WOŹNIAK MICHAŁ 1997 SP KOBŁO

5 SKORUBSKI SEBASTIAN 1996 SP WERBKOWICE

6 HARASYMIUK PATRYK 96 SP HOSTYNNE

7 MALINOWSKI ADRIAN 1996 SP KOPYŁÓW

Dziewczęta ur. 1994/ 95 – 1200 m

1 KULIK EWELINA 94 G. RACHANIE

2 PALUCH KAMILA 94 ZNICZ BIŁGORAJ

3 ZŁOMAŃCZUK IGA 95 AGROS ZAMOŚĆ

4 SZMIT JOANNA 94 G ŁABUNIE

5 WOŁK ALEKSANDRA 94 AGROS ZAMOŚĆ

6 WOROŻBIT PAULINA 94 G. WERBKOWICE

7 SOJA ALEKSANDRA 95 G. 3 HRUBIESZÓW

Chłopcy ur. 1994/95 – 1500 m

1 WOSZCZAK PIOTR 94 AGROS ZAMOŚĆ

2 MOMOT PATRYK 94 G. ŁABUŃKI

3 WADOWSKI ARKADIUSZ 94 AGROS CHEŁM

4 RYBIŃSKI DAMIAN 94 AGROS ZAMOŚĆ

5 KLISZCZ KAMIL 95 G. WERBKOWICE

Dziewczęta ur. 1992/93 – 1200 m

1 PALUCH MAGDA 93 G. ŁABUŃKI

2 HOJDA MAJA 93 G. 2 HRUBIESZÓW

3 ULANICKA MARIANNA 92 ZS2 HRUBIESZÓW

Chłopcy ur. 1992/93 – 1500 m

1 BUCZAK RAFAŁ 92 AGROS ZAMOŚĆ

2 PASIECZNY ERNEST 92 AGROS CHEŁM

3 NIEŚCIOR PAWEŁ 93 ZNICZ BIŁGORAJ

8 SZOSTAK PAWEŁ 93 UNIA HRUBIESZÓW

Dziewczęta ur. 1990/91 – 1500 m

1 JACNIAK EWA 90 SKB KRAŚNIK

2 NIEŚCIOR PAULINA 91 ZNICZ BIŁGORAJ

3 TETERYCZ ANETA 90 ZS1 HRUBIESZÓW

4 ŚLIŃSKA MILENA 91 AGROS ZAMOŚĆ

5 KOSZAŁKA BEATA 91 ZS2 HRUBIESZÓW

6 WALA JOANNA 91 ZS1 HRUBIESZÓW

Chłopcy ur. 1990/91 – 2000 m

1 MAŁYSZEK SEBASTIAN 91 AGROS ZAMOŚĆ

2 WYBRANOWSKI PAWEŁ 90 AGROS ZAMOŚĆ

3 KASPROWICZ WOJCIECH 91 ZNICZ BIŁGORAJ

4 MIELNICZUK ADRIAN 90 HRUBIESZÓW ZS 3

Pracowników cukrowni, kobiety – 1200 m

1. GARBACZ JADWIGA CUKROWNIA WERBKOWICE

2. PORĘBSKA TERESA CUKROWNIA WERBKOWICE

Pracowników cukrowni, mężczyźni – 1500 m

1. RESZCZYŃSKI BARTŁOMIEJ88 CUKROWNIA WERBKOWICE

2. MUSIAŁ PAWEŁ85CUKROWNIA WERBKOWICE

3. WIĘCEK ADAM56CUKROWNIA WERBKOWICE

Plantatorów buraka cukrowego, mężczyźni – 1500 m

1NOWOGRODZKI DAWID 88 SADY

2 SMYK ANDRZEJ 61 STARA WIEŚ

Bieg parlamentarzystów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Dyrektorów Firm – 1500 m

1 PODLIPNY MAREK 74 MARATOŃCZYK ŁĘCZNA

2 OŻÓG MIROSŁAW 69 SPARTAKUS REJOWIEC FABRYCZNY

3 KOT LESZEK 51 MARATOŃCZYK ŁĘCZNA

W sumie zawody ukończyło 328 osób w tym 138 płci żeńskiej. Z biegów młodzieżowych najliczniej obsadzony był bieg dziewcząt rocznika 1996/97 – 47 osób, u chłopców rocznik 1998 i mł. oraz 1996/97 po 45.

***

Opracował

Marek Ambroży Kitliński (mak)

Na zdjęciu – Małgorzata Klik (prowadzi bieg) jako jedyna reprezentantka Unii Hrubieszów wygrała bieg główny w Werbkowicach w 1998 r.