13 kwietnia 2024

Biuro Informacyjne PE w Lublinie?

Hrubieszów Toczy się debata na temat lokalizacji drugiego Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce. Poseł do Parlamentu Europejskiego, prof. Lena Kolarska – Bobińska zgłosiła więc kandydaturę Lublina jako najkorzystniejszej lokalizacji biura.

***

W ramach działań zostało wysłane m. in. oficjalne pismo do przewodniczącego PE Jerzego Buzka oraz wszystkich polskich eurodeputowanych, namawiające do poparcia Lublina w głosowaniu.

Jednocześnie prof. Lena Kolarska – Bobińska zabiega o utworzenie drugiego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Lublinie. Przedstawicielka Lubelszczyzny podjęła w tym zakresie szereg działań, m. in. serię spotkań mających na celu promocję kandydatury Lublina.

Głównym argumentem wysuwanym przeciw otwarciu zarówno Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego, jak i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej na Lubelszczyźnie jest brak odpowiedniej infrastruktury w regionie, w szczególności lotniska oraz szybkiej kolei. Wydaje się, że kluczowe jest przyspieszenie tych inwestycji, bez których trudno będzie przekonać przedstawicieli instytucji unijnych o argumentach przemawiających na rzecz Lublina.

***

info
Biuro Poselskie
Poseł do Parlamentu Europejskiego
prof. Leny Kolarskiej – Bobińskiej

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009