Budowa spalarni

Jak poinformował na IV sesji Rady Miasta w dniu 31 stycznia Burmistrz Tadeusz Garaj, rozpoczęcie budowy spalarni śmieci przy ul. Gródeckiej inwestor – firma Gramen planuje na maj tego roku.

Reklamy

Według informacji Burmistrza, Miasto Hrubieszów będzie pobierało od właściciela zakładu opłaty z tytułu dzierżawy terenu. Nie będzie partycypowało w kosztach inwestycji, w całości pochodzić one będą od inwestora zewnętrznego, którym jest firma Gramen. Produkowana w czasie spalania energia elektryczna sprzedawana będzie do Zakładu Energetycznego, a cieplna do Zakładu Energetyki Cieplnej, co ma w zamierzeniu obniżyć cenę ciepła w mieście.

Hrubieszów produkuje rocznie około 4 tys. ton śmieci, moce przerobowe spalarni po uruchomieniu wynosić będą 40 tys. ton.