Cmentarze wojenne i historia pierwszej wojny światowej

3 sierpnia w Nasutowie rozpocznie się międzynarodowy work camp „Cmentarze wojenne i historia pierwszej wojny światowej”. W projekcie biorą udział młodzi ludzie z Polski, Austrii i Niemiec.

Reklamy

W trakcie tygodniowego pobytu na Lubelszczyźnie będą oni zajmowali się pracami porządkowymi na cmentarzach wojennych, pochodzących z pierwszej wojny światowej.

Idea projektu zrodziła się podczas wizyt studyjnych przedstawicieli Austriackiego Czarnego Krzyża na terenie naszego województwa. Organizacja ta, we współpracy z gminami Lubelszczyzny, zajmuje się w naszym regionie renowacją cmentarzy wojennych, głównie z pierwszej wojny światowej. Do zorganizowania work camp przyłączyły się również Niemiecki Ludowy Związek Opieki nad Grobami Wojennymi, Fundacja Nowy Staw oraz Towarzystwo Współpracy Europejskiej. Honorowy patronat nad projektem objął Poseł do Parlamentu Europejskiego, prof. Zbigniew Zaleski.

Grupa składająca się z 9 Niemców, 4 Austriaków oraz 8 Polaków będzie zajmowała się uporządkowaniem terenów cmentarzy we Wronowie gm. Bełżyce oraz Borowie gm. Chodel. Cięższe prace, takie jak wycinka drzew czy poprawienie ogrodzenia, zostaną wykonane przez gminy wraz we współpracy z Austriackim Czarnym Krzyżem.

Oprócz prac typowo fizycznych, młodzi ludzie będą uczestniczyli w warsztatach dotyczących historii pierwszej wojny światowej oraz historii cmentarzy pochodzących z tego okresu, a znajdujących się na terenie naszego kraju oraz Austrii i Niemczech. Podczas takich spotkań uczestnicy będą dyskutowali o tym czym dla nich jest patriotyzm i jak ta kwestia wygląda w każdym z trzech krajów; poszukiwali wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. W programie przewidziano także wizyty w Muzeum na Majdanku oraz byłym obozie zagłady w Bełżcu. Młodzież będzie również brała udział w licznych dyskusjach z udziałem gości z Niemieckiego Związku Ludowego Opieki nad Grobami Wojennymi oraz Austriackiego Czarnego Krzyża. Bogaty program projektu pozwoli także na bliższe poznanie Lublina i jego okolic.

Work camp przede wszystkim ma na celu uporządkowanie zaniedbanych cmentarzy wojennych. Wspólna praca, poznawanie historii poszczególnych krajów, wypoczynek i zabawa przyczynią się również do przełamania wzajemnych uprzedzeń i stereotypów. Uwrażliwią młodych ludzi na historię własnego kraju oraz krajów sąsiadujących.

Projekt zakończy się w niedzielę 12 sierpnia.

Koordynatorzy:
Piotr Majchrzak
e-mail:e-mail: piotr.majchrzak@mep.pl

tel. 0-502-037-492

Marta Jędrych
e-mail:e-mail: m.jedrych@eds-fundacja.pl

tel. 0-503-670-353