Dalej od narkotyków. Podsumowanie kampanii.

Dziś odbyła się wojewódzka konferencja podsumowująca przebieg kampanii antynarkotykowej „Bliżej siebie – dalej od narkotyków”. Akcja skierowana była do pedagogów, psychologów i innych osób zajmujących się profilaktyką uzależnień.

Reklamy

Organizatorzy ocenili pozytywnie przebieg kampanii, która składała się z szeregu szkoleń, głównie mających za zadanie zaprezentowanie najnowszych osiągnięć z zakresu szerokiego i kompleksowego przeciwdziałania problemowi alkoholizmu, narkomanii i innych uzależnień.

W czasie dzisiejszej, podsumowującej konferencji, swoje wykłady zaprezentowali: Artur Malczewski, dr Ireneusz Siudem i dr Anna Siudem. Prelekcje dotyczyły współpracy krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomani z jednostkami samorządu terytorialnego, roli kampanii społecznych w przeciwdziałaniu narkomanii oraz rodzinnych determinantów skutecznego im przeciwdziałania.

Na zakończenie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej.

zobacz fotki >>