VIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta

Najciekawszy medialnie był bukiet kwiatów, który otrzymała jedna z radnych. Sesja była nadzwyczajna również dlatego, że nadzwyczajnie krótko trwała. Zaledwie pół godziny.

Reklamy

Sesja zwołana została w trybie nadzwyczajnym, aby dokonać zmian w budżecie miasta w bieżącym roku.

Okazało się, że jest trochę nadwyżki w budżecie miasta i trzeba ją spożytkować.

Reklamy

Dodatkowe dotacje otrzymały SP nr 3 i Gimnazjum nr 3, w których niedoszacowano wydatki związane z rokiem szkolnym. Z powodu obowiązków, jakie nakłada na pracodawcę Karta Nauczyciela, wydatki tych dwóch szkół okazały się wyższe, niż przewidywano.

Większe subwencje skierowano na dodatki mieszkaniowe.

Dotacje otrzymały ponadto: HOSiR na zakup oleju opałowego, HDK na węgiel, SP nr 1 na opłaty energii, Gimnazjum nr 1.

Dodatkowe pieniądze wydatkowano również na miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ponieważ w dniu dzisiejszym radna Łucja Watras – Czapka obchodziła dzień swoich imienin, przedstawiciele Urzędu Miasta i Rady Miasta złożyli na jej ręce bukiet kwiatów.

zobacz fotki >>