Dlaczego nad kanałem Ulga nie będzie promenady i ścieżki rowerowej

Dziś mieszkańcy zainteresowani odbudową koryta kanału Ulgi mogli uczestniczyć w spotkaniu zorganizowanym na ten temat przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie.

Reklamy

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie zorganizował zebranie informacyjne dotyczące robót planowanych do wykonania w 2013r. w ramach zadania pn. „Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego) koryta Kanału Ulgi w km 0+000 – 2+120, w mieście Hrubieszów”. Spotkanie odbyło się w udostępnionej do tego celu przez Urząd Miasta sali konferencyjnej.

Na zdjęciach w fotogalerii przykładowe koncepcje projektowe (na przykład amfiteatr z molo nad „Śluzą”) możliwe do zrealizowania w przyszłości.

Reklamy


O tym, na czym polega inwestycja i dlaczego (przynajmniej na razie) nie będzie nad kanałem promenady i ścieżek rowerowych w rozmowie z zastępcą Burmistrza Miasta Pawłem Perelmutrem i przedstawicielem wykonawcy – przedsiębiorstwa EKOMEL – Zdzisławem Radomskim.