23 kwietnia 2024

Dotacje na sport

Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej.

br />Komisja powołana przez Burmistrza Miasta Zarządzeniem Nr 53/2007 z dnia 30 marca 2007r. w składzie:
1. Pan Marek Watras
2. Pani Marta Mazek
3. Pani Izabela Zin
4. Pan Wacław Mucha
dokonała w dniach od 3 kwietnia do 5 kwietnia 2007r. oceny ofert(weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej) złożonych na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Burmistrza Miasta Zarządzeniem Nr 36/2007 z dnia 1 marca 2007r. na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2007.
Komisja proponuje rozstrzygnięcie konkursu w następujący sposób:

W kolejności podano:
Podmiot zgłaszający ofertę
Nazwa zadania
Data wykonania zadania
Kosztorys całości
Oczekiwana kwota dotacji
Przyznana przez UM dotacja
Uwagi lub koszty proponowane do sfinansowania

Uczniowski Klub Sportowy „Grześ”

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – rekreacja sportowa.
1.03.- 12.12.2007 r.
18.338,00
8.000,00
5.000,00
Transport zawodników na zawody.

Miejski Klub Sportowy „Unia”
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z poszczególnych sekcji.
1.01.-31.12.2007
109.000,00
50.000,00
50.000,00
Wyposażenie zawodników w sprzęt, zakup usług pozostałych, wyżywienie.

Obydwa kluby wnosiły w sumie o 58 tys. złotych dotacji – UM przyznał im 55 tys.

Co ciekawe – UNII przyznano dotację w całości wnioskowanej kwoty, GRZESIOIWI przydzielono jedynie 60 % tej kwoty!
Widocznie przydzielający dotacje wyszli z założenia, że młodzi sportowcy Grzesia dozbierają resztę sumy pakując zakupy w ALBERCIE. Problem w tym, że Święta są tylko dwa razy w roku i przy obydwu okazjach unihokeiści zbierają pieniądze na swoje potrzeby. Może więc UM zadekretuje jakąś dodatkową państwową i religijną świąteczną kanikułę, żeby przynajmniej w ten sposób dać okazję GRZESIOWI na dozbieranie brakujących pieniędzy???