Dotacje na sport

Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej.

Reklamy

br />Komisja powołana przez Burmistrza Miasta Zarządzeniem Nr 53/2007 z dnia 30 marca 2007r. w składzie:
1. Pan Marek Watras
2. Pani Marta Mazek
3. Pani Izabela Zin
4. Pan Wacław Mucha
dokonała w dniach od 3 kwietnia do 5 kwietnia 2007r. oceny ofert(weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej) złożonych na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Burmistrza Miasta Zarządzeniem Nr 36/2007 z dnia 1 marca 2007r. na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2007.
Komisja proponuje rozstrzygnięcie konkursu w następujący sposób:

W kolejności podano:
Podmiot zgłaszający ofertę
Nazwa zadania
Data wykonania zadania
Kosztorys całości
Oczekiwana kwota dotacji
Przyznana przez UM dotacja
Uwagi lub koszty proponowane do sfinansowania

Reklamy

Uczniowski Klub Sportowy „Grześ”

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – rekreacja sportowa.
1.03.- 12.12.2007 r.
18.338,00
8.000,00
5.000,00
Transport zawodników na zawody.

Miejski Klub Sportowy „Unia”
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z poszczególnych sekcji.
1.01.-31.12.2007
109.000,00
50.000,00
50.000,00
Wyposażenie zawodników w sprzęt, zakup usług pozostałych, wyżywienie.

Obydwa kluby wnosiły w sumie o 58 tys. złotych dotacji – UM przyznał im 55 tys.

Co ciekawe – UNII przyznano dotację w całości wnioskowanej kwoty, GRZESIOIWI przydzielono jedynie 60 % tej kwoty!
Widocznie przydzielający dotacje wyszli z założenia, że młodzi sportowcy Grzesia dozbierają resztę sumy pakując zakupy w ALBERCIE. Problem w tym, że Święta są tylko dwa razy w roku i przy obydwu okazjach unihokeiści zbierają pieniądze na swoje potrzeby. Może więc UM zadekretuje jakąś dodatkową państwową i religijną świąteczną kanikułę, żeby przynajmniej w ten sposób dać okazję GRZESIOWI na dozbieranie brakujących pieniędzy???