Dotacje na przeciwdziałanie patologiom

Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.

Reklamy

br />Kosztorys wszystkich proponowanych w konkursie imprez i zadań opiewał na 312.493,00 zł, podmioty zgłaszające oferty wnosiły o 138.285,00 zł dotacji – przyznano im ogółem 88.050,00 zł.

Komisja powołana przez Burmistrza Miasta Zarządzeniem Nr 53/2007 z dnia 30 marca 2007r. w składzie:
1. Pan Marek Watras
2. Pani Marta Mazek
3. Pani Izabela Zin
4. Pan Wacław Mucha
dokonała w dniach od 3 kwietnia do 12 kwietnia 2007r. oceny ofert(weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej) złożonych na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Burmistrza Miasta Zarządzeniem Nr 34/2007 z dnia 1 marca 2007 r. na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.
Komisja proponuje rozstrzygnięcie konkursu w następujący sposób:

Reklamy

W kolejności podano:
Podmiot zgłaszający ofertę
Nazwa zadania
Data wykonania zadania
Kosztorys całości
Oczekiwana kwota dotacji
Przyznana przez UM dotacja
Uwagi lub koszty proponowane do sfinansowania

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży „Wakacje 2007 w Mieście” – 5.000 zł.

Hrubieszowski Dom Kultury
Indiańskie Lato – Prowadzenie zajęć w ramach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży „Wakacje 2007 w Mieście”
25.06.-02.09. 2007r.
7.800,00
5.000,00
4.500,00
Materiały do budowy obozu, przygotowania zajęć i prowadzenia zajęć – 4.500 zł.

Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży – 23.000 zł.

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Jestem” im. św. Jana Bosko
Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży.
Maj – Grudzień 2007
13.900,00
11.200,00
7.850,00
Art. spożywcze – 550 zł, nagrody konkursowe- 1.500 zł., drobny sprzęt harcerski – 2.000 zł., materiały papiernicze-250 zł., toner do drukarki-200 zł., wyjazd do Lublina -800 zł., wyżywienie w czasie wyjazdu – 500 zł., wyjazd do Starosiela 500 zł., drobny sprzęt sportowy – 250 zł., nagrody konkursowe – 800 zł. i napoje – 500 zł.

Hrubieszowski Dom Kultury
„Walczymy o uśmiech” prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży.
1.05.- 30.11.2007r.
13.700,00
11.900,00
9.600,00
Materiały papiernicze do wyposażenia świetlicy -1.000 zł. , zakup materiałów do zajęć plenerowych(w tym zabawki) – 1.500 zł. , koszt transportu – 2.000 zł., festyn HADEK Dzieciom – 3.000 zł., wyżywienie podczas wyjazdów plenerowych – 1.200 zł., antyramy – 400 zł., umowy zlecenia na zajęcia profilaktyczne – 500 zł.

Organizowanie różnych form zajęć w celu zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – 18.000 zł.

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Jestem” im. św. Jana Bosko
Organizowanie różnych form zajęć w celu zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – II Mistrzostwa Polski Służb Liturgicznych w piłce nożnej o puchar KnC – szansą dla hrubieszowskich gimnazjalistów
1.03. – 10.05. 2007 r.
5.330,00
3.000,00
2.500,00
Transport drużyny z opiekunem – 1.100 zł., wyżywienie – 800 zł., wynajem noclegów – 600 zł.

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Jestem” im. św. Jana Bosko
Organizowanie różnych form zajęć w celu zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – Młodzi dla miasta
21.05.-15.12. 2007 r.
17.150,00
7.800,00
3.300,00
Promocja(plakaty, ulotki) – 200 zł., warsztaty wynajem sali -300 zł., nagrody na konkursy – 400 zł., materiały biurowe – 200 zł., wywołanie zdjęć – 200 zł., koszt wycieczki do Warszawy – 1.000 zł wyżywienie na imprezy i spotkania, sesje MRM, rajdy – 1.000 zł.

Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia NMP w Hrubieszowie
Organizowanie różnych form zajęć w celu zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
Sierpień 2007r.
4.100,00
3.000,00
2.000,00
Transport, wyżywienie i noclegi uczestników wyjazdu – 2.000 zł.

Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. M.B.N.Pomocy
Organizowanie różnych form zajęć w celu zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży
2.04. – 31.12. 2007 r.
8.000,00
6.000,00
4.000,00
Transport uczestników – 2.000 zł., wyżywienie – 1.000 zł., organizacja zajęć – 1.000 zł.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół Nr 3 w Hrubieszowie „Dla Szkoły”
Organizowanie różnych form zajęć w celu zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – Aerobik dla każdego młodego Hrubieszowiaka
od podpisania umowy do 31.12.2007r.
3.440,00
2.900,00
800,00
Opłata za prowadzenie zajęć – 800 zł.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół Nr 3 w Hrubieszowie „Dla Szkoły”
Organizowanie różnych form zajęć w celu zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – Rekreacyjno sportowe zajęcia z gier sportowych dla dzieci i młodzieży w wieku 15-18 lat „Wolę grać zamiast stać”
od podpisania umowy do 31.12.2007r.
9.360,00
9.360,00
0,00
Brak zaangażowania środków własnych w realizację zadania.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół Nr 3 w Hrubieszowie „Dla Szkoły”
Organizowanie różnych form zajęć w celu zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – Cykl turniejów piłki nożnej drużyn osiedlowych z miasta Hrubieszowa
od podpisania umowy do 31.12.2007 r.
1.600,00
1.400,00
500,00
Obsługa sędziowska – 150 zł., nagrody – 300 zł., napoje – 50 zł.

Prowadzenie aktywnego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez różne formy – 5.000 zł.

Stowarzyszenie „Hrubieszów Na Rowerach”
Promowanie aktywnego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez różne formy- „Wolę jazdę rowerem niż picie alkoholu”
21.04.-31.12.2007 r.
16.934,00
5.000,00
4.500,00
Zakup paliwa do samochodu technicznego obsługującego rajdy – 900 zł., uzupełnienie wyżywienia uczestników rajdów – 1.300 zł., zakup nagród na konkursy – 300 zł., ubezpieczenie uczestników rajdów – 800 zł., zakup materiałów na plakaty i promocja rajdów – 200 zł., naprawa sprzętu rowerowego i zakup części zapasowych – 1.000 zł.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół Nr 3 w Hrubieszowie „Dla Szkoły”
Promowanie aktywnego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez różne formy – I Letni Miejski Turniej Piłki Siatkowej Plażowej Mężczyzn o Puchar Burmistrza Miasta pod hasłem „Plaża w Hrubieszowie – pożegnanie lata”
od podpisania umowy do 31.12.2007 r.
1.457,00
1.135,00
0,00
Brak obiektu-plaży.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół Nr 3 w Hrubieszowie „Dla Szkoły”
Promowanie aktywnego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez różne formy – Hrubieszowska Amatorska Liga Koszykówki Mężczyzn
od podpisania umowy do 31.12.2007 r.
3.590,00
2.390,00
500,00
Obsługa sędziowska – 200 zł., nagrody – 200 zł., napoje 100 zł.

Prowadzenie działań wspierających dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w ramach klubu abstynenta oraz propagowanie idei trzeźwości w społeczności Hrubieszowa: – 19.000 zł.
– gotowość do prowadzenia działalności w zakresie wsparcia osób z problemem alkoholowym oraz ich rodzin- grupy wsparcia,
– prowadzenie grup wsparcia,
– prowadzenie zajęć informacyjno – edukacyjnych,
– organizacja zajęć w celu zagospodarowania wolnego czasu,
– organizacja imprez kulturalno – turystycznych,
– propagowanie zdrowego stylu życia

Klub Abstynenta „Lumen”
Prowadzenie działań wspierających dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w ramach klubu abstynenta oraz propagowanie idei trzeźwości w społeczności Hrubieszowa:
-gotowość do prowadzenia działalności w zakresie wsparcia osób z problemem alkoholowym oraz ich rodzin – grupy wsparcia,
– prowadzenie grup wsparcia,
– prowadzenie zajęć informacyjno – edukacyjnych,
– organizacja zajęć w celu zagospodarowania wolnego czasu,
– organizacja imprez kulturalno – turystycznych,
– propagowanie zdrowego stylu życia.
20.04. – 31.12.2007 r.
22.500,00
19.000,00
15.400,00
Warsztaty edukacyjne – 500 zł., spotkanie trzeźwościowe rodzin – 700 zł., zlot integracyjny rodzin – 700 zł., Integracyjny Dzień Dziecka – 500 zł., cykl warsztatów terapeutycznych – 1.000 zł., Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwosciowe – Licheń 2007 – 1.500 zł., przyjęcie Rajdu Raciborskiego – 700 zł., delegacje na wyjazdy integracyjne do klubów – 500 zł., XXIII rocznica Klubu – 500 zł., czynsz za użytkowanie pomieszczeń – 2.600 zł., oplata TV – 200 zł., oplata za telefon – 800 zł., opłaty pocztowe i sadowe – 200 zł., gaz – 80 zł., materiały biurowe – 70 zł., środki czystości – 50 zł., wynagrodzenie gospodarza – 3.000 zł., wynagrodzenie księgowej – 1.800 zł.

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Jestem” im. św. Jana Bosko
Moje spojrzenie na świat.
1.09. – 31.12.2007 r.
13.200,00
9.200,00
3.600,00
Koszt wyżywienia 2.600 zł., wynagrodzenie dla psychologa – 1.000 zł.

Organizowanie i prowadzenie taniego żywienia – jadłodajni dla osób ubogich z problemem alkoholowym oraz ich rodzin: – 6.000 zł.
– wydawanie ciepłych posiłków w okresie zimowym,
– pozyskiwanie i przekazywanie żywności.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Hrubieszowie
Organizacja akcji dożywiania najuboższych mieszkań miasta i ich rodzin w postaci gorących posiłków wydawanych codziennie oraz paczek żywnościowych z okazji świąt.
od czerwca do grudnia 2007r.
7.800,00
6.000,00
0,00
Brak odpisu z rejestru w KRS i brak wpisów w kalkulacji kosztów.

Prowadzenie ośrodka całodobowego pobytu dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: – 22.000 zł
– zapewnienie tymczasowego miejsca pobytu,
– pomoc socjalna
– interwencja kryzysowa.

Stowarzyszenie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „KRES”
Organizacja i prowadzenie ośrodka całodobowego pobytu dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
– zapewnienie tymczasowego miejsca pobytu,
– pomoc socjalna,
– interwencja kryzysowa.
1.01.–31.12.2007 r.
150.015,00
22.000,00
22.000,00
Według kalkulacji kosztów przedstawionej w ofercie.

Prowadzenie działań wspierających dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin:- 12.000 zł.
– działania wspierające osoby uzależnione od narkotyków i ich rodzin,
– prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego.

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”
Prowadzenie działań wspierających dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin:
– działania wspierające osoby uzależnione od narkotyków i ich rodzin,
– prowadzenie poradni rodzinnej „Powrotu z U” – punkt informacyjno konsultacyjny.
1.01.– 31.12.2007 r.
12.617,00
12.000,00
7.000,00
Prowadzenie poradni i prowadzenie księgowości – 3.500 zł , dyżury psychologa – 1.000 zł , spotkanie z nauczycielami i opiekunami(dwóch psychologów) – 600 zł ,
spotkanie pedagoga z nauczycielami – 600 zł. opłata za telefon – 1.000 zł , zakup materiałów biurowych – 300 zł.