Dotacje Urzędu Miasta

Hrubieszów

Reklamy

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym przeprowadzonego przez Urząd Miasta Hrubieszowa.

***

Komisja powołana przez Burmistrza Miasta Zarządzeniem Nr 555/2010 z dnia 26 lutego 2010r. w składzie:
1. Pan Marek Bartkowiak
2. Pani Marta Mazek
3. Pani Izabela Zin
4. Pan Wacław Mucha
dokonała w dniach od 2 marca do 12 marca 2010r. oceny ofert (weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej) złożonych na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Burmistrza Miasta Zarządzeniem Nr 534/2010 z dnia 26 stycznia 2010r. na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.

Ogółem organizacje pozarządowe, podmioty lub jednostki organizacyjne złożyły oferty, w których ubiegały się o dotacje w wysokości 155.003,08 PLN, otrzymały – 88 000 PLN. Które z organizacji otrzymały dotacje, na jakie projekty i w jakiej wysokości? Zapraszam do lektury – plik do pobrania poniżej.

PROTOKÓŁ – plik do pobrania »