Dwa projekty hrubieszowskiego muzeum zostaną dofinansowane ze środków Ministerstwa

Na opublikowanych niedawno listach zadań wytypowanych do dofinansowania przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, akceptację uzyskały dwa wnioski złożone przez hrubieszowskie Muzeum im. ks. St. Staszica.

Reklamy

 

Dzięki temu, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – Wspieranie działań muzealnych, jeszcze w tym roku ukaże się publikacja, będąca katalogiem malarstwa Pawła Gajewskiego w zbiorach Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Wniosek przygotowała Pani Dorota Grzymała – kustosz działu sztuki. Na niej również spoczywać będzie przyjemny obowiązek realizacji tego zadania.

Kwota dofinansowania to 23 000 zł.


***

Także w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, tylko że w zakresie Ochrony zabytków archeologicznych, kompleksowemu opracowaniu połączonemu z publikacją, podlegać będzie niezwykle interesujące stanowisko archeologiczne w Czerniczynie, w gm. Hrubieszów, badane w latach 1981 – 1985.

Projekt pt. „Wielokulturowe cmentarzysko w Czerniczynie – nieznane źródło wiedzy o epoce brązu i wczesnym średniowieczu” uzyskał dofinansowanie w trybie dwuletnim; w 2016 roku – 28 000 zł, a w 2017 roku – 27 000 zł.

Za realizację zadania odpowiedzialni będą: Anna Hyrchała (koordynator projektu), Bartłomiej Bartecki oraz autor badań w Czerniczynie, Pan Wiesław Koman.


***


Bliższe informacje na temat realizowanych działań oraz osób zaangażowanych w poszczególne analizowanie zagadnienia, zamieszczone zostaną w specjalnie utworzonej zakładce na stronie internetowej hrubieszowskiego Muzeum.

Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie jest instytucją kultury finansowaną ze środków Powiatu Hrubieszowskiego.