15 czerwca 2024

Dwie hrubieszowianki w finale XXI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

25 kwietnia w Zamościu odbył się etap diecezjalny XXI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. Do finału ogólnopolskiego zakwalifikowały się dwie młode hrubieszowianki – Wioleta Kusiak ze Staszica oraz Izabela Siejko z Kościuszki.

Reklamy

 

W części pisemnej (test, 45 pytań o różnym stopniu trudności w tym dwa pytania otwarte) odbywającej się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego uczestniczyło 54 uczestników (z 64 zakwalifikowanych) z 26 szkół z terenu diecezji zamojsko-lubaczowskiej (Zamość 11, Biłgoraj 4, Hrubieszów 3, Lubaczów 2, Tomaszów Lubelski 2, Oleszyce 1, Szczebrzeszyn 1, Łaszczów 1, Różaniec 1).

Do części ustnej zakwalifikowało się siedem osób [Ewelina Komosa z I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju, której opiekunem/katechetą jest Grażyna Skakuj (uzyskała 79 pkt. na 90 możliwych), Patrycja Sprysak z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju, której opiekunem/katechetą jest ks. Adam Malinowski (78), Izabela Siejko z Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie, której opiekunem/katechetą jest Ewa Mielniczuk (69), Weronika Wilczewska z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, której opiekunem/katechetą jest ks. Marian Wyrwa (64), Bartłomiej Kusy z Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie, którego opiekunem/katechetą jest Ewa Mielniczuk (62), Natalia Buczyńska z I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju, której opiekunem/katechetą jest Grażyna Skakuj (62), Wioleta Kusiak z Liceum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, której opiekunem/katechetą jest Wojciech Borkowski (62)], które zgromadziły największą ilość punktów.

Reklamy

Podczas części ustnej finaliści odpowiadali na pierwszy zestaw pytań z dwóch przygotowanych składający się z trzech pytań za 1, 3 i 5 punktów [pytanie za 1 pkt. – Co w wizji Jana symbolizuje siedem gwiazd trzymanych przez Syna Człowieczego? (Ap 1,20); pytanie za 3 pkt. – Podaj wysokość i szerokość posągu ulanego przez Nabuchodonozora. (Dn 3,1); pytanie za 5 punktów – Wymień materiały, z których był wykonany posąg we śnie Nabuchodonozora (Dn 2,32-33)].

Najlepiej z pytaniami poradzili sobie: Izabela Siejko, Wioleta Kusiak, Ewelina Komosa i to właśnie one pojadą do Niepokalanowa gdzie w dniach 5-6 czerwca br. odbędzie się etap ogólnopolski.

Reklamy

Jeszcze wcześniej w dniach 11-12 maja będą miały miejsce bezpłatne X Częstochowskie Spotkania Młodych z Biblią na Jasnej Górze, które mają wymiar formacyjno-szkoleniowy w ramach przygotowania do finału Konkursu.

Przewodniczącym komisji oceniającej w Zamościu był ks. dr Gabriel Cisek. Ponadto w skład oceniającego gremium weszli: dr Łukasz Kot – przewodniczący KSCCh oddział w Zamościu, Aleksander Śwircz wiceprzewodniczący Stowarzyszenia oraz Ryszard Kot.

Przy sprawdzaniu prac pomagali: ks. Grzegorz Chabros, Henryka Kudyk, Danuta Kot, Halina Lauer, Maria Popielnicka, Ryszard Kot, Aleksander Śwircz.

Nagrody w etapie diecezjalnym ufundowali: Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana” w Zamościu, Katolickie Radio Zamość oraz Wydział Teologiczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Św. Jana Pawła II w Lublinie.

Warto dodać, iż etap diecezjalny rozpoczął się mszą św. w kościele rektoralnym pw. św. Katarzyny w Zamościu pod przewodnictwem ks. kanonika Grzegorza Chabrosa proboszcza parafii pw. św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim, dziekana dekanatu Tomaszów-Południe. Oprawę mszy św. przygotowali Krystian Kukułowicz, Kaja Jadacka, Weronika Wilczewska, Agnieszka Greszta, Ola Karchut, Julia Źwiernik pod kierunkiem siostry Mirosławy Kozioł i ks. Jerzego Frankiewicza. Słowo do uczestników konkursu wygłosił ks. dr Michał Maciołek kanclerz Kurii Diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

Ofertę edukacyjną Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie przedstawił ks. Krystian Malec studentem II roku studiów doktoranckich w Instytucie Teologii Biblijnej i Patrycja Jegorow studentka studiów magisterskich. Ks. dr Michał Maciołek przeprowadził także konferencję dla katechetów i nauczycieli. Uczestnicy Konkursu skorzystali także ze słodkiego poczęstunku, obejrzeli film o Diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Przed ogłoszeniem wyników konkursowicze odbyli wycieczkę po Zamościu.

Przy organizacji konkursu pomagali ks. Marek Dobosz rektor kościoła pw. św. Katarzyny w Zamościu, ks. Jerzy Frankiewicz, p. Zygmunt Kamiński dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, p. Stanisław Pasieczny artysta plastyk.

Patronat nad etapem diecezjalnym objął ks. bp dr Marian Rojek ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

W bieżącym roku zakres tematyczny Konkursu obejmuje: Apokalipsę świętego Jana oraz Księgę Daniela wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słowniczkiem.

Laureaci ogólnopolskiego etapu mają szansę na zdobycie indeksów uprawniających do podjęcia studiów w wielu renomowanych uczelniach wyższych, bez egzaminów wstępnych, na kilkunastu kierunkach. Laureaci wraz z katechetami udadzą się także na zagraniczne pielgrzymki oraz otrzymają cenne upominki rzeczowe.

Honorowy patronat nad całym konkursem obejmują: JE Ks. Abp Wojciech Polak, Prymas Polski oraz JE Ks. Abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Łukasz Kot

Przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” w Zamościu

Koordynator diecezjalny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

www.okwb.pl

www.civitaschristiana.pl