Dwójka: Spotkanie z przyrodą Rezerwatu Brzeźno

17 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 2 odbyło się spotkanie z panem Pawłem Łapińskim, specjalistą ds. edukacji Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie.

Reklamy

 

W prelekcji wzięli udział uczniowie klas 1B i 3C.

Współpraca naszej szkoły z panem Pawłem trwa od 2013 roku, a na spotkania czekamy zawsze z wielką niecierpliwością. Podczas prelekcji zdobywamy wiele cennych informacji na temat Rezerwatu Brzeźno oraz Chełmskiego Parku Krajobrazowego.

Tak było i tym razem. Nasz gość wspaniale i zajmująco opowiadał o rezerwacie, którego przedmiotem ochrony są torfowiska węglanowe oraz rzadko spotykane gatunki roślin i zwierząt. Występuje tam m. in. kosaciec syberyjski, pełnik europejski, gnidosz królewski, listera jajowata, zawilec wielkokwiatowy.

Torfowiska węglanowe mają również bardzo duże znaczenie jako siedliska wielu rzadkich zwierząt, w tym ptaków i motyli. Dogodne warunki lęgowe znajduje tutaj zagrożona w skali świata wodniczka, mająca tu jedną z czterech najważniejszych ostoi na świecie. Na szczególną uwagę zasługują też błotniak łąkowy, kulik wielki, kropiatka i żuraw.

Pan Łapiński jest świetnym fotografem, autorem wielu zdjęć ukazujących piękno przyrody, które mieliśmy okazję podziwiać. Dziękujemy za wspaniałą lekcję przyrody, za podzielenie się z nami bogatą wiedzą i doświadczeniem.


Zdjęcia >>

 

Tekst i foto: Joanna Tomasiak, Katarzyna Beń