Dzieci z hrubieszowskiej Dwójki spotkały się z leśnikiem

07.10.2013r. w Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie odbyła się wspaniała lekcja przyrody – spotkanie z pracownikiem Nadleśnictwa Strzelce panem Krzysztofem Gronkiem.

Reklamy

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy Ia i IIb z wychowawczyniami Joanną Tomasiak i Katarzyną Beń.

Pan leśnik w bardzo ciekawy i przystępny sposób opowiedział uczniom na czym polega jego praca, przybliżył zagadnienia związane z gospodarką leśną. Dzieci ze szczególną uwagą słuchały opowiadania o zwierzętach leśnych, ich zwyczajach i roli jaką pełnią w środowisku. Nasz gość chętnie i wyczerpująco udzielał odpowiedzi na pytania uczniów. Oczarował nas barwnymi opowieściami, zaimponował rozległą wiedzą i profesjonalizmem.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali od pana leśnika pamiątkowe przypinki, przedstawiające zwierzęta leśne. W dowód wdzięczności za świetnie przygotowaną i przeprowadzoną prelekcję pan Gronek otrzymał od nas laurki, które wykonaliśmy na zajęciach lekcyjnych.

Bardzo dziękujemy za tę niezwykłą lekcję przyrody i ekologii!!!

Joanna Tomasiak
Katarzyna Beń