15 lipca 2024

Dzień bezpiecznego Internetu

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie zaprasza rodziców, opiekunów i wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie dotyczące bezpieczeństwa internetowego. Spotkanie odbędzie się dnia 09.02.2010 r. o godz. 18.00 w budynku Hrubieszowskiego Domu Kultury, przy ul. 3 Maja 7.

***

Reklamy

Tematem pokazu będzie omówienie zagrożeń cyberprzestrzeni oraz zasady zachowania bezpieczeństwa w sieci. Zajęcia poprowadzi Piotr Deputowski, absolwent pedagogiki, o specjalności: edukacja medialna i informatyczna Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie, który prowadzi zajęcia i szkolenia w placówkach oświatowo – wychowawczych z zakresu bezpieczeństwa (m.in. „Stop cyberprzemocy”; „Zagrożenia cyberprzestrzeni”; „Bezpieczeństwo własne”; „Profilaktyka antynarkotykowa”). Jest także współautorem przygotowywanej do druku książki: „Akademia bezpiecznego zachowania”, adresowanej do dzieci ze szkół podstawowych, a także wykładowcą na licznych międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, sympozjach i seminariach poświęconych przemocy i zagrożeniom cyberprzestrzeni.

Reklamy

Serdecznie zapraszamy!

MBP w Hrubieszowie

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2010