22 lipca 2024

Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym w Hrubieszowie

W związku z akcją rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok, w dniu 10 marca 2012 r. w godz. 9.00 – 13.00, w Urzędzie Skarbowym w Hrubieszowie zostanie zorganizowany „Dzień Otwarty”.

Reklamy

W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie uprzejmie informuje:

– e-deklaracje to najprostsza droga do złożenia własnego zeznania za 2011 r,

Reklamy

– więcej o kampanii „Szybki Pit” będzie można uzyskać na stronie internetowej www.szybkipit.onet.pl

– w roku 2012 można złożyć przez internet (bez konieczności potwierdzania kwalifikowanym podpisem   elektronicznym) zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39, interaktywny formularz za pomocą  którego można wypełnić i wysłać zeznanie roczne należy pobrać ze strony www.e-deklaracje.gov.pl

Reklamy

– udzielanie informacji o sposobie składania zeznań podatkowych – stanowisko informacyjne na Sali Obsługi Interesanta (parter) tel. (84) 696 63 66 i (84) 696 63 64

– wydawanie formularzy zeznań oraz przyjmowanie zeznań podatkowych odbywa się na Sali Obsługi w   siedzibie tutejszego Urzędu: w poniedziałki w godz. 8:00 – 18:00 wtorek – piątek
w godz. 7:00 – 15:00

– wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych należy dokonywać na rachunek bankowy nr 26 1010 1339 0239 9522 2300 0000 (należy podać tytuł wpłaty „np. PIT-37 za 2011 rok” oraz swój Identyfikator Podatkowy); jednocześnie przypomina się o obowiązku aktualizowania danych osobowych na odpowiednich formularzach ZAP-3 lub NIP-7

– najwygodniejszą formą zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych jest przelew na rachunek bankowy – należy złożyć na druku ZAP-3 informację o numerze rachunku – jeżeli nie wskazano numeru rachunku lub wskazany rachunek jest nieaktualny, w przypadku zwrotu dokonywanego przekazem pocztowym – nadpłata zostanie pomniejszona o koszty jej zwrotu

– podobnie jak w roku poprzednim, przekazaniem 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego zajmują się urzędy skarbowe – na wniosek podatnika wyrażony poprzez wskazanie w zeznaniu podatkowym organizacji pożytku publicznego (poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego) więcej o kampanii „Szybki pit” www.szybkipit.onet.pl