Dzień Strażaka

Obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się Mszą Święta, następnie odbyła się uroczysta akademia, na której wręczono strażakom odznaczenia, awanse i inne nagrody.

Reklamy

Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości m.in. Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tadeusz Milewski, Starosta hrubieszowski Józef Kuropatwa, delegacja strażaków z Ukrainy, władze samorządowe, duchowni, kierownicy służb mundurowych i inspekcji, emeryci i pracownicy straży pożarnej.

Gości powitał i w imieniu strażaków życzenia przyjmował  mł.bryg. Piotr Kierepka – Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie.

 

 

Odznaczenia i awanse wręczone na Dniu Strażaka:

Minister Spraw Wewnętrznych postanowieniem Nr 5/OP/2013 z dnia 8.05.2013 nadał

Brązową odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” dla:

bryg. Dariusza Jakubiaka

Pan brygadier Jakubiak uhonorowany został również Dyplomem Komendanta Głównego PSP

 

„Minister Spraw Wewnętrznych Rozkazem Personalnym Nr 154/kadr/13  z dnia 15.04.2013 r. nadał stopień  kapitana Panom

mł.kpt. Wojciech Aleksandrowicz

mł.kpt. Marcin Koniec

mł.kpt. Łukasz Kucy

 

Komendant Główny PSP Rozkazem Personalnym Nr 1/13 z dnia 18.04.2013

Nadał stopień aspiranta

mł.asp. Damian LEMIŃSKI

 

„Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie Rozkazem Personalnym Nr 2/WK/2013  z dnia 15 kwietnia 2013 r. nadał stopień:

starszego ogniomistrza:

ogn. Tomasz Sykut

ogn. Rafał Zdunek

ogniomistrza:

mł.ogn. Artur Kuśmierczyk

starszego sekcyjnego:

sekc. Marcin Jasiński

sekc. Grzegorz Pukaluk

sekc. Paweł Sawiniec

 

„Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem Personalnym Nr 1.POK.2013   z dnia 30 kwietnia  2013 r. nadał stopień:

starszego strażaka:

str. Bogusław Hajkowski

str. Marcin Hawryluk

str. Kacper Jasiński

str. Mateusz Tarański

 

Komendant Wojewódzki  PSP w Lublinie z okazji XX lecia PSP w podziękowaniu za długoletnią służbę uhonorował okolicznościowym medalem bryg. Dariusza Bednarza.

 

Lubelski Komendant Wojewódzki nagroda pieniężną wyróżnił:

asp. Piotr Caboń

st.asp. Andrzej Jędrzejewski

 

Uchwałą prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych „Złotym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

kpt. Piotr Bartko

asp. Piotr Caboń

st.ogn. Sławomir Jaskorski

st. ogn. Marek Martyniuk

st. ogn. Leszek Mazurek

mł.kpt. Aneta Sałęga

st.asp. Marek Stępora

st.ogn. Tomasz Sykut

st.ogn. Rafał Zdunek

mł.kpt. Tomasz Zwolak

 

„Srebrnym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali

 st.sekc. Grzegorz Pukaluk

 

Na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Hrubieszowie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych nadało:

„Srebrny Medal za zasługi dla Pożarnictwa” następującym osobom:

kpt. Mariusz Kulczyński – Komendant Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie

Zbigniew Więch – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

„Brązowym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa” następujące osoby:

Ks. Roman Karpowicz – powiatowy kapelan strażaków

mjr Janusz Krotkiewicz – Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie

Zofia Laskowska-Kotowska – Dyrektor SP ZOZ w Hrubieszowie

Nadkomisarz Bartosz Magryta – Komendant Powiatowy Policji w HrubieszowieŹródło i fot. KPPSP w Hrubieszowie