21 maja 2024

Edukacja historyczna dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej

2 maja 2016 r., w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie, w zajęciach z edukacji historycznej wzięli udział uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z Hrubieszowa i z Alojzowa.


Zajęcia miały na celu upamiętnienie 73. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim i propagowanie akcji społeczno-edukacyjnej „ Żonkile”. Przypomnienie tamtych wydarzeń i dylematów, przed którymi stanęli wówczas młodzi ludzie, służyło kształtowaniu wrażliwości, poczucia odpowiedzialności i zwykłej ludzkiej solidarności z tymi, którzy potrzebują wsparcia lub pomocy.

Po wysłuchaniu krótkiego wykładu, uczestnicy zajęć obejrzeli film o powstaniu w getcie warszawskim pt. Nie było żadnej nadziei, który zrealizowało Centrum Edukacyjne Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Dzięki animacji, film ukazał powstanie z całym jego ładunkiem emocjonalnym i potencjałem dramatycznym. Kluczowa część obrazu, skupiała się na motywach i racjach stojących za postępowaniem poszczególnych bohaterów. Były nimi autentyczne postaci biorące udział w walkach: Mordechaj Anielewicz, Kazik Symcha Rotem, Marek Edelman, Cywia Lubetkin, czy Tosia Altman.

Końcowym elementem zajęć była analiza wiersza Władysława Szlengla pt. Kontratak, który powstał w getcie i stał się „hymnem czynnego oporu”. Jego strofy: „…Słyszysz niemiecki Boże, jak modlą się Żydzi w dzikich domach trzymając w ręku łom czy żerdź. Prosimy cię Boże o walkę krwawą, błagamy cię o gwałtowną śmierć …” dowodzą, że powstanie w getcie było „wybraniem lepszej śmierci” przez Żydów walczących bez nadziei.

 

 

fot. BPH