19 kwietnia 2024

Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

HrubieszówHrubieszów

We wtorek 09.12.2008 r. w Zespole Szkół Nr 2 odbyła się konferencja szkoleniowa dla kadry kierowniczej placówek oświatowych pod nazwą „Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna – od przedszkola do matury”, prowadzona przez edukatora MEN dr J. Mikulską.

Uczestniczyła w niej wicekurator Kuratorium Oświaty A. Dudek – Janiszewska, dyrektor Kuratorium Oświaty – Delegatura w Zamościu T. Zieliński, wizytatorzy Kuratorium Oświaty: A. Tryka, M. Żur, M. Symczuk, S. Jachimczuk.

Dyrektorzy 6 przedszkoli, 29 szkół podstawowych, 10 gimnazjów, 6 zespołów szkół i 5 dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu hrubieszowskiego oraz przedstawiciele organów prowadzących dyskutowali na temat projektu reformy oświaty, planowanej od roku szkolnego 2009/2010.

tekst i foto
ZS nr 2 w Hrubieszowie

zdjęcia >>

Hrubieszow 2008-12-10